Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2016

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΦΕΚ Γ 703/2016

ΦΕΚ Γ 703/2016

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με το από 12.07.2016 Προεδρικό διάταγμα, που εκδό-
θηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δι-

αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και σύμφωνα με
τις διατάξεις: 1) του άρθρου 88 παρ. 5 του Συντάγματος,
2) του άρθρου 59 του Ν.1756/1988 (ΦΕΚ 35 Α’) «Κώδικας
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών
Λειτουργών» και 3) του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985
(ΦΕΚ 137 Α’) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα»,
όπως ισχύουν, αποχωρεί από την Υπηρεσία, από 1ης
Ιουλίου 2016, η Σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Χριστίνα Ρασσιά του Μιχαήλ, λόγω συμπληρώσεως του
εξηκοστού εβδόμου έτους της ηλικίας της.
Η ανωτέρω διατηρεί, τιμητικά, τον τίτλο της θέσης που
κατείχε.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 7010246683/14.07.2016).
Με το από 12.07.2016 Προεδρικό διάταγμα, που εκδό-
θηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δι-
αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και σύμφωνα με
τις διατάξεις: 1) του άρθρου 88 παρ. 5 του Συντάγματος,
2) του άρθρου 59 του Ν. 1756/1988 (ΦΕΚ 35 Α’) «Κώδι-
κας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστι-
κών Λειτουργών» και 3) του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985
(ΦΕΚ 137 Α’) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα»,
όπως ισχύουν, αποχωρεί από την Υπηρεσία, από 1ης
Ιουλίου 2016, η Αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρί-
ου Φλωρεντία Καλδή του Παναγιώτου, λόγω συμπλη-
ρώσεως του εξηκοστού εβδόμου έτους της ηλικίας της.
Η ανωτέρω διατηρεί, τιμητικά, τον τίτλο της θέσης που
κατείχε.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 8449611747/14.07.2016).
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"