Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ Γ 1650/2014 )

ΦΕΚ Γ 1650/2014 

Με Προεδρικό διάταγμα της 25.11.2014, που εκδόθηκε
στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύ−
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα
με τα άρθρα 58 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων

και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός
νόμος 1756/1988, Α΄ 35), γίνεται δεκτή η από 30−9−2014
αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία της Εφέτη Πει−
ραιά, Λαμπρινής Σκούμπη του Δημητρίου.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου 7786407312/28−11−2014).
Με Προεδρικό διάταγμα της 25.11.2014, που εκδόθηκε
στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιο−
σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμ−
φωνα με τα άρθρα 58 και 59 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), γίνεται δεκτή η από
25−9−2014 αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία της
Εφέτη Αθηνών Σοφίας Κανατάκη−Μπαμπανικολού του
Δημητρίου.
Η ανωτέρω διατηρεί, τιμητικά, τον τίτλο της θέσης
που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου 3850120372/27−11−2014).
Με Προεδρικό διάταγμα της 25.11.2014, που εκδόθηκε
στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιο−
σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμ−
φωνα με τα άρθρα 58 και 59 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), γίνεται δεκτή η από
29−10−2014 αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία της
Εισαγγελέως Εφετών Πειραιά, Κωνσταντίνας Γκίκα του
Γεωργίου.
Η ανωτέρω διατηρεί, τιμητικά, τον τίτλο της θέσης
που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου 7093123957/27−11−2014).
Με Προεδρικό διάταγμα της 25.11.2014, που εκδόθηκε
στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιο−
σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμ−
φωνα με τα άρθρα 58 και 59 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), γίνεται δεκτή η από
6−10−2014 αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία της
Αρεοπαγίτη, Ιωάννας Πετροπούλου του Σπυρίδωνα.
Η ανωτέρω διατηρεί, τιμητικά, τον τίτλο της θέσης
που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου 10870−1288/27−11−2014).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"