Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014

Τροποποίηση Συγκρότησης του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου για τη διετία 2014− 2015»

 ΦΕΚ B 3317/2014 

Αριθμ. 97070 (3)
Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 107886/30−12−2013 από−
φασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα: «Συγκρότηση του
Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου για τη διετία 2014−

2015» (Β'3421)
Τροποποιούμε την με αριθ. πρωτ. 107886/30−12−2013
απόφαση μας με θέμα: «Συγκρότηση του Ανώτατου Ει−
δικού Δικαστηρίου για τη διετία 2014−2015» (Β'3421) και
ορίζουμε τη Σοφία Ντάντου του Βασιλείου, Αρεοπαγίτη,
ως πρώτο αναπληρωματικό μέλος της εκ των Αρεοπα−
γιτών συνθέσεως του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου
για το χρονικό διάστημα έως την 31−12−2015, σε αντι−
κατάσταση του Νικολάου Τρούσα του Κωνσταντίνου,
Αρεοπαγίτη, ο οποίος αποχώρησε από την υπηρεσία.
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. πρωτ. 107886/30−12−2013

απόφασή μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"