Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 23-1-2014)

ΦΕΚ Γ 67/2014 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Με προεδρικό διάταγμα της 14ης Ιανουαρίου 2014, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος και
τα άρθρα 49, 50, 51, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988 Α΄ 35), όπως ισχύουν σήμερα
και τις με αριθμούς 184, 185, 187, 189 και 203/2013 απο−
φάσεις του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής
και Ποινικής Δικαιοσύνης:
Α. Αποσπάται στο εφετείο Κρήτης η εφέτης Ανα−
τολικής Κρήτης, Ευγενία Μπιτσακάκη του Μιχαήλ έως
30.6.2014 λόγω υπηρεσιακών αναγκών και με δαπάνες
του δημοσίου.
Β. Αποσπάται στο πρωτοδικείο Χανίων η πρόεδρος
πρωτοδικών Ηρακλείου, Αντωνία Μπαχαντάκη του Βα−
σιλείου έως 30.6.2014 λόγω υπηρεσιακών αναγκών και
με δαπάνες του δημοσίου.
Γ. Αποσπάται στο πρωτοδικείο Μυτιλήνης η πρωτο−
δίκης Καβάλας, Αγγελική Πολυμένη του Γεωργίου έως
30.6.2014 λόγω υπηρεσιακών αναγκών.
Δ. Αποσπάται στο πρωτοδικείο Πατρών, η πρωτοδί−
κης Καλαμάτας, Χρυσούλα Ορφανού του Γεωργίου έως
30.6.2014 λόγω υπηρεσιακών αναγκών και με δαπάνες
του δημοσίου.
Ε. Αποσπάται στο πρωτοδικείο Ροδόπης, ο πρωτοδί−
κης Δράμας, Παντελεήμων Ζήμνας του Αθανασίου έως
30.6.2014 λόγω υπηρεσιακών αναγκών και με δαπάνες
του δημοσίου.
ΣΤ. Αποσπάται στην εισαγγελία πρωτοδικών Καβάλας
η πάρεδρος της εισαγγελίας πρωτοδικών Θεσσαλονίκης
Φλώρα Βλαχάβα του Δημητρίου έως 30.6.2014 λόγω
υπηρεσιακών αναγκών και με δαπάνες του δημοσίου.
Η. Αποσπάται στην εισαγγελία πρωτοδικών Κοζάνης
η πάρεδρος της εισαγγελίας πρωτοδικών Βόλου Ευτυ−
χία Μελετοπούλου του Νικολάου έως 30.6.2014 λόγω
υπηρεσιακών αναγκών και με δαπάνες του δημοσίου.
Θ. Μετατίθενται στο πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, οι
πρωτοδίκες, Ορεστιάδας Ιωάννης Αγγελόπουλος του
Χαριλάου και Σάμου Αρτέμιδα Κουκουρίκου του Αντω−
νίου, με δικές τους δαπάνες.
(Αριθμ. απόφ. Διεύθυνσης Οικονομικού − Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
2100/14.1.2014)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

1 σχόλιο:

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"