Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

ΑΝΑΚΡΙΤΕΣ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ (20-1-2014)

ΦΕΚ Γ 42/2014 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(6)
Με προεδρικό διάταγμα της 31ης Δεκεμβρίου 2013, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988 Α΄35), όπως ισχύει σήμερα,
ανανεώνεται η θητεία, για μία ακόμη τριετία, στο Πρω−
τοδικείο Γυθείου, της τακτικής δικαστή ανηλίκων Πρω−
τοδίκη Βασιλικής Δημητριάδου του Γεωργίου και του
αναπληρωτή δικαστή ανηλίκων Πρωτοδίκη Εμμανουήλ
Γιαμπουρά του Δημητρίου.

Με προεδρικό διάταγμα της 31ης Δεκεμβρίου 2013, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988 Α΄35), όπως ισχύει σήμερα,
διορίζεται για μία διετία, στο Δικαστήριο Πλημμελειο−
δικών Άρτας, τακτικός ανακριτής και ανακριτής ανηλί−
κων, ο Πρωτοδίκης Λάμπρος Μανώλης του Γεωργίου,
σε αντικατάσταση του Πρωτοδίκη Θεόδωρου Τριαντα−
φύλλου του Νικολάου, ο οποίος απαλλάσσεται από τα
καθήκοντα αυτά.
Με προεδρικό διάταγμα της 31ης Δεκεμβρίου 2013, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω−
μάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος και
τα άρθρα 49 και 50 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστη−
ρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρω−
προήχθη σε πρόεδρο
πρωτοδικών Αθηνών.
Με προεδρικό διάταγμα της 31ης Δεκεμβρίου 2013, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω−
μάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος και
τα άρθρα 49 και 51 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρί−
ων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός
νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύουν σήμερα και την
απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Διοι−
κητικής Δικαιοσύνης, με αριθμό 28/2013, αποσπάται, για
ένα (1) έτος στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής η
Πρωτοδίκης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλο−
νίκης Χρυσούλα Ανδρεάδου του Άγγελου−Αιμίλιου, για
λόγους υπηρεσιακούς και με δαπάνες του Δημοσίου.
(Αριθμ. απόφ. Δ/νσης Οικονομικού − Υπ. Δικαιοσύ−
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 88325/
24−10−2013).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"