Τρίτη, 26 Ιουλίου 2016

ΥΠΟΜΝΗΜΑ Του υπό σύσταση σωματείου με την επωνυμία «Ένωση Επιτυχόντων Διαγωνισμού Ειρηνοδικων 2014»ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Του υπό σύσταση σωματείου με την επωνυμία
«Ένωση Επιτυχόντων Διαγωνισμού Ειρηνοδικων 2014»

ΠΡΟΣ

Την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Κοινοποιούμενο προς
1) Τον Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Νικόλαο Παρασκευόπουλο,
2) Την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, κα Βασιλική Θάνου – Χριστοφίλου.


Αθήνα, 22 Ιουλίου 2016

Το υπό σύσταση Σωματείο μας με την επωνυμία «Ένωση Επιτυχόντων Διαγωνισμού Ειρηνοδικών 2014», θα αποτελείται από 400 και πλέον μέλη, νομικούς και ήδη επιτυχόντες του διαγωνισμού Ειρηνοδικών του 2014 καθώς και μεγάλο αριθμό (περί τους 190) εν ενεργεία Ειρηνοδίκες. Ένας εκ των καταστατικών σκοπών του Σωματείου μας είναι η προαγωγή και προάσπιση της ποιότητας της παρεχόμενης στους πολίτες δικαιοσύνης κατά τις επιταγές του Συντάγματος και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Η δικαιοσύνη δυστυχώς αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα που κινούνται γύρω από δυο βασικούς άξονες, το προσωπικό της (δικαστικούς και δικαστικούς υπαλλήλους) και την έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής.

Κάθε δικηγόρος, από την πρώτη ημέρα της άσκησής του ακόμη, διαπιστώνει ότι:

1.      Ο αριθμός των δικαστικών λειτουργών που ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ υπηρετούν δεν επαρκεί για να διεκπεραιωθεί το σύνολο των σωρευμένων εκκρεμών υποθέσεων. Ειδικά στα Ειρηνοδικεία μετά την εισαγωγή του νόμου 3869/2010, οι 576 υπηρετούντες Ειρηνοδίκες, δεν επαρκούσαν για να αντιμετωπίσουν το συνεχώς αυξανόμενο αριθμό των υποθέσεων των υπερχρεωμένων νοικοκυριών που προστέθηκαν στην ήδη υπάρχουσα αυξημένη ύλη του Ειρηνοδικείου. Ακόμη όμως και σήμερα, μετά την πρόσληψη των 194 επιτυχόντων, οι περισσότεροι εκ των οποίων (όχι όμως όλοι) θα υπηρετήσουν ως Ειρηνοδίκες, υπάρχουν Ειρηνοδικεία με μεγάλα προβλήματα όπου δεν έγιναν τοποθετήσεις εκ των νέων Ειρηνοδικών και άρα η κατάσταση ως προς αυτά θα παραμείνει ίδια και θα χειροτερεύει
 1. Υπάρχουν Ειρηνοδικεία, όπως αυτά του Ρεθύμνου και της Χίου, όπου οι υπηρετούντες Ειρηνοδίκες, ζητούν τη συνδρομή των Πρωτοδικών, οι οποίοι δικάζουν σωρηδόν προσωρινές διαταγές υπερχρεωμένων και ασφαλιστικά, εξαιτίας ακριβώς αυτών των ελλείψεων σε δικαστές.
 2. Υπάρχουν Ειρηνοδικεία (όπως του Λαγκαδά), που συνεδριάζουν σε ισόγειους χώρους καταστημάτων ή σε παρόμοια κτίρια χωρίς καμία υποδομή (όπως στο Ειρηνοδικείο Βασιλικών), με τους πολίτες να συνωστίζονται κατά τις συνεδριάσεις και να παραπονούνται για την κατάσταση, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται το έργο των Δικαστών.
 3. Υπάρχουν μονοεδρικά Ειρηνοδικεία στα οποία ο ένας και μοναδικός Ειρηνοδίκης νομίμως απουσιάζει με άδεια (αναρρωτική ή άλλης φύσεως), με αποτέλεσμα να μην εκδίδονται αποφάσεις και να σωρεύονται πολλές αδίκαστες υποθέσεις.
 4. Δεν υπάρχουν αρκετά γραφεία και υπολογιστές ή βιβλιοθήκες για τους Δικαστικούς, ώστε αυτοί να είναι υποχρεωμένοι να μεταφέρουν τις δικογραφίες στις οικίες τους προς μελέτη και έκδοση αποφάσεων, με ό,τι ρίσκο αυτό μπορεί αυτό να συνεπάγεται.
 5. Οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν επαρκούν για να διεκπεραιωθεί όλη η γραφειοκρατική μεν αλλά απαραίτητη δε δουλειά έτσι όπως είναι δομημένη η λειτουργία των δικαστηρίων, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η απονομή της δικαιοσύνης (για παράδειγμα μετάφραση κατηγορητηρίων, βουλευμάτων κτλ].
 6. Εξαιτίας των ανωτέρω προβλημάτων και άλλων πολλών, αδικήματα παραγράφονται, κρατούμενοι αποφυλακίζονται, πολίτες χάνουν τις περιουσίες τους, επιχειρήσεις πτωχεύουν, γιατί απλά καθυστερεί σημαντικά η απονομή της δικαιοσύνης.

Γνωρίζοντας όλα τα παραπάνω και πολλά άλλα επιμέρους προβλήματα που δεν αναφέρονται ανωτέρω αλλά υπάρχουν, αναμέναμε με αγωνία το Δελτίο Τύπου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων ύστερα από συνάντηση με τον κύριο Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθώς ελπίζαμε να θιχτούν κάποια από τα ανωτέρω.

Με μεγάλη μας έκπληξη όμως διαπιστώσαμε ότι τόσο στο από 6.7.2016 Δελτίο Τύπου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων αλλά όσο και στην από 19.7.2016 τοποθέτηση του μέλους του νέου Προεδρείου της Ένωσης κυρίας Ακριβής Ερμίδου, κατά την συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων, το μοναδικό πρόβλημα της δικαιοσύνης έτσι όπως το εντοπίζει η ΕΝ.Δ.Ε. φαίνεται να είναι ο χρόνος άσκησης των δοκίμων Ειρηνοδικών και το αν εισάγονται με διαγωνισμό από την ΕΣΔΙ ή όχι, καθώς και κάποια υπηρεσιακής και δημοσιονομικής φύσης ζητήματα.

Σχετικά λοιπόν με το «μοναδικό» πρόβλημα της δικαιοσύνης, το χρόνο και τη μεθοδολογία επιμόρφωσης των Ειρηνοδικών, επισημαίνουμε τα εξής:

 1. Διαβάσαμε με ενδιαφέρον το αίτημα της ΕΝ.Δ.Ε., όπως αυτό αναπτύχθηκε στο ως άνω Δελτίο Τύπου και έχει επί λέξει ως εξής: Με το άρθρο 45 του ν.3689/2008 παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για έκδοση ΠΔ, με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου, να ιδρύεται στη Εθνική Σχολή Δικαστών κατεύθυνση Ειρηνοδικών, καθώς και η διενέργεια στο μέλλον εισαγωγικών διαγωνισμών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για ειρηνοδίκες και η κατάρτιση και εκτέλεση εκπαιδευτικών ή ενημερωτικών γι΄ αυτούς προγραμμάτων. Θεωρούμε ότι είναι πλέον αναγκαία η ενεργοποίηση της ΕΣΔΙ προκειμένου να συστηματοποιηθεί η είσοδος των νέων Ειρηνοδικών στο Σώμα”. Αντίστοιχη σε περιεχόμενο ήταν η τοποθέτηση της κυρίας Ακριβής Ερμίδου, μέλους του Προεδρείου της ΕΝΔΕ, κατά την ως άνω από 19.7.2016 συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων.

 1. Η ως άνω θέση προφανώς και μας βρίσκει καταρχήν σύμφωνους σε ό,τι αφορά την αναγκαιότητα ουσιαστικής εκπαίδευσης των υποψήφιων Ειρηνοδικών μέσω της φοίτησής τους στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, καθώς δε νοείται να αντιμετωπίζονται οι Ειρηνοδίκες ως Δικαστές χαμηλότερων απαιτήσεων τόσο για λόγους αρχής όσο και για ουσιαστικούς λόγους, ενόψει του ότι η ραγδαία πτώση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών από το 2010 και εντεύθεν καθιστά το σημερινό όριο αρμοδιότητας των Ειρηνοδικείων ευρύτατο και εντάσσει σε αυτό ολοένα περισσότερες αστικές υποθέσεις. Προφανώς λοιπόν θα έπρεπε de lege ferenda να μεριμνά η Πολιτεία για την επιμόρφωση των Ειρηνοδικών εξίσου με την επιμόρφωση των Πρωτοδικών.

 1. Τούτου λεχθέντος, στο ως άνω Δελτίο Τύπου αλλά και στην τοποθέτηση της κυρίας Α. Ερμίδου, μέλους του Προεδρείου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, δεν γίνεται οποιαδήποτε αναφορά στο χρονικό σημείο κατά το οποίο κρίνεται κατά την άποψη της ΕΝ.Δ.Ε. σκόπιμο να εκδοθεί το απαιτούμενο για την ενεργοποίηση της κατεύθυνσης Ειρηνοδικών στην Ε.Σ.ΔΙ. Προεδρικό Διάταγμα. Αναφέρεται απλά ότι θεωρείται “πλέον” αναγκαία η ενεργοποίηση της Ε.Σ.ΔΙ. Ευλόγως συμπεραίνεται από αυτήν τη διατύπωση ότι τίθεται θέμα άμεσης ενεργοποίησης της Ε.Σ.ΔΙ. για τους Ειρηνοδίκες μέσω της διενέργειας εισαγωγικού διαγωνισμού. Ωστόσο, εάν αυτό συμβεί άμεσα, θα πρέπει να παύσει επίσης άμεσα η ισχύς του Πίνακα Επιτυχόντων του Διαγωνισμού Ειρηνοδικών Δ' Τάξης του 2014 που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 104572/24.12.2014 (ΦΕΚ Γ΄ 1756) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 104586/31.12.2014 (ΦΕΚ Γ΄ 1819) απόφαση του ως άνω Υπουργού και όπως ο Πίνακας αυτός δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΦΕΚ τ. Γ΄ 81/09.02.2016). Στον ως άνω Πίνακα πετύχαμε να συμπεριληφθούμε ως επιτυχόντες 767 άτομα που έπονται σε σειρά κατάταξης των 194 πρώτων και άμεσα διοριστέων . Η πλειοψηφία εξ ημών είμαστε μέλη του ως άνω υπό σύσταση Σωματείου.

 1. Σημειώνεται ότι ο προαναφερθείς τελικός Πίνακας Επιτυχόντων Ειρηνοδικών ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 του Ν/Δτος 962/1971 (Α΄ 183)«περί Κώδικος Δικαστικών Λειτουργών» από της δημοσιεύσεώς του μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επομένου έτους, ήτοι τουλάχιστον έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2017. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 104572/24-12-2014 προκήρυξη προβλέπει ότι από τους επιτυχόντες του διαγωνισμού θα διορίζονται κατά τη σειρά αναγραφής τους στον πίνακα αυτόν και θα τοποθετούνται στις κενές ή κενούμενες κατά τη διάρκεια ισχύος του πίνακα θέσεις Ειρηνοδικών. Ως εκ τούτου, αν και εφόσον δεν ολοκληρωθεί η εξάντληση του πίνακα των επιτυχόντων μέχρι τη λήξη ισχύος του, όπως οι ανάγκες και οι νέες συνθήκες επιτάσσουν, θα καταστεί επιβεβλημένη η παράταση της ισχύος του πίνακα μέχρις εξαντλήσεώς του, όπως ακριβώς συνέβαινε σε όλους ανεξαιρέτως τους διαγωνισμούς των Ειρηνοδικών από το έτος 1967 μέχρι σήμερα, ήτοι για πενήντα περίπου συναπτά έτη [βλέπε άρθρο 5 Ν. 195/1967, άρθρο 6 παρ. 3 Ν. 785/1978, άρθρο 26 παρ. 4 Ν. 1478/1984, άρθρο 8 παρ.3 Ν. 1487/1984, άρθρο 4 παρ. 12 Ν. 1649/1986, η παράτασή του από 22-09-1997 διαγωνισμού Ειρηνοδικών ο οποίος ίσχυσε έως το 2008 οπότε και εξαντλήθηκε, καθώς και η παράταση του πίνακα του προηγούμενου διεξαχθέντος διαγωνισμού (ΦΕΚ 1046/Γ/2-12-2011), ο οποίος ίσχυε αρχικά για ένα έτος (έως 31-12-2012) και παρατάθηκε διαδοχικώς δύο φορές, αρχικά έως την 31η-12-2013 (ΦΕΚ 237/Α/5-12-2012 κεφ. ΣΤ. άρθρο 16 παρ.8) και κατόπιν έως την 31η-12-2014 (ΦΕΚ 8/Α/10-1-2014 άρθρο 12 παρ. 2Β) και ο οποίος εξαντλήθηκε στις 22-7-2014 (ΦΕΚ 946/Γ/22-7-2014) με την ολοκλήρωση της πρόσληψης του συνόλου των επιτυχόντων του εν λόγω διαγωνισμού]. Ως εκ τούτου, καθίσταται προφανές ότι τυχόν κατάργηση του ως άνω Πίνακα πριν αυτός να εξαντληθεί, προκειμένου να διενεργηθεί εισαγωγικός διαγωνισμός της Ε.Σ.ΔΙ. για πρόσληψη νέων Ειρηνοδικών, δεν μπορεί να γίνει δεκτή και μας βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετους. Είναι άλλωστε γνωστό ότι κάτι τέτοιο θα αντέβαινε σε Συνταγματικού κύρους Αρχές, όπως η Αρχή της Δικαιολογημένης Εμπιστοσύνης στη Διοίκηση, καθότι οι μονομερείς ενέργειες και προτάσεις αντιστρατεύονται την προσπάθεια, τη μελέτη και τον όλο προγραμματισμό της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής τόσο των 1800 συμμετασχόντων όσο και των 961 τελικώς επιτυχόντων του Διαγωνισμού.

 1. Καταρχάς προκαλεί εντύπωση το ότι πουθενά στο ως άνω Δελτίο Τύπου της ΕΝ.Δ.Ε. δεν γίνεται αναφορά στο τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα Ειρηνοδικεία της χώρας όπως έχει επισημανθεί επανειλημμένα και όπως έχει καταδειχτεί κατά τον πλέον εμφατικό τρόπο τόσο από δημοσιεύματα στον Τύπο όσο και από αλλεπάλληλες ερωτήσεις πολιτικών κομμάτων στη Βουλή των Ελλήνων, καθώς το σύνολο σχεδόν των πολιτικών παρατάξεων από τις οποίες απαρτίζεται το Ελληνικό Κοινοβούλιο κατέθεσε το τελευταίο τρίμηνο ερωτήσεις και αναφορές για το συγκεκριμένο μείζον θέμα που αντιμετωπίζει η Ελληνική Δικαιοσύνη. Διερωτάται κανείς αν η άμεσα προτεινόμενη λύση για τις περίπου 400.000 εκκρεμείς υποθέσεις που λιμνάζουν σήμερα στα Ειρηνοδικεία της Επικράτειας μπορεί σοβαρά να είναι η επιμόρφωση των επόμενων Ειρηνοδικών μέσω της ΕΣΔΙ. Την εν λόγω κατάσταση παραδέχθηκε βέβαια η κυρία Α. Ερμίδου, ως μέλος της ΕΝ.Δ.Ε., στην ως άνω συνεδρίαση, χωρίς όμως να πάρει θέση ως προς τι πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα και χωρίς να προτείνει την οποιαδήποτε πρόσφορη λύση επ’ αυτού. Σε κάθε περίπτωση, είναι απορίας άξιο πως είναι δυνατόν το τεράστιο πρόβλημα της απονομής της Δικαιοσύνης στα Ειρηνοδικεία της χώρας να έχει απασχολήσει όλους τους πολιτικούς φορείς, είτε προέρχονται από την Κυβέρνηση είτε από την Αντιπολίτευση και η ίδια η ΕΝΔΕ να μη θίγει καν το ζήτημα στην πρώτη της συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης μετά τις αρχαιρεσίες που έλαβαν χώρα στο εσωτερικό της. Αυτά εν όψει του ότι μέρος του θεσμικού ρόλου της Ένωσης είναι ασφαλώς να εντοπίζει τα προβλήματα στο χώρο της Δικαιοσύνης, να τα αναγνωρίζει, να τα μεταφέρει στους αρμόδιους φορείς προτείνοντας μάλιστα και ενδεχόμενες λύσεις ή το λιγότερο ένα πλαίσιο δράσεων που θα αποσκοπεί στην επίλυση τους. Προκαλεί επομένως το λιγότερο ιδιαίτερη εντύπωση το ότι παραλείφθηκε εντελώς από μέρους της ΕΝΔΕ η οποιαδήποτε σχετική αναφορά στην τελευταία επίσημη συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Επιπλέον, είναι απορίας άξιο πώς η κυρία Ερμίδου υποβαθμίζει εν τοις πράγμασι το κύρος του Διαγωνισμού και το μορφωτικό επίπεδο των επιτυχόντων, τη στιγμή μάλιστα που το πρόγραμμα, τα θέματα, η διόρθωση των γραπτών και η τελική αξιολόγηση των προφορικών πραγματοποιήθηκε από Ανώτατους Δικαστικούς (Αρεοπαγίτες, Εισαγγελείς του ΑΠ) και Καθηγητές Νομικών Σχολών. Διερωτάται λοιπόν εύλογα κανείς αν αμφισβητούνται με τον τρόπο αυτό τα αξιολογικά κριτήρια της Προέδρου του Αρείου Πάγου και των λοιπών διακεκριμένων μελών της Επιτροπής.

 1. Στο σημείο αυτό αξίζει να τονισθεί ότι πετύχαμε να συμπεριληφθούμε στον πίνακα επιτυχόντων ενός ιδιαιτέρως απαιτητικού και επίπονου διαγωνισμού στον οποίο συμμετείχε ένας τεράστιος αριθμός υποψηφίων (1.700 νέοι νομικοί), ο μεγαλύτερος μάλιστα αριθμός συμμετεχόντων που έχει ποτέ λάβει μέρος σε διαγωνισμό για την πρόσληψη Δικαστικών Λειτουργών. Ο εν θέματι διαγωνισμός, που περιελάμβανε γραπτή και προφορική εξέταση στο σύνολο της ύλης των εξής μαθημάτων: α) αστικό δίκαιο, β) πολιτική δικονομία, γ) ποινικό δίκαιο, δ) ποινική δικονομία, ε) εμπορικό δίκαιο και στ) στοιχεία ευρωπαϊκού δικαίου, διενεργήθηκε υπό την εποπτεία του Αρείου Πάγου σύμφωνα με την προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία. Η επιτροπή του διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με σχετική απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, έκρινε την καταλληλότητά μας για την θέση του Ειρηνοδίκη και κατορθώσαμε να λάβουμε βαθμό κατά μέσο όρο σε όλα τα ως άνω μαθήματα τουλάχιστον οκτώ (8) ώστε να περιληφθούμε στους επιτυχόντες του διαγωνισμού αυτού, όπως συνέβη διαχρονικά και στο σύνολο των Ειρηνοδικών που έχουν προσληφθεί από όλους τους σχετικούς Διαγωνισμούς από το έτος 1967 έως σήμερα, που είναι αξιόλογοι και ιδιαιτέρως ικανοί Δικαστικοί Λειτουργοί και υπηρετούν στα ειρηνοδικεία της Επικράτειας έχοντας λάβει και αυτοί εισαγωγικό βαθμό οκτώ (8) και άνω. Η επιτροπή του διαγωνισμού που έκρινε την καταλληλότητα όλων ανεξαιρέτως των επιτυχόντων για τη θέση του Ειρηνοδίκη απαρτίζετο από εξαίρετους ανώτατους Δικαστικούς Λειτουργούς και Καθηγητές Πανεπιστημίου, όπως είναι μεταξύ άλλων η αξιότιμη κα Βασιλική Θάνου – Χριστοφίλου, Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο αξιότιμος κ. Νικόλαος Λεοντής, Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, η αξιότιμη κα Ασπασία Καρέλλου, Αρεοπαγίτης, ο αξιότιμος κ. Βασίλειος Πέππας, Αρεοπαγίτης, ο αξιότιμος κ. Κωνσταντίνος Παρασκευαΐδης, Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, η αξιότιμη κα Καλλιόπη Χριστακάκου – Φωτιάδη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο αξιότιμος κ. Ηλίας Σουφλερός, καθηγητής του Εμπορικού Δικαίου στο ίδιο ως άνω Πανεπιστήμιο. Σημειώνεται ότι οι επιτυχόντες του εν λόγω διαγωνισμού, λόγω του υψηλού επιπέδου και της σχετικής κατάρτισης των συμμετεχόντων, έλαβαν αρκετά υψηλή βαθμολογία και είχαν ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν ακόμα απορροφηθεί από τον πίνακα ούτε όλοι οι επιτυχόντες που έλαβαν κατά μέσο όρο βαθμολογίας άνω του δέκα (10) ή του εννέα (9), ενώ αυτή τη στιγμή υπηρετούν στα Ειρηνοδικεία της χώρας Δικαστικοί Λειτουργοί ικανοί και ιδιαιτέρως αξιόλογοι που συγκέντρωσαν μέσο όρο βαθμολογίας 8 στον αμέσως προηγούμενο διαγωνισμό. Κατά λογική δε ακολουθία η διενέργεια ενός νέου διαγωνισμού για την πρόσληψη άλλων από εμάς επιτυχόντων που θα λάβουν παρεμφερή βαθμολογία, εκτός από κατάφωρη παραβίαση των κεκτημένων συνταγματικών μας δικαιωμάτων όπως θα αναλυθεί κατωτέρω, θα ήταν εντελώς άσκοπη και περιττή. Πραγματικά δεν κατανοούμε με ποια λογική πρέπει να παραμεριστεί ένας πίνακας 961 επιτυχόντων, ο οποίος συντάχθηκε μετά από έναν εξαιρετικά χρονοβόρο [διάρκειας ενός και πλέον έτους] και δαπανηρό διαγωνισμό (αμοιβή ανωτάτων δικαστικών, καθηγητών, προσωπικού γραμματείας, υλικοτεχνικό κόστος), μετά από εξέταση 1.700 υποψηφίων, την ώρα μάλιστα που, αν γίνει νέος διαγωνισμός τόσο σύντομα, το μόνο που θα επιτευχθεί θα είναι μια ανακατανομή των θέσεων, αφού οι υποψήφιοι που θα προστρέξουν θα είμαστε και πάλι κατά πλειοψηφία οι ίδιοι.

7.      Τέλος, ιδιαίτερη έκπληξη δημιουργεί το γεγονός ότι ενώ η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, έχοντας επίγνωση των τεράστιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα Ειρηνοδικεία της χώρας με τις χιλιάδες υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιόν τους, υπέβαλε στο αρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το υπ’ αριθμ. 159/12-5-2016 υπόμνημα – αίτημά της για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων Ειρηνοδικών, αλλά κυρίως για την αύξηση αυτών κατά τουλάχιστον εκατό (100) θέσεις, το νέο Προεδρείο της Ένωσης δεν δείχνει να συμμερίζεται τα προβλήματα που υφίστανται τα Ειρηνοδικεία της χώρας και σε όλες τις συναντήσεις με τον αρμόδιο Υπουργό Δικαιοσύνης αξιότιμο κ. Νικόλαο Παρασκευόπουλο δεν υποστήριξε ούτε ζήτησε την ικανοποίηση του εν λόγω αναγκαίου και λογικού αιτήματος ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των Ειρηνοδικείων κατά την έναρξη του νέου δικαστικού έτους. Σημειώνεται ότι η κατάσταση στα Ειρηνοδικεία όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί από το Μάιο μέχρι σήμερα αλλά έχει οξυνθεί μετά και την πολύμηνη αποχή των Δικηγόρων από τα καθήκοντά τους που ξεκίνησε την 4η/1/2016 δεδομένου ότι έχει συσσωρευτεί από αναβολές μεγάλος αριθμός υποθέσεων όλων των διαδικασιών στα πινάκια προς εκδίκαση, με αποτέλεσμα η κατάσταση να εκτιμάται μη διαχειρίσιμη στο άμεσο μέλλον. Επιπλέον, είναι γνωστό ότι τελεί προς ψήφιση ειδική νομοθεσία για τη διαχείριση των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων αλλά και εξειδικευμένες νομοθετικές παρεμβάσεις στο Νόμο 3869/2010, για τα οποία κατά ασφαλείς πληροφορίες θα απαιτηθεί η περαιτέρω εμπλοκή Ειρηνοδικών στη δικαστική επίλυση των ως άνω υποθέσεων.

8.      Τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Ειρηνοδικεία της Επικράτειας, λόγω του τεράστιου όγκου των υποθέσεων που έχουν επιφορτιστεί τα τελευταία χρόνια, επιβάλλουν, αν και εφόσον δεν ολοκληρωθεί η εξάντληση του πίνακα των επιτυχόντων μέχρι τη λήξη ισχύος του πίνακα, την παράταση της ισχύος του μέχρις εξαντλήσεώς του, όπως ακριβώς συνέβαινε σε όλους τους διαγωνισμούς των Ειρηνοδικών μέχρι τώρα. Αντίθετη πρακτική θα προσέκρουε σε μία σειρά αρχών συνταγματικής περιωπής, όπως αυτές αναπτύσσονται στην κλασική διδασκαλία του Διοικητικού Δικαίου και συγκεκριμένα:

            Α. Την αρχή της ισότητας υπό την ειδικότερη έκφανση της ίσης μεταχείρισης. Είναι αυτονόητο ότι, δεδομένης της έως σήμερα εξάντλησης κάθε προηγούμενου Πίνακα Επιτυχόντων όσος χρόνος και αν χρειάστηκε γι' αυτό (εντελώς ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο Πίνακας Επιτυχόντων του 1997 διήρκεσε περίπου μία δεκαετία μέχρι και την πρόσληψη του τελευταίου επιτυχόντα), τυχόν μη παράταση της ισχύος του παρόντος Πίνακα μέχρι της πλήρους εξαντλήσεώς του θα αποτελούσε απόλυτη και κατάφωρη ανισότητα εις βάρος των επιτυχόντων του παρόντος Πίνακα, υπερβαίνουσα μάλιστα το ακραίο όριο του περί δικαίου αισθήματος των πολιτών και θα δημιουργούσε ουσιαστικά επιτυχόντες δύο κατηγοριών, δηλαδή αυτούς που έλαβαν μέρος σε προηγούμενους διαγωνισμούς Ειρηνοδικών μέχρι σήμερα (πολλοί εκ των οποίων διορίστηκαν πολλά έτη μετά τον διαγωνισμό τους και είναι σήμερα Ειρηνοδίκες) και αυτούς που έλαβαν μέρος στον τελευταίο διαγωνισμό, οι οποίοι δε θα διοριστούν ποτέ. Πολλώ δε μάλλον που οι εξαιρετικές και πρωτοφανείς ανάγκες σήμερα δημιουργούν τη μέγιστη ιστορικά ανάγκη άμεσης πρόσληψης Ειρηνοδικών και διατήρησης του Πίνακα σε ισχύ, ούτως ώστε να καλυφθούν άμεσα τα κενά που θα δημιουργηθούν στην αμέσως επόμενη πενταετία και που υπολογίζονται σε διακόσιους περίπου Ειρηνοδίκες, οι οποίοι θα συμπληρώσουν το εκ του Συντάγματος προβλεπόμενο όριο ηλικίας εντός της επόμενης πενταετίας. Ακόμη δηλαδή και αν ενδεχομένως επικαλείται κανείς δημόσιο συμφέρον προκειμένου να εισάγει και να δικαιολογήσει μία άνιση συμπεριφορά εις βάρος των επιτυχόντων του παρόντος Πίνακα, αυτό δεν μπορεί να ισχύσει στην προκειμένη περίπτωση, καθώς είναι ακριβώς το δημόσιο συμφέρον που επιτάσσει σήμερα περισσότερο από ποτέ την διατήρηση του παρόντος Πίνακα μέχρι εξαντλήσεώς του.

            Β. Την αρχή της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. Όπως αναφέρθηκε ακριβώς ανωτέρω, το δημόσιο συμφέρον υπό τις ειδικότερες εκφάνσεις της ασφάλειας δικαίου, του δικαιώματος πρόσβασης του πολίτη στη Δικαιοσύνη και της ταχείας απονομής δικαιοσύνης          στην προκειμένη περίπτωση επιτάσσει την άμεση διεκπεραίωση των εκατοντάδων χιλιάδων εκκρεμών υποθέσεων στα Ειρηνοδικεία της Επικράτειας κατά τον πιο σύντομο και ανέξοδο για το Δημόσιο τρόπο. Τυχόν κατάργηση του Πίνακα Επιτυχόντων θα στερούσε το Δημόσιο από μία δεξαμενή υποψήφιων Ειρηνοδικών έτοιμων να αναλάβουν καθήκοντα σύμφωνα με τις ανάγκες της στιγμής χωρίς περαιτέρω χρονικό κόστος και χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δημοσίου μέσω διενέργειας νέων διαγωνισμών.

            Γ. Την αρχή της καλής πίστης ή της προστατευόμενης ή δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη προς το Κράτος, δηλαδή της επιβαλλόμενης ευθύτητας της Διοίκησης στη σχέση της με τους διοικούμενους. Η εν λόγω αρχή αποτελεί κύρια λογική συνέπεια της θεμελιωδούς αρχής του Κράτους Δικαίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι στον τελευταίο διαγωνισμό έλαβαν μέρος περίπου δύο χιλιάδες υποψήφιοι, περισσότεροι από κάθε άλλη φορά, σε έναν διαγωνισμό που διήρκεσε πάνω από ένα έτος, για τον οποίο αυτοί υποβλήθηκαν σε αυξημένα έξοδα προετοιμασίας και συμμετοχής μέσα στο δυσμενέστερο οικονομικό κλίμα μετά τη Μεταπολίτευση, βασιζόμενοι σε μία και μόνη σταθερά που ισχύει απαρέγκλιτα εδώ και δεκαετίες: Ότι εφόσον κατόρθωναν να συμπεριληφθούν στον Πίνακα Επιτυχόντων, θα διορίζονταν ως Δικαστές έστω και στο απώτατο μέλλον. Η σταθερά αυτή αποτέλεσε αποφασιστικό κριτήριο συμμετοχής στον εν λόγω Διαγωνισμό για χιλιάδες υποψηφίους και ενισχύθηκε απόλυτα από το μέγεθος του Πίνακα Επιτυχόντων, που υπεδείκνυε ξεκάθαρα τις ανάγκες που υπήρχαν και υπάρχουν μέχρι και σήμερα. Η εμπιστοσύνη αυτή (απόλυτα δικαιολογημένη με βάση τη μακρά και αδιάλειπτη πρακτική σε όλους τους μέχρι σήμερα Διαγωνισμούς) θα κλονιστεί ανεπανόρθωτα, αν ο παρών Πίνακας δεν παραταθεί μέχρι εξαντλήσεώς του, καθώς θα διαταραχθεί η εύλογη πεποίθηση του διοικουμένου (εν προκειμένω ημών των επιτυχόντων) ότι η σταθερότητα ορισμένης νομικής κατάστασης ή ορισμένης μακροχρόνιας διοικητικής πρακτικής που τον αφορά του επιτρέπει να προσδοκά τη συνέχεια αυτής και να προβαίνει σε επιλογές με μακροπρόθεσμες συνέπειες για τον ίδιο, την οικογένειά του και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
            Σε συνέχεια των ανωτέρω, αξίζει να σημειωθεί ότι στον υφιστάμενο πίνακα περιλαμβάνονται και επιτυχόντες που είναι ηλικίας σήμερα άνω των 40 ετών (καθότι όπως όριζε η σχετική υπ’ αριθμ. 104572/2014 προκήρυξη οι συμμετέχοντες δεν έπρεπε να είχαν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους όταν υπέβαλαν αίτημα συμμετοχής στον διαγωνισμό), με αποτέλεσμα η ενδεχόμενη κατάργηση του πίνακα να αποκλείσει τους συγκεκριμένους επιτυχόντες από οποιαδήποτε εντεύθεν συμμετοχή σε μελλοντικούς διαγωνισμούς για την πρόσληψη Δικαστικών ή Εισαγγελικών Λειτουργών, δεδομένου ότι πλέον δεν θα έχουν τα νόμιμα ηλικιακά προσόντα προς τούτο. Σε τέτοια περίπτωση, θα διαταραχθεί έντονα η εύλογη πεποίθηση των εν λόγω επιτυχόντων ότι η σταθερότητα της, διαχρονικά κατά τα τελευταία 50 χρόνια, παράτασης της ισχύος του εκάστοτε πίνακα επιτυχόντων Ειρηνοδικών έως εξαντλήσεώς του τους επιτρέπει να προσδοκούν την συνέχεια αυτής καθώς και να προβαίνουν σε επιλογές με μακροπρόθεσμες συνέπειες για τους ίδιους και τους οικείους τους. Επιπροσθέτως, ακόμη και αν πολλοί επιτυχόντες είναι σήμερα σε ηλικία που θα τους επέτρεπε την συμμετοχή σε έναν μελλοντικό διαγωνισμό για την πρόσληψη Δικαστικών ή Εισαγγελικών Λειτουργών, εντούτοις το δικαίωμά τους να μην εξαναγκαστούν να συμμετάσχουν σε άλλον διαγωνισμό υπό την «απειλή» αιφνίδιας και αναίτιας κατάργησης του παρόντος πίνακα δεν πρέπει να παραγνωρίζεται, δεδομένου ότι όλοι έχουν επιλέξει και έχουν επιτύχει σε Διαγωνισμό για την πρόσληψη Ειρηνοδικών και εύλογα συνεπώς αναμένουν να προσληφθούν ως Δικαστές είτε σε συντομότερο είτε σε απώτερο χρονικό διάστημα.

            Δ. Την αρχή της συνέχειας της Διοίκησης, υπό την ειδικότερη έκφανση της σταθερότητας των διοικητικών καταστάσεων. Η αιφνιδιαστική αλλαγή της ακολουθούμενης ως τώρα πρακτικής ως προς τη διατήρηση της ισχύος του Πίνακα Επιτυχόντων μέχρι εξαντλήσεώς του θα έπληττε καίρια εκτός από τα συμφέροντα ημών των επιτυχόντων και την ασφάλεια δικαίου, που πρέπει να αποτελεί βασικό δομικό συστατικό του Κράτους Δικαίου και στην οποία προσβλέπουν όλοι οι διοικούμενοι.

 1. Ενόψει όλων των ανωτέρω, επιθυμούμε ως Σωματείο και ως εκπρόσωποι του μεγαλύτερου αριθμού των επιτυχόντων και αδιόριστων (προς το παρόν) συν-επιτυχόντων του Διαγωνισμού απάντηση από κάθε αρμόδιο φορέα στα εξής ερωτήματα:

-        Κρίνεται ικανοποιητική η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στα Ειρηνοδικεία της Επικράτειας ως προς το ρυθμό διεκπεραίωσης των υποθέσεων;
-        Θα πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Ειρηνοδικών;
-        Αποτελεί ή όχι η κατάργηση του Πίνακα προ της εξαντλήσεώς του μέσω νέων διαγωνισμών (εντός ή εκτός ΕΣΔΙ) βάναυση και αντισυνταγματικού χαρακτήρα αδικία εις βάρος ημών των μελών του Σωματείου και επιτυχόντων στον πρόσφατο Διαγωνισμό;
-        Φέρει ή όχι η γραπτή και προφορική αξιολόγησή μας, που διενεργήθηκε από Ανώτατους Δικαστικούς Λειτουργούς και με την εποπτεία του Αρείου Πάγου και στην οποία επιτύχαμε, εχέγγυα ορθής κρίσης των τελευταίων και αποτελεί ή όχι τεκμήριο της νομικής κατάρτισής μας;
-        Τεκμαίρεται ανώτερη νομική κατάρτιση για τους επιτυχόντες ενός εισαγωγικού διαγωνισμού Ειρηνοδικών μέσω ΕΣΔΙ;
-        Εάν υποτεθεί ότι η πρόταση καθιέρωσης εισαγωγικού διαγωνισμού Ειρηνοδικών μέσω της ΕΣΔΙ εδράζεται στο επιχείρημα της καλύτερης επιμόρφωσης των Ειρηνοδικών, για ποιο λόγο δεν αποτελεί απάντηση στο επιχείρημα αυτό η επιμόρφωση των επιτυχόντων του ισχύοντος πίνακα μέσα στην ΕΣΔΙ, οπότε και εμείς οι επιτυχόντες θα μπορούσαμε να συμμετάσχουμε σε επιμορφωτικά σεμινάρια;
-        Ποια είναι η ξεκάθαρη θέση κάθε αρμοδίου φορέα στον οποίο κοινοποιείται η παρούσα ως προς τη διατήρηση της ισχύος του Πίνακα μέχρι εξαντλήσεώς του;
-        Έχει η εύρυθμη λειτουργία της Δικαιοσύνης, υπό την έκφανση της ταχύτερης απονομής αυτής και της αποφυγής συσσώρευσης εκκρεμών υποθέσεων, μικρότερη αξία από την καθιέρωση εισαγωγικού διαγωνισμού Ειρηνοδικών μέσω της ΕΣΔΙ;
-        Θα λύσει ή θα οξύνει το πρόβλημα της συσσώρευσης εκκρεμών υποθέσεων στα Ειρηνοδικεία της Επικράτειας η πρόσληψη περιορισμένου αριθμού Ειρηνοδικών κάθε έτος και η ετήσια (κατ' ελάχιστον) φοίτησή τους στην ΕΣΔΙ;

            Δηλώνουμε επίσης ότι είμαστε κατάφωρα αντίθετοι σε οποιαδήποτε σκέψη ή πρόθεση εκ μέρους οποιουδήποτε φορέα για μη απορρόφηση του συνόλου των επιτυχόντων Ειρηνοδικών από τον ισχύοντα πίνακα και για τη μη παράτασή του προ της εξαντλήσεως του, εκφράζουμε δε την εντονότατη δυσαρέσκεια μας για την παντελή έλλειψη σεβασμού σε συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματά μας απ’ όποιον κι αν προέρχεται και δεν μπορούμε να δεχτούμε την κατάργηση ενός προσφάτως καταρτισθέντος πίνακα επιτυχόντων 961 ατόμων. Για τους ως άνω λόγους, θα εξαντλήσουμε κάθε νόμιμη οδό για την παράταση ισχύος του πίνακα και την αποκατάσταση κάθε βλάβης που τυχόν προκαλέσουν βλαπτικές για τα συμφέροντά μας ενέργειες.

Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΑΡΟΥΧΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΟΜΑΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΥΛΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΤΣΙΚΑΣ
ΕΥΑ ΔΟΥΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΒΟΥΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΝΑΤΑΛΙΑ ΜΟΥΣΕΛΙΜΗ
ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΙΝΑΚΙΔΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΟΥΡΤΖΟΥΚΛΗ
ΒΙΚΥ ΤΣΟΥΡΑΚΗ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"