Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

ΔΕΕ: Παράβαση κράτους μέλους - Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης - Πρότυπα για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη χρήση βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των κρατών μελών

Απόφαση του Δικαστηρίου (ένατο τμήμα) της 13ης Φεβρουαρίου 2014 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Βασιλείου του Βελγίου
(Υπόθεση C-139/13) (1)

(Παράβαση κράτους μέλους - Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης - Πρότυπα για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη χρήση βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των κρατών μελών - Κανονισμός (ΕΚ) 2252/2004 - Διαβατήριο με βιομετρικά στοιχεία - Ψηφιακά δακτυλικά αποτυπώματα - Μη εκτέλεση - Μη εμπρόθεσμη χορήγηση)
2014/C 93/29
Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική
Διάδικοι
Προσφεύγουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: D. Maidani και G. Wils)
Καθού: Βασίλειο του Βελγίου (εκπρόσωποι: J.-C. Halleux και L. Van den Broeck)
Αντικείμενο
Παράβαση κράτους μέλους — Παράβαση του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΚ) 2252/2004 του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με την καθιέρωση προτύπων για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη χρήση βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των κρατών μελών (ΕΕ L 385, σ. 1) — Βιομετρικά διαβατήρια που περιλαμβάνουν δακτυλικά αποτυπώματα — Μη χορήγηση τέτοιων διαβατηρίων εντός των προθεσμιών που προβλέπει ο προαναφερθείς κανονισμός
Διατακτικό
Το Δικαστήριο αποφασίζει:
1)
Το Βασίλειο του Βελγίου, μη θέτοντας σε εφαρμογή, εντός της ταχθείσας προθεσμίας, τις τεχνικές προδιαγραφές για την έκδοση βιομετρικών διαβατηρίων που περιλαμβάνουν τα ψηφιακά δακτυλικά αποτυπώματα, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) 2252/2004 του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με την καθιέρωση προτύπων για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη χρήση βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των κρατών μελών.
2)
Καταδικάζει το Βασίλειο του Βελγίου στα δικαστικά έξοδα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"