Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ-ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΦΕΚ Γ 327/2014)

ΦΕΚ Γ 327/2014 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(5)
Με προεδρικό διάταγμα της 11ης Μαρτίου 2014, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
σύμφωνα με τα άρθρα 50, 51, 52, 77 και 78 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), τα άρθρα
1 και 13 του Ν. 2685/1999 (Α΄ 35), όπως ισχύουν, και τις
με αριθμούς 4, 8, 10 και 12/2014 αποφάσεις του Ανώ−
τατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής
Δικαιοσύνης:

Α. Ανακαλείται το από 18−10−2013 προεδρικό διάταγ−
μα (Γ΄ 1285), με θέμα: «Προαγωγές, τοποθετήσεις και
αποσπάσεις δικαστικών λειτουργών των πολιτικών και
ποινικών δικαστηρίων», κατά το μέρος που αφορά την
απόσπαση της Εφέτη Αθηνών Ευθυμίας Κοκμοτού του
Δημητρίου στο Εφετείο Πατρών για έξι (6) μήνες.
Β. Ανακαλείται το από 14−1−2014 προεδρικό διάταγμα
(Γ΄ 67), με θέμα «Αποσπάσεις και μεταθέσεις δικαστικών
λειτουργών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων»
κατά το μέρος που αφορά την απόσπαση της Παρέδρου
της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βόλου Ευτυχίας Μελε−
τοπούλου του Νικολάου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών
Κοζάνης και την απόσπαση της Πρωτοδίκη Καλαμάτας
Χρυσούλας Ορφανού του Γεωργίου στο Πρωτοδικείο
Πατρών.
Γ. Αποσπάται, για έξι (6) μήνες, στο Πρωτοδικείο Πα−
τρών, η Πάρεδρος του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων Γε−
ωργία Γεωργακοπούλου του Αναστασίου.
Δ. Μετατίθενται αμοιβαία οι Πρόεδροι Πρωτοδικών
Αθηνών Δημήτριος Οικονόμου του Τριαντάφυλλου και
Λιβαδειάς Στέφανος − Γρηγόριος Φετζιάν του Άρη, μετά
τη λήξη του τρέχοντος δικαστικού έτους.
Ε. Μετατίθενται αμοιβαία οι Πρόεδροι Πρωτοδικών
Αθηνών Άννα Ρήγα του Θεοχάρη και Βόλου Αριστο−
φάνης Τσιτσιούλας του Βασιλείου, αμέσως μετά την
έκδοση και δημοσίευση του παρόντος, κατ’ εξαίρεση,
για υπηρεσιακούς λόγους.
(Αριθμ. απόφ. Δ/νσης Οικονομικού − Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 2100/14−1−2014) .
Με προεδρικό διάταγμα της 11ης Μαρτίου 2014, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω−
μάτων, σύμφωνα με τα άρθρα 50, 51, 52, 77 και 78 του
Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικα−
στικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35),
το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3258/2004 (Α΄ 144), τα άρθρα
1 και 13 του Ν. 2685/1999 (Α΄ 35), όπως ισχύουν, και τις
με αριθμούς 12, 14, 15/2014 και 182/2013 σε ορθή επανά−
ληψη αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλί−
ου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης:
Α. Προάγονται κατ’ εκλογή, στο βαθμό του Ειρηνοδίκη
Β΄ Τάξης, οι Ειρηνοδίκες Γ΄ Τάξης: α) Αθηνών, Βαρβάρα
Δελλαπόρτα του Χαράλαμπου, β) Πύργου Κρήτης, Στυ−
λιανή Κελαράκη του Αντωνίου και γ) Αιγιαλείας, Θεώνη
Λέλλου του Κωνσταντίνου.
Β. Αποσπάται, για έξι (6) μήνες, στο Ειρηνοδικείο Γρε−
βενών, ο Ειρηνοδίκης Δ΄ Τάξης Ιωαννίνων Θεόδωρος
Μυστρίδης του Βασιλείου.
Γ. Μετατίθενται αμοιβαία οι Ειρηνοδίκες Β΄ Τάξης,
Λαγκαδά και ήδη Θεσσαλονίκης, Ηλίας Παπαδόπουλος
του Ελευθερίου και Δ΄ Τάξης, Αρναίας και ήδη Λαγκα−
δά, Ιωάννα Κυρούδη του Παναγιώτη, μετά τη λήξη του
τρέχοντος δικαστικού έτους.
Δ. Διορθώνεται το από 24−1−2014 προεδρικό διάταγ−
μα (Α΄ 129) με θέμα «Μεταθέσεις Ειρηνοδικών» από το
εσφαλμένο «19. Καλαμάτας, Γεωργία Μπιτσάκου του
Μιχαήλ» στο ορθό «19. Καλαμάτας, Γεωργία Μπιτσάκου
του Ανδρέα».
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. − Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 1327/13−3−2014).
(Αριθμ. απόφ. Δ/νσης Οικονομικού − Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 2100/14−1−2014).
Με προεδρικό διάταγμα της 11ης Μαρτίου 2014, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988 Α΄ 35), όπως ισχύει σήμερα,
ανανεώνεται η θητεία για μία ακόμη διετία στο Δικα−
στήριο Πλημμελειοδικών Χανίων της τακτικής ανακρί−
τριας, Πρωτοδίκη Παναγιώτας Βατικάλου του Γεωργίου.
Με προεδρικό διάταγμα της 11ης Μαρτίου 2014, που
εκδόθηκε στη Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με το άρθρο 57 του Κώδικα Οργανισμού Δικα−
στηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυ−
ρωτικός νόμος 1756/1988 Α΄ 35) όπως ισχύει και με τη
με αριθμό 3/2014 απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού
Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, παρα−
τείνεται για έξι (6) μήνες ακόμη η προσωρινή αργία της
εφέτη Αθηνών Μαρίας Φιλακουρίδου του Θεοδώρου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"