Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2014

Iκανοποίηση για την πρόοδο μιας σειράς από σημαντικές νομοθετικές προτάσεις εξέφρασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Χαράλαμπος Αθανασίου μετά το τέλος των εργασιών του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Δελτίο Τύπου

Κατηγορία: Δελτία Τύπου, Αρχική Σελίδα | Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/3/2014

 «Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την πρόοδο που επιτύχαμε σε μία σειρά από σημαντικές νομοθετικές προτάσεις. Η πρόοδος αυτή μας δίδει την αισιοδοξία ότι θα μπορέσουμε στην διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας να φτάσουμε και σε οριστικές συμφωνίες», τόνισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Χαράλαμπος Αθανασίου μετά το τέλος των εργασιών του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων που πραγματοποιήθηκε στις 3 και 4 Μαρτίου στις Βρυξέλλες. Ο κ. Αθανασίου προήδρευσε στη συνάντηση της 4ης Μαρτίου, κατά την οποία οι Υπουργοί Δικαιοσύνης των χωρών της ΕΕ ασχολήθηκαν με νομοθετήματα που επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινή ζωή των ευρωπαίων πολιτών.


Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο προχώρησε στην επικύρωση της Ευρωπαϊκής Διαταγής Διατήρησης Λογαριασμού. Ο Κανονισμός αποσκοπεί στη διευκόλυνση της ανάκτησης διασυνοριακών οφειλών από πολίτες και επιχειρήσεις, ειδικά μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. «Δεδομένης της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας στην Ευρώπη, είναι ζωτικής σημασίας για τις οικονομίες των κρατών-μελών το ότι δίδεται στους πολίτες και επιχειρήσεις, ειδικά στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ένα δικονομικό εργαλείο που θα εξασφαλίζει την ταχεία και αποτελεσματική ανάκτηση των διασυνοριακών οφειλών», επεσήμανε ο κ. Αθανασίου.

Στις επιτυχίες της Ελληνικής Προεδρίας συγκαταλέγεται και η έγκριση από το Συμβούλιο της Οδηγίας για την καταπολέμηση της παραχάραξης και της κιβδηλείας του Ευρώ και των άλλων νομισμάτων. Με την Οδηγία ενισχύεται η προστασία του Ευρώ και των άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και διευκολύνεται η συνεργασία των αρμόδιων αρχών για την καταπολέμηση της συγκεκριμένης εγκληματικής δραστηριότητας.

Η σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής απασχόλησε επίσης τους Υπουργούς Δικαιοσύνης των χωρών της Ένωσης. Ο νέος θεσμός θα είναι αρμόδιος μόνον για περιπτώσεις απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ, κάτι που αποτελεί προτεραιότητα υπό τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες. «Η Προεδρία θα επιδιώξει την ταχύτερη δυνατή επεξεργασία του φακέλου», δήλωσε ο κ. Αθανασίου.
Ένα από τα πιο δύσκολα νομοθετήματα που έχει να αντιμετωπίσει η Ελληνική Προεδρία στον τομέα της Δικαιοσύνης είναι η μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία θεσπίστηκε το 1995. «Η Προεδρία αποδίδει μεγάλη βαρύτητα στο ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, πρόκειται για ένα εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πρόοδο στην επεξεργασία του νομοθετήματος», δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης.

Η Ελληνική Προεδρία ενημέρωσε τους Υπουργούς Δικαιοσύνης σχετικά με την πορεία των εργασιών της νομοθετικής πρότασης Κανονισμού περί των Διαδικασιών Αφερεγγυότητας. Η θέσπιση του Κανονισμού θα καταστήσει τις διαδικασίες αφερεγγυότητας ταχύτερες και αποτελεσματικότερες και θα ανταποκριθεί στην ανάγκη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων να επιβιώσουν από την οικονομική κρίση. «Είναι σημαντικό να βοηθηθούν οι βιώσιμες επιχειρήσεις να επιβιώσουν και να δοθεί σε τίμιους επιχειρηματίες μια δεύτερη ευκαιρία. Επιθυμούμε να επιτύχουμε τελική συμφωνία επί του νομοθετήματος πριν το τέλος της εξάμηνης θητείας μας», τόνισε ο κ. Αθανασίου.

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στο πλαίσιο του Συμβουλίου σε μία σύντομη προφορική παρουσίαση του Πίνακα Αποτελεσμάτων για το 2014 στον τομέα της δικαιοσύνης (Justice Scoreboard). Πρόκειται ουσιαστικά για ένα εργαλείο ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας της Δικαιοσύνης μέσω της παροχής συγκριτικών στοιχείων για τη λειτουργία των δικαστικών συστημάτων. Τα κράτη-μέλη αντέδρασαν στην πρωτοβουλία της Επιτροπής εγκρίνοντας σχέδιο Συμπερασμάτων για τα συστήματα Αστικής και Εμπορικής Δικαιοσύνης των Κρατών-Μελών. «Ένα από τα βασικά στοιχεία για την αξιολόγηση των συστημάτων δικαιοσύνης είναι η ποιότητα της λειτουργίας τους και όχι μόνο, ή κυρίως, ποσοτικά κριτήρια. Τα εθνικά συστήματα δικαιοσύνης στα κράτη-μέλη διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό. Ως εκ τούτου, η σύγκριση είναι μια δύσκολη υπόθεση», παρατήρησε ο κ. Αθανασίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"