Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2014

ν. 4310/2014 Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ A 258/2014 


περιέχει ποινικές διατάξεις

τροποποιούνται


Ν 3528/2007: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛ.ΔΙΟΙΚ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΥΠΑΛ.ΝΠΔΔ
Ν.  1756/1988 Κώδικας οργανισμού   δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών    λειτουργών. (Α' 35).

Ν 2472/1997: Προστασία ατόμου από την επεξεργασία ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 4. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ του άρθρου 2 του
ν. 2472/1997, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι διατάξεις των δύο προηγουμένων εδαφίων εφαρ−
μόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις εγκλημάτων,
των οποίων ο δράστης κρίνεται από τον αρμόδιο εισαγ−
γελέα ιδιαίτερα επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη και
ασφάλεια και διαφεύγει τη σύλληψη ή είναι αγνώστου
διαμονής.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"