Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για τη σύνταξη σχεδίου νέου Ποινικού Κώδικα

ΦΕΚ B 3434/2013 

Αριθμ. 104375 (8)
Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για τη σύνταξη
σχεδίου νέου Ποινικού Κώδικα.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 74 παρ. 1α, 1β και 5 του ν. 4139/2013 (ΦΕΚ
Α΄ 74) «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις»,
β) του άρθρου 41 παρ. 2 του ν. 1756/1988 «Κώδικας
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών» (ΦΕΚ Α΄ 35), όπως συμπληρώθηκε με το
άρθρο 2 του ν. 3472/2006 (ΦΕΚ Α΄ 135), και
γ) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β΄ του ν. 3469/2006 «Εθνικό
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131).
2) Το υπ’ αριθμ. 642/11.12.2013 έγγραφο του Αρείου
Πάγου, το υπ’ αριθμ. 934/2.8.2013 έγγραφο της Εισαγ−
γελίας Εφετών Πειραιώς και το υπ’ αριθμ. 866/10.4.2013
έγγραφο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
3) Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης της εν θέ−
ματι επιτροπής.
4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη, καθώς στα μέλη της επιτροπής
δεν καταβάλλεται οποιασδήποτε μορφής αποζημίω−
ση (ούτε οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση),
αποφασίζουμε:
Α) Τη σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για τη σύ−
νταξη σχεδίου νέου Ποινικού Κώδικα, αποτελούμενη
από τους:
1. Βασίλειο Μαρκή του Κωνσταντίνου, Επίτιμο Αντει−
σαγγελέα του Αρείου Πάγου, ως Πρόεδρο,
2. Πάνο Πετρόπουλο του Ιωάννη, Αρεοπαγίτη,
3. Παναγιώτη Μπρακουμάτσο του Γεωργίου, Αντει−
σαγγελέα Εφετών Πειραιώς,
4. Χρυσούλα Παπαταξιάρχη του Φρίξου, Αντεισαγ−
γελέα Εφετών Αθηνών, αποσπασμένη στην Κεντρική
Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
5. Νικόλαο Λίβο του Δημητρίου, Δικηγόρο, Επίκουρο
Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καπο−
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
6. Γεώργιο Δημήτραινα του Νικολάου, Δικηγόρο, Επί−
κουρο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης,
7. Μιχάλη Ζαφειρόπουλο του Επαμεινώνδα, Δικηγό−
ρο, Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών,
8. Ιωάννη Θωμά του Γεωργίου, Δικηγόρο,
9. Ευθύμιο Ναυρίδη του Γεωργίου, Δικηγόρο, ως μέλη.
Χρέη γραμματέα της ανωτέρω επιτροπής θα εκτελεί
ο Απόστολος Νικολέττος του Θεόδωρου, υπάλληλος
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Η επιτροπή οφείλει να περατώσει το έργο της έως
τις 30 Μαρτίου 2014.
Β) Στον Πρόεδρο, τα μέλη και τον εκτελούντα χρέη
γραμματέα της ανωτέρω Επιτροπής δεν καταβάλλεται
οποιασδήποτε μορφής αποζημίωση (ούτε οδοιπορικά
έξοδα και ημερήσια αποζημίωση).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

12 σχόλια:

 1. Τα μέλη της επιτροπής δεν πείθουν, δεν έχουν τις γνώσεις που το αντικείμενο απαιτεί. Τέσσερις είναι οι βασικοί κώδικες, μεταξύ αυτών ο ΠΚ. Τα μέλη της επιτροπής έπρεπε να είναι κορυφαίο πανεπιστημιακοί και ίσως ένας δικαστής. Οι δικαστές και εισαγγελείς δεν έχουν τη θεωρητική γνώση για ένα τέτοιο εγχείρημα. Χρήσιμο θα ήταν να συμμετάσχει ως μέλος και ένας κορυφαίος θεωρητικός του ποινικού δικαίου από χώρα της Κεντρικής Ευρώπης, Γερμανός ίσως. Οι βασικοί κώδικες είναι νομοθετήματα που δεν πρέπει να αλλάζουν. Η κατεύθυνση πρέπει να είναι εντελώς διαφορετική από του ισχύοντος ΠΚ. Από τις ονομαστικές ποινές που δεν εκτελούνται, πρέπει οι ποινές να είναι μικρές αλλά να εκτελούνται. Τέλος στην αναστολή εκτέλεσης της ποινής και δυνατότητα μετατροπής για πολύ μικρές, δυνητικά σε κάθε περίπτωση και έκτιση μέχρι την καταβολή του ποσού της μετατροπής χωρίς δόσεις. Παντού στην Ευρώπη και στην Αμερική αυτά περίπου ισχύουν. Η ποινή που ανακοινώνει το δικαστήριο είναι η πραγματικά εκτιτέα ποινή, όχι γράμμα κενό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πλάκα μας κάνεις έτσι? Πάλι θεωρητικούρες? Να έχουμε να ασχολούμαστε με ανεφάρμοστα πράγματα για να έχουν δουλειά οι καθηγητάδες? Καλή και χρυσή η θεωρία, βοηθάει πολύ, αλλά έλεος. Πρέπει να εξυπηρετούμε συμφέροντα καθηγητών, εκδοτικών οίκων κτλ? Μήπως να καλέσουμε και τον γνωστό καθηγητή με τις contra απόψεις σε ΟΛΑ τα θέματα? Επίσης τα μέλη της επιτροπής πού τα ξέρεις και λες ότι είναι ανεπαρκείς? Προφανώς δεν είσαι δικαστικός λειτουργός. Τέλος, αφήνω ασχολίαστο το "δικαστές και εισαγγελείς δεν έχουν θεωρητικό υπόβαθρο". Ευτυχώς έχουμε και μερικούς σαν εσένα να μας ξεστραβώνουν γιατί εμείς μπήκαμε στο σώμα από ΤΕΙ Νομικής. Συγνώμη στους αναγνώστες για το θυμό μου.

   Διαγραφή
  2. Το μόνο που μπορώ να συμφωνήσω είναι ότι οι ποινές πρέπει να είναι εκτιτέες πλήρως και όχι να είναι ονομαστικές. Έτσι π.χ. ακούμε εδώ ποινή ισοβίων για ναρκωτικά και ο κατάδικος βγαίνει σε λιγότερα από 20 χρόνια, ενώ σε μια άλλη χώρα η αντίστοιχη ποινή είναι μικρότερη αλλά εκτίεται πλήρως (με κάποιες μικρές εξαιρέσεις).

   Διαγραφή
  3. Εγώ είμαι δικαστής, εσύ είσαι άραγε; Και επειδή είμαι δικαστής λέω αυτά που λέω. Σε ρωτώ: Ο ΠΚ που ισχύει σήμερα, αλλά και οι τρεις άλλοι βασικοί κώδικες, γενικότερα, κάθε σημαντικό νομοθέτημα (βλ. μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου του 1983, αλλά και η πρόσφατη μεταρρύθμιση διατάξεων του ΑΚ, όπως τα δικαιώματα επί πωλήσεως κλπ) είναι έργα των καθηγητών, όχι δικαστών και αν μετείχαν δικαστές ήταν και καθηγητές μαζί θα πρέπει να ξέρεις. Ρίξε μια ματιά στους Προέδρους του Α.Π., όχι των τελευταίων εταών, λίγο παλαιότερα. Οι περισσότεροι ήταν καθηγητές της νομικής. Οι "θεωρητικούρες" λοιπόν, κατά τη γνώμη και τη δική σου έκφραση, δηλαδή οι απόψεις των καθηγητών πρέπει να ξαναγίνουν απόψεις και των δικαστών, όπως συμβαίνει σε όλα τα κράτη της ευρώπης, όπου δεν νοείται διχασμός θεωρίας και νομολογίας ακριβώς γιατί η νομολογία βρίσκεται στα χέρια της θεωρίας, οι δικαστές αποτελούν δηλαδή το αφρό των νομικών σπουδών, όχι το μέσο όρο!

   Διαγραφή
  4. τον ισχυοντα ποινικο κωδικα τον ειχε καταρτισει σπουδαια επιτροπη υπο τον καθηγητη χωραφα ...δεν ξερω αν χρειαζεται αλλαγη του..εν πασει περιπτωσει τους κωδικες τους καταρτιζουν εμβριθεις νομικοι του οικειου κλαδου γιατι απαιτει εξιδικευση το ειδος του καταρτιζομενου νομοθετηματος....θα ηθελα στην επιτροπη να ιδω το ονομα του καθηγητη μου στην νομικη ν.ανδρουλακη...παντως δεν αρκει μονο θεωρητιος νομικος χρειαζεται ειτε να ειναι πολυ καλος ποινικος δικηγορος ειτε πολυ καλος ποινικος δικαστης..ειμαι συνταξιουχος δικαστης και 10 χρονια δικηγορος

   Διαγραφή
 2. Ξανθίππη Μωυσίδου14 Ιανουαρίου 2014 - 8:59 μ.μ.

  το προηγούμενο σχέδιο, το οποίο πέρασε και από δημόσια διαβούλευση, τι έγινε? το χάσαμε?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έτσι φαίνεται! κρίμα γιατί ήταν και πολύ καλό.

   Διαγραφή
 3. Έλεος ρε παιδιά , όχι πάλι ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Πλακα κανουμε; Πριν λιγο καιρο δεν ειχε δοθει στη δημοσιοτητα το νεο σχεδιο Ποινικου Κωδικα; Πού πηγε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Δείτε και το άρθρο του Δημήτρη Μουστακάτου εδώ στο μπλογκ ("H Δικαιοσύνη εξ αρχής. Η ανάγκη επανασχεδιασμού του συστήματος λειτουργίας της δικαιοσύνης"). Δεν αρκεί να τροποποιήσουμε τον ΠΚ ή τον ΚΠοινΔ, για να λειτουργούν σωστά τα ποινικά δικαστήρια.
  Και φυσικά θα πρέπει να μετέχουν καθηγητές πανεπιστημίων στην επιτροπή, αρκεί να έχουν κι οι ίδιοι εμπειρία από την πράξη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Παιδια κανετε καποιο λαθοσ ο ποινικοσ κωδικασ ειναι σε διαβουλευση και δεν παμε για καποιον αλλο.Ελεοσ τοσα χρονια τον τσιγαριζουν παλι απο την αρχη?Μεχρι το πασχα θα εχει ψηφηστει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ε λοιπόν σας αποκαλύπτω ότι μετά τα εύστοχα σχόλιά μας θα συγκροτηθεί νέα επιτροπή μόνο από όσους κοινοβουλευτικούς είναι και νομικοί της πράξης (αν υπάρχουν και εκεί "σιδηρές κυρίες", ακόμα καλύτερα) για να ορίσει επιτέλους ότι τα έννομα αγαθά που πλέον προστατεύονται είναι η καθαρότητα της φυλής, ω άνδρες Αθηναίοι (εξαιρούνται κυρίως οι Κλαζομένιοι...) και η δημόσια περιουσία, την οποία "όλοι μαζί" διασπαθίσαμε...Τα απόλυτα δηλαδή κακουργήματα είναι η μεταφορά λαθρομεταναστών και η μη καταβολή χρεών, τελών κ.λ.π. που δεν μπορούμε να τα εισπράξουμε με τον ΚΕΔΕ... Δημόσια εκτέλεση λοιπόν γι αυτά, όπως αμερική. Κατά τα λοιπά το ποινικό δίκαιο είναι lex mitior...Ave Caesar, morituri te salutant

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"