Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΦΕΚ Γ 1673/2014 )


 ΦΕΚ Γ 1673/2014 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(1)
Με Προεδρικό διάταγμα της 3ης Δεκεμβρίου 2014, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα άρθρα

49, 50, 52, 77 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρί−
ων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός
νόμος 1756/1988, Α΄35), όπως ισχύουν, τα άρθρα 1, 14
και 15 του ν. 2685/1999(Α΄35) και τις με αριθμούς 118,
119, 120, 121, 124, 131, 132, 133, 134 και 135/2014 αποφάσεις
του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και
Ποινικής Δικαιοσύνης:
Α. Προάγονται, κατ’ απόλυτη εκλογή, στο βαθμό του
αρεοπαγίτη, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων,
οι κατωτέρω πρόεδροι εφετών, που έχουν τα νόμιμα
προσόντα:
1) Θεσσαλονίκης, Σοφία Καρυστηναίου του Εμμανου−
ήλ, της προαγωγής της λογιζόμενης από 30−11−2014 και
2) Αθηνών, Δήμητρα Κοκοτίνη του Βασιλείου.
Β. Προάγεται, κατ’ απόλυτη εκλογή, στο βαθμό του
αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για πλήρωση κενής
οργανικής θέσης, ο εισαγγελέας εφετών Αθηνών Πα−
ναγιώτης Καραγιάννης του Σταύρου, που έχει τα νό−
μιμα προσόντα, της προαγωγής του λογιζόμενης από
29−11−2014.
Γ. Μετατίθενται οι κατωτέρω πρόεδροι εφετών, με
αίτηση τους και δικές τους δαπάνες, ως εξής:
α) Στο Εφετείο Αθηνών, ο πρόεδρος εφετών Πατρών
Γρηγόριος Κουτσοκώστας του Κωνσταντίνου.
β) Στο Εφετείο Θεσσαλονίκης η πρόεδρος εφετών
Ευβοίας Ανδρονίκη Τυραννίδου του Βασιλείου.
Δ. Προάγονται, κατ’ απόλυτη εκλογή, στο βαθμό του
προέδρου εφετών, για πλήρωση κενών οργανικών θέσε−
ων, οι κατωτέρω εφέτες, που έχουν τα νόμιμα προσόντα
και τοποθετούνται ως εξής:
1) Θεσσαλονίκης, Άννα Πελεκούδα του Χρήστου στο
Εφετείο Θεσσαλονίκης,
2) Αθηνών, Ανδρέας Παπαδημητρίου του Ελευθερίου
στο Εφετείο Ευβοίας και
3) Αθηνών, Ελισάβετ Τσιρακίδου του Γεωργίου στο
Εφετείο Πατρών.
Ε. Προάγεται, κατ’ απόλυτη εκλογή, στο βαθμό του ει−
σαγγελέα εφετών, για πλήρωση κενής οργανικής θέσης,
ο αντεισαγγελέας εφετών Αθηνών Δημήτριος Ασπρογέ−
ρακας του Γεωργίου που έχει τα νόμιμα προσόντα και
τοποθετείται στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.
ΣΤ. Μετατίθενται οι κατωτέρω εφέτες, με αίτηση τους
και δικές τους δαπάνες, ως εξής:
α) Στο Εφετείο Αθηνών οι εφέτες:
1) Πειραιώς, Ουρανία Κουζέλη−Δημήτρουλα του Φω−
τίου, 2) Καλαμάτας, Ανδρέας Κράνης του Γεωργίου,
3) Δωδεκανήσου, Ιωάννα Καραμπάση του Γεωργίου,
4) Πατρών, Λεωνίδας Τσιγκρής του Χρήστου, 5) Λάρισας,
Χριστίνα Τζίμα του Δημητρίου και 6) Ευβοίας, Ελευθερία
Σπανομήτρου του Παύλου.
β) Στο Εφετείο Βορείου Αιγαίου η εφέτης Αθηνών
Ελένη Μιχαλάκη του Ιωάννου.
γ) Στο Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας οι εφέτες:
1) Θράκης, Δήμητρα Σωτηριάδου του Ηλία και 2) Πα−
τρών, Χρήστος Τσάκας του Νικολάου.
δ) Στο Εφετείο Ευβοίας οι εφέτες:
1) Ναυπλίου, Δημήτριος Οικονόμου του Τριαντάφυλλου
και 2) Πατρών, Παναγιώτα Χρυσοχόου του Γεωργίου.
ε) Στο Εφετείο Θεσσαλονίκης, οι εφέτες:
1) Δυτικής Μακεδονίας, Αναστασία Ανθοπούλου του
Θεοδώρου, 2) Βορείου Αιγαίου, Ελένη Ασημακοπούλου
του Αντωνίου, 3) Δυτικής Μακεδονίας, Ιουλία Αργυρο−
πούλου του Γεωργίου, 4) Θράκης, Νικολέττα Παναγιω−
τίδου του Τηλέμαχου.
στ) Στο Εφετείο Θράκης οι εφέτες:
1) Ευβοίας, Καλή Στεφανίδου του Ορέστη και 2) Πα−
τρών, Μαρία Τσιρωνίδου του Κωνσταντίνου.
ζ) Στο Εφετείο Καλαμάτας η εφέτης Ναυπλίου Όλγα
Αρσλάνογλου του Χρυσοστόμου.
η) Στο Εφετείο Λάρισας η εφέτης Ευβοίας Σοφία Κα−
ραγιάννη του Βασιλείου.
θ) Στο Εφετείο Πειραιώς ο εφέτης Ανατολικής Κρήτης
Νικόλαος Βεργιτσάκης του Θεοφάνη.
Ζ. Προάγονται, κατ’ εκλογή, στο βαθμό του εφέτη,
για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, οι κατωτέρω
πρόεδροι πρωτοδικών, που έχουν τα νόμιμα προσόντα
και τοποθετούνται ως εξής:
1) Αθηνών, Εμμανουέλα Τσίτσου του Χρήστου στο
Εφετείο Ευβοίας, της προαγωγής της λογιζόμενης από
18−10−2014,
2) Τρίπολης, Βασιλική Ταφύλη του Κωνσταντίνου στο
Εφετείο Ναυπλίου,
3) Κοζάνης, Μαρία Πετρίδου του Γεωργίου στο Εφε−
τείο Ανατολικής Κρήτης,
4) Κοζάνης, Παναγιώτης Μολυβδάς του Αποστόλου
στο Εφετείο Δωδεκανήσου,
5) Βόλου, Ελένη Μούρτζη του Κωνσταντίνου στο Εφε−
τείο Πατρών,
6) Αθηνών, Μαρία Σακελλαροπούλου του Νικολάου
στο Εφετείο Ναυπλίου,
7) Θεσσαλονίκης, Βήλη Χρηστίδου του Γεωργίου στο
Εφετείο Πατρών και
8) Ροδόπης, Κυριακή Φελεκίδου του Νικολάου στο
Εφετείο Πατρών.
Η. Μετατίθενται οι κατωτέρω πρόεδροι πρωτοδικών,
με αίτησή τους και δικές τους δαπάνες, ως εξής:
α) Στο Πρωτοδικείο Αθηνών η πρόεδρος πρωτοδικών
Χαλκίδας Χριστίνα Λίμουρα του Κωνσταντίνου.
β) Στο Πρωτοδικείο Βόλου ο πρόεδρος πρωτοδικών
Λάρισας Γεώργιος Βερούσης του Αθανασίου.
γ) Στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης οι πρόεδροι πρω−
τοδικών:
1) Καβάλας, Δέσποινα Σχοινοποιού του Γρηγορίου και
2) Αθηνών, Δήμητρα Ολυμπίου του Νικολάου.
δ) Στο Πρωτοδικείο Καβάλας ο πρόεδρος πρωτοδικών
Αθηνών Σωτήριος Μπακαΐμης του Αριστείδη.
ε) Στο Πρωτοδικείο Κερκύρας η πρόεδρος πρωτοδι−
κών Αθηνών, Ιωάννα Πάλλα του Νικολάου.
στ) Στο Πρωτοδικείο Κοζάνης οι πρόεδροι πρωτο−
δικών:
1) Λαμίας, Άννα Κουσιοπούλου του Δημητρίου και
2) Κερκύρας, Αντωνία Βαρελά του Κανέλλου.
ζ) Στο Πρωτοδικείο Λαμίας οι πρόεδροι πρωτοδικών:
1) Αθηνών, Σοφία−Αλεξάνδρα Ζήκου του Νικολάου και
2) Αθηνών, Σταυρούλα Κουταντέλια του Αποστόλου.
η) Στο Πρωτοδικείο Λάρισας η πρόεδρος πρωτοδικών
Τρικάλων Ελευθερία Κώνστα του Χαραλάμπους.
θ) Στο Πρωτοδικείο Ροδόπης η πρόεδρος πρωτοδικών
Αθηνών, Τριανταφυλλιά Αλέγρα του Γεωργίου.
ι) Στο Πρωτοδικείο Τρικάλων ο πρόεδρος πρωτοδικών
Λαμίας Αλέξανδρος Οικονόμου του Γεωργίου και
ια) Στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας η πρόεδρος πρωτοδι−
κών Αθηνών, Κωνσταντίνα Φλετούρη του Ιωάννη.
Θ. Προάγονται, κατ’ εκλογή, στο βαθμό του προέδρου
πρωτοδικών, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, οι
κατωτέρω πρωτοδίκες, που έχουν τα νόμιμα προσόντα
και τοποθετούνται ως εξής:
1. Αθηνών, Ιωάννης Κανάκης του Γεωργίου στο Πρω−
τοδικείο Αθηνών,
2. Αθηνών, Κωνσταντίνα Γεωργούλια του Ιωάννη στο
Πρωτοδικείο Αθηνών,
3. Θεσσαλονίκης, Αναστασία Σαπουνοπούλου του
Κωνσταντίνου στο Πρωτοδικείο Αθηνών
4. Καλαβρύτων, Θεοδώρα−Μαρία Βρεττού του Σπυρί−
δωνος στο Πρωτοδικείο Αθηνών,
5. Θεσσαλονίκης, Άννα Πιπίνη του Ιγνατίου στο Πρω−
τοδικείο Αθηνών,
6. Θεσσαλονίκης, Στεργιανή Μαλιώρα του Δήμου στο
Πρωτοδικείο Αθηνών και
7. Πειραιώς, Ευδοκία Κου μούτσου του Χαραλάμπους
στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. − Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 9296/5−12−2014).
(Αριθ. απόφ. Διεύθυνσης Οικονομικού − Υπ. Δικαιοσύ−
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 56360/
9−7−2014).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ