Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016

Ανανέωση θητείας του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες - ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 392/2016

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 392/2016 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 50790
Ανανέωση θητείας του Προέδρου και ορισμός
Αναπληρωτή αυτού στην Αρχή Καταπολέμησης
της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές
δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της
Τρομοκρατίας και Ελέγχου Δηλώσεων Περιου-
σιακής Κατάστασης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ανανεώνουμε τη θητεία του Γεωργίου Παντελή του Πα-
ντελή (Α.Δ.Τ.: Ξ 656848), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου,
ως Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμο-
ποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και
της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των
Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, με πλήρη απασχό-
ληση, για ένα (1) έτος, αρχομένης αυτής από 1.7.2016,
και ορίζουμε ως αναπληρωτή αυτού την Άννα Ζαΐρη του
Ιωάννη (Α.Δ.Τ.: ΑΚ 619089), Αντεισαγγελέα του Αρείου
Πάγου, καθορίζοντας τη διάρκεια της θητείας της για ένα
(1) έτος ομοίως, αρχομένης από 1.7.2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Ιουλίου 2016
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"