Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014

Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών

ΦΕΚ B 63/2014 

Αριθ. 334
Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Σκοπός του Κανονισμού

1. Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι η ρύθμιση
επιμέρους θεμάτων εσωτερικής διάρθρωσης και λει−
τουργίας της Αρχής Προσφυγών, ως δευτεροβάθμιας
Αρχής για την εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων
της Υπηρεσίας Ασύλου, η οποία είναι το αρμόδιο όρ−
γανο για την εξέταση σε πρώτο βαθμό των αιτημάτων
για διεθνή προστασία όπως και για την ανάκληση ή την
παύση καθεστώτος διεθνούς προστασίας.
2. Ο σκοπός του παρόντος Κανονισμού επιτυγχάνεται
με τη διασφάλιση ορθής και αποτελεσματικής διαδικα−
σίας εξέτασης των αιτήσεων για διεθνή προστασία σε
δευτεροβάθμιο επίπεδο, η οποία θα είναι προς όφελος
των δικαιωμάτων των αιτούντων και του ευρύτερου συ−
στήματος εξέτασης αιτημάτων διεθνούς προστασίας
γενικότερα, συμβάλλοντας, παράλληλα, στην εύρυθμη
λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών.

.....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"