Τρίτη, 26 Ιουλίου 2016

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΦΕΚ Γ 715/2016

ΦΕΚ Γ 715/2016 

6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Με Προεδρικό διάταγμα της 6ης Ιουλίου 2016, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 88 του Συ-
ντάγματος και το άρθρο 59 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύει, δια-
πιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία, από 1ης
Ιουλίου 2016, των παρακάτω δικαστικών λειτουργών:
Α. Των Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου, λόγω συ-
μπλήρωσης του εξηκοστού έβδομου (67ου) έτους της
ηλικίας τους:
1) Νικολάου Λεοντή του Αριστείδη.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3510816176/24-6-2016).
2) Βιολέττας Κυτέα του Ευθυμίου,.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4116681251/24-6-2016).
3) Γεωργίου Γεωργέλλη του Σωτηρίου.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4925108821/24-6-2016).
Β. Των Αρεοπαγιτών, λόγω συμπλήρωσης του εξηκο-
στού έβδομου (67ου) έτους της ηλικίας τους:
1) Κωνσταντίνου Φράγκου του Γεωργίου.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4551041161/24-6-2016).
2) Χρυσοστόμου Ευαγγέλου του Γεωργίου.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1067576128/24-6-2016).
3) Εμμανουήλ Κλαδογένη του Αριστείδη.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1276084805/24-6-2016).
4) Μαρίας Βασιλάκη του Νικολάου.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:7347020852/24-6-2016).
5) Πάνου Πετρόπουλου του Ιωάννη.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1096550751/24-6-2016).
Γ. Των Αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου, λόγω συ-
μπλήρωσης του εξηκοστού έβδομου (67ου) έτους της
ηλικίας τους:
1) Μιλτιάδη Ανδρειωτέλλη του Παναγιώτη.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1159038576/1-7-2016).
2) Εμμανουήλ Ρασιδάκη του Μιχαήλ.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2240589379/1-7-2016).
Δ. Των Προέδρων Εφετών, λόγω συμπλήρωσης του εξη-
κοστού έβδομου (67ου) έτους της ηλικίας τους:
1) Πατρών, Γεώργιου Σπηλιωτόπουλου του Ιωάννη.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1021211869/1-7-2016).
2) Λάρισας, Γρηγορίου Παπαδημητρίου του Δημητρίου.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8774118196/7-7-2016).
3) Ναυπλίου, Παναγιώτη Κούκλη του Χρήστου.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1271201183/28-6-2016).
4) Αθηνών, Αικατερίνης Γκιούλη του Δημητρίου.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1066948798/1-7-2016).
5) Αθηνών, Παρασκευής Μεντζελοπούλου του Γερα-
σίμου.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4390110654/30-6-2016).
Ε. Των Εισαγγελέων Εφετών, λόγω συμπλήρωσης του
εξηκοστού έβδομου (67ου) έτους της ηλικίας τους:
1) Λαμίας, Παναγιώτη Χρυσοβέργη του Ηλία.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8613341147/5-7-2016).
2) Αθηνών, Γεωργίου Χαλιάσου του Σπυρίδωνα.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1109712612/1-7-2016).
ΣΤ. Των Εφετών, λόγω συμπλήρωσης του εξηκοστού
πέμπτου (65ου) έτους της ηλικίας τους:
1) Αθηνών, Παναγιώτας Μαντίκου-Βογιατζάκη του
Ιωάννη.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6710475106/1-7-2016).
2) Αθηνών, Ευθυμίας Κοτορλού του Δημητρίου.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5950321625/30-6-2016).
Οι ανωτέρω διατηρούν, τιμητικά, τον τίτλο της θέσης
που κατείχαν.
Ζ. Των Ειρηνοδικών Α΄ τάξης, λόγω συμπλήρωσης του
εξηκοστού πέμπτου (65ου) έτους της ηλικίας τους:
1) Αμαρουσίου, Άννας Προμπονά του Κωνσταντίνου.
Διατηρεί, τιμητικά τον τίτλο της θέσης που κατείχε.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9639054281/8-7-2016).
2) Χαλανδρίου, Μαρίας Κουντουρέα του Ηλία. Διατη-
ρεί, τιμητικά τον τίτλο της θέσης που κατείχε.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4279101044/8-7-2016)
3) Αθηνών, Άννας Τζουτζουράκη του Αντωνίου. Διατη-
ρεί, τιμητικά τον τίτλο της θέσης που κατείχε.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1123338101/30-6-2016)
4) Πταισματοδικείου Πατρών, Σπυρίδωνα Κωνσταντι-
νόπουλου του Λεωνίδα. Διατηρεί, τιμητικά τον τίτλο της
θέσης που κατείχε, (αριθμός βεβαίωσης διαγραφής από
το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσί-
ου: 8661112678/1-7-2016).
5) Αθηνών, Μαρίας Μιχαήλη-Μελά του Κυριάκου. Δια-
τηρεί, τιμητικά τον τίτλο της θέσης που κατείχε.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2228888733/30-6-2016)
6) Λήμνου, Βασιλικής Κοστρίβα-Μέργου του Ιωάννη.
Διατηρεί, τιμητικά τον τίτλο της θέσης που κατείχε.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1031061233/5-7-2016).
7) Αθηνών, Κωνσταντίας Χατζηχριστοδούλου του
Παναγιώτη. Διατηρεί, τιμητικά τον τίτλο της θέσης που
κατείχε.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9817564530/30-6-2016)
8) Αθηνών, Βασιλικής Ζαφειροπούλου του Σπυρίδωνα.
Διατηρεί, τιμητικά τον τίτλο της θέσης που κατείχε.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6727070897/30-6-2016).
9) Αθηνών, Αγγελικής Παρασκευάΐδη-Μουρελάτου-
Αναλυτή του Σπυρίδωνα. Διατηρεί, τιμητικά τον τίτλο
της θέσης που κατείχε.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9915723461/30-6-2016).
10) Νίκαιας, Σοφίας Μαρσουφανίδου του Νικολάου.
Διατηρεί, τιμητικά τον τίτλο της θέσης που κατείχε.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9010492499/1-7-2016).
11) Ψωφίδας, Πέτρου Παντελίδη του Γεωργίου. Διατη-
ρεί, τιμητικά τον τίτλο της θέσης που κατείχε.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1143999226/4-7-2016).
12) Αθηνών, Ευανθίας Λαμπράκη-Βενέτη του Αχιλλέα,.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1249158203/30-6-2016).
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"