Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2014

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις.


ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4223/2013
Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και
άλλες διατάξεις.

Τροποποιεί  μεταξύ άλλων


  1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  Ν. 2238/1994
  2. Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  Καταπολέμησης της Φοροδιαφυγής  Ν. 3943/2011
  3. Νέα Αρχιτεκτονική της ΑυτοΔιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης  Ν. 3852/2010
  4. Εγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 Ν. 4093/2012
  5. Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις. n. 4182/2013
  6. Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από  τα κράτη - μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ν. 3845/2010
  7. Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός   και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις.   Ν. 2685/1999
  8. ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ν. 4174/2013 
  9.  ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Ν. 2776/1999
  10. κωδικασ ΦΠΑ Ν. 2859/2000Άρθρο 59
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορί−
ζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του με την
επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων του παρόντος.
2. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 12 του Κεφαλαίου
Α΄ του παρόντος νόμου ισχύουν από 1.1.2014 και για κάθε
επόμενο οικονομικό έτος.
3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 3 του
άρθρου 36 ισχύουν από 1.1.2014.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"