Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΦΕΚ Γ 335/2014)

ΦΕΚ Γ 335/2014 

Με Προεδρικό διάταγμα της 11ης Μαρτίου 2014, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα Οργανισμού Δικα−
στηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρω−

τικός νόμος 1756/1988 Α΄35), όπως ισχύει σήμερα, ανανε−
ώνεται η θητεία, για μία ακόμη τριετία, στο Πρωτοδικείο
Καλαβρύτων, της τακτικής δικαστή ανηλίκων Προέδρου
Πρωτοδικών Ευτυχίας Κονταράτου του Ιωάννη.
Με Προεδρικό διάταγμα της 5ης Μαρτίου 2014, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω−
μάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα
άρθρα 49, 52 και 67 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρί−
ων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός
νόμος 1756/1988), όπως ισχύουν σήμερα, και το άρθρο
10 παρ.10 του ν.2331/1995 (Α΄ 173) όπως ισχύει μετά την
τροποποίηση του από τις διατάξεις των παραγράφων 6
και 7 του άρθρου 112 του ν.4055/2012 (Α΄ 51), αποσπάται
στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί−
νων Δικαιωμάτων για δύο (2) έτη, με πλήρη και αποκλει−
στική απασχόληση, η Εφέτης του Διοικητικού Εφετείου
Αθηνών, Αγγελική Λαϊνιώτη του Χρήστου, για τη στελέ−
χωση της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"