Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2016

«Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εκπροσώπηση της ΕΣΔι σε δράσεις του European Judicial Training Network, την τριετία 2017-2019».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
«Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εκπροσώπηση της ΕΣΔι σε δράσεις του European Judicial Training Network, την τριετία 2017-2019».
Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών είναι την τελευταία δεκαετία επίσημο μέλος του European Judicial Training Network (ΕJTN), που λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικός διεθνής οργανισμός (non-profit making international organization), με σκοπούς που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής της Συνθήκης του Άμστερνταμ (δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού «χώρου» δικαιοσύνης, προαγωγή της αμοιβαίας ενημέρωσης ως προς τα ευρωπαϊκά νομικά συστήματα κλπ), με έδρα τις Βρυξέλλες. Μέλη του είναι οι εθνικοί οργανισμοί των κρατών-μελών της ΕΕ, που είναι αρμόδιοι για την εκπαίδευση δικαστών, έχουν όμως προσχωρήσει σε αυτό κι άλλοι φορείς, όπως λ.χ η Ένωση Συμβουλίων της Επικρατείας και Ανωτάτων Διοικητικών Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο πλαίσιο αυτό και κατά τη διάρκεια της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης (Annual General Assembly) του EJTN που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Ιουνίου στο Άμστερνταμ, η ΕΣΔι υπέβαλε υποψηφιότητα και εξελέγη μέλος σε τρεις επιτροπές συντονισμού ισάριθμων δράσεων του Δικτύου και συγκεκριμένα των: α) programmes, με αντικείμενο τη συνεχιζόμενη κατάρτιση των εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών, β) exchanges programmes, που αναφέρεται σε προγράμματα ανταλλαγής αφενός εκπαιδευομένων σε Σχολές Δικαστών της Ε.Ε και αφετέρου ήδη υπηρετούντων δικαστών και τέλος γ) training methods, που έχει ως σκοπό τη βελτίωση των πρακτικών εκπαίδευσης που εφαρμόζουν οι Σχολές Δικαστών της ΕΕ.
Κατόπιν αυτών η ΕΣΔι απευθύνει πρόσκληση σε Δικαστικούς Λειτουργούς, Μέλη ΔΕΠ Νομικών Σχολών και Δικηγόρους με 15ετή προϋπηρεσία που ενδιαφέρονται για τη στελέχωση αυτών των επιτροπών με έναν τακτικό και δύο αναπληρωματικούς ανά ομάδα εκπροσώπους, να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Σχολή.
Για την τελική επιλογή των εκπροσώπων θα συνεκτιμηθούν :
1. Η τυχόν προϋπηρεσία τους ως διδασκόντων στην ΕΣΔι, την τελευταία πενταετία
2. Η εμπειρία τους στην εκπροσώπηση της Χώρας στην Ευρώπη και διεθνώς και ιδιαίτερα σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς.
3. Η ενασχόλησή τους με θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της δικαιοσύνης (συγγραφικό έργο κλπ)
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν μέχρι την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@esdi.gr , σχετική αίτηση, στην οποία να αναγράφουν την επιτροπή στην οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά από τα οποία θα αποδεικνύεται η άριστη γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας.
Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων της ΕΣΔι μέχρι την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016 για την επιλογή των εκπροσώπων (τακτικών και αναπληρωματικών) των επιτροπών.
Καλαμαριά, 5/7/2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"