Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2016

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ (ΦΕΚ Γ 616/2016 )

ΦΕΚ Γ 616/2016 

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Με Προεδρικό διάταγμα της 10ης Ιουνίου 2016, το οποίο
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα άρθρα 49,
51, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος
1756/1988 Α'35), όπως αυτά ισχύουν, το άρθρο 13 του Ν.
4336/2015 (Α' 94) και τη με αριθμό 39/22.04.2016 από-
φαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής
και Ποινικής Δικαιοσύνης, η Ειρηνοδίκης Δ' τάξης Χανίων,
Μάρθα Γαζουλέα του Δημητρίου, αποσπάται, λόγω υπη-
ρεσιακών αναγκών, έως τις 30.09.2016 με δαπάνες του
δημοσίου στο Ειρηνοδικείο Ρεθύμνης.
(Αριθμ. απόφ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων 44159/13.06.2016).
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"