Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2021

N. 4784/2021: Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα - ΚΟΚ - και άλλες διατάξεις

 ΦΕΚ A 40/2021


Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικό-

τητα - Μικροκινητικότητα - Ρυθμίσεις για τον εκ-

συγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιο-

ποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών

και Μεταφορών και άλλες διατάξεις.

 

 

Άρθρο 50

Αυτοδίκαιη άρση παρακράτησης κυριότητας

για οχήματα ιδιωτικής χρήσης

 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ

Τροποποίηση Κ.Ο.Κ. - ν. 2696/1999

 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟΥΣ ΟΔΙΚΩΝ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΤΟΥ π.δ. 74/2008

 

Π.Δ.51/2012 : Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011 . ( Άδειες Οδήγησης)

 

Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενο των διατάξεων του Ν.Δ/τος 49/1968 "περί χορηγήσεως αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως" και των τροποποιητικών και συμπληρωματικών αυτού Ν.Δ/των 833/1971 και 1268/1972.

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"