Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ (23-1-2014)

ΦΕΚ Γ 69/2014 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(4)
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Με το από 31.12.2013 Προεδρικό Διάταγμα, που εκδό−
θηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων: α) 90 του Συντάγματος,
β) 3 παρ. 1. Γ του Ν. 3258/04 (ΦΕΚ 144 Α΄), γ) 49, 54 παρ.
1 και 71 παρ. 2 του Ν. 1756/1988 (ΦΕΚ 35 Α΄) «Κώδικας
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών
Λειτουργών» και δ) 24 του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α΄),
«Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως ισχύουν, και
την 5/2013 απόφαση και τα Πρακτικά της 5ης/02−10−2013
Συνεδρίασης του Εννεαμελούς Ανωτάτου Δικαστικού
Συμβουλίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προάγεται, κατ’
απόλυτη εκλογή, σε Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου
ο Εισηγητής αυτού, Αθανάσιος Καρακόιδας του Κων−
σταντίνου κατά τη σειρά αρχαιότητάς του, αναδρομικά
από 31.07.2013, για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης
Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επειδή διαθέτει
όλα τα απαιτούμενα για την προαγωγή του τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 150/10.01.2014).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"