Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2021

Τροποιηση αποφασεων για τα Τμήματα και Κλιμάκια ΕλΣυν 2020-2021 - ΦΕΚ B 1061/2021

 1 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. 2/
24.6.2020 απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου (σε Συμβούλιο) «Συγκρότηση του
Τμήματος Ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου»
(Β΄ 3004), της υπ’ αρ. 44406/15.7.2020 απόφα-


σης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
«Συγκρότηση των Τμημάτων του Ελεγκτικού
Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2020 - 2021»
(Β΄ 4001), όπως ισχύει, και της υπό στοιχεία
ΦΓ10/40895/5.8.2020 απόφασης του Προέδρου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου «Συγκρότηση των Κλι-
μακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστι-
κό έτος 2020 - 2021» (Β΄ 3374), όπως ισχύει.

 

ΦΕΚ B 1061/2021 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"