Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2016

ΔΕΕ: Ο κάτοχος αδείας χρήσεως διπλώματος ευρεσιτεχνίας υποχρεούται να καταβάλει τα συνομολογηθέντα δικαιώματα εκμεταλλεύσεως


Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 73/16Απόφαση στην υπόθεση C-567/14 Genentech Inc. κατά Hoechst GmbH και Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Δεδομένου ότι τα δικαιώματα εκμεταλλεύσεως αποτελούν το τίμημα που πρέπει να καταβληθεί προκειμένου ο κάτοχος της αδείας να διασφαλισθεί έναντι του ενδεχομένου ασκήσεως αγωγής λόγω παραποιήσεως/απομιμήσεως και ότι αυτός δύναται ανά πάσα στιγμή να καταγγείλει τη σύμβαση παραχωρήσεως αδείας χρήσεως, τα δικαιώματα αυτά πρέπει να καταβάλλονται
Το 1992, η γερμανική εταιρία Behringwerke (η οποία εξαγοράσθηκε εν συνεχεία από τη γερμανική εταιρία Sanofi-Aventis Deutschland) παραχώρησε στην Genentech (επιχείρηση δραστηριοποιούμενη στον φαρμακευτικό κλάδο) παγκόσμιας ισχύος άδεια μη αποκλειστικής χρήσεως ενεργοποιητή του ανθρώπινου κυτταρομεγαλοϊού[1], ο οποίος προστατεύεται βάσει διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Η Genentech χρησιμοποίησε τον ενεργοποιητή αυτόν προκειμένου να καταστήσει ευχερέστερη τη μεταγραφή της ακολουθίας του DNA που ήταν αναγκαία για την παραγωγή του φαρμάκου Rituxan MabThera)[2]. Η εκ μέρους της Genentech χρήση αυτή του ενεργοποιητή δεν συνιστούσε προσβολή των δικαιωμάτων που αντλούνται από τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας τα οποία αφορούσε η άδεια χρήσεως. Για τον λόγο αυτό, η Genentech αρνήθηκε να καταβάλει μέρος των συνομολογηθέντων δικαιωμάτων εκμεταλλεύσεως.
Επιληφθέν της υποθέσεως, το Cour d'appel de Paris (εφετείο Παρισίων) ερωτά το Δικαστήριο αν, υπό τις συνθήκες αυτές, η καταβολή των δικαιωμάτων εκμεταλλεύσεως υποχρεώνει την Genentech να υποβληθεί σε αδικαιολόγητες δαπάνες, κατά παράβαση του δικαίου της Ένωσης περί ανταγωνισμού.
Με τη σημερινή απόφασή του, το Δικαστήριο αποφαίνεται ότι το δίκαιο της Ένωσης περί ανταγωνισμού δεν αποκλείει το ενδεχόμενο επιβολής υποχρεώσεως καταβολής δικαιωμάτων για τη χρήση της τεχνολογίας, μολονότι η χρήση αυτή δεν συνιστά παραποίηση ή απομίμηση ή ακόμη και αν γίνει δεκτό ότι η τεχνολογία αυτή ουδέποτε αποτέλεσε το αντικείμενο προστασίας, σε περίπτωση ακυρώσεως με αναδρομική ισχύ του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Η λύση αυτή στηρίζεται στη διαπίστωση ότι τα δικαιώματα εκμεταλλεύσεως αποτελούν το τίμημα που πρέπει να καταβληθεί για την εμπορική εκμετάλλευση της τεχνολογίας η οποία προστατεύεται βάσει του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, διασφαλιζομένου ότι ο παραχωρών την άδεια δεν θα ασκήσει αγωγή λόγω παραποιήσεως/ απομιμήσεως κατά του κατόχου της αδείας. Το γεγονός ότι ο κάτοχος της αδείας δύναται να καταγγείλει ελεύθερα τη σύμβαση αποκλείει το ενδεχόμενο η καταβολή των δικαιωμάτων εκμεταλλεύσεως να είναι αντίθετη προς τον ελεύθερο ανταγωνισμό, καθόσον περιορίζει την ελευθερία δράσεως του κατόχου της αδείας ή συνεπάγεται αποτελέσματα στεγανοποιήσεως της αγοράς.
ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η προδικαστική παραπομπή παρέχει στα δικαστήρια των κρατών μελών τη δυνατότητα, στο πλαίσιο της ένδικης διαφοράς της οποίας έχουν επιληφθεί, να υποβάλουν στο Δικαστήριο ερώτημα σχετικό με την ερμηνεία του δικαίου της Ένωσης ή με το κύρος πράξεως οργάνου της Ένωσης. Το Δικαστήριο δεν αποφαίνεται επί της διαφοράς που εκκρεμεί ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου. Στο εθνικό δικαστήριο
εναπόκειται να επιλύσει τη διαφορά σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου. Η απόφαση αυτή δεσμεύει, κατά τον ίδιο τρόπο, τα άλλα εθνικά δικαστήρια που επιλαμβάνονται παρόμοιου προβλήματος.
Ανεπίσημο έγγραφο προοριζόμενο για τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, το οποίο δεν δεσμεύει το Δικαστήριο.
Το πλήρες κείμενο της αποφάσεως είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα CURIA από την ημερομηνία
δημοσιεύσεώς της               
Επικοινωνία: Estella Cigna-Αγγελίδη @ (+352) 4303 2582


[1]  Ο κυτταρομεγαλοϊός αποτελεί μέρος του ιού του έρπητος.
[2]  Το φάρμακο αυτό χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση του καρκίνου και της ρευματοειδούς αρθρίτιδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"