Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014

Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης − Καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία−

ΦΕΚ B 3437/2014 Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης − Κα−
ταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματο−
λογικά βιβλία− α) του Δήμου Αγίου Παύλου του
Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτικής Κοινότη−
τας Αγίου Παύλου της Δημοτικής Ενότητας Αγί−
ου Παύλου του Δήμου Νεάπολης−Συκεών, της
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Πε−
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, β) του Δήμου
Ευκαρπίας του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημο−
τικής Κοινότητας Ευκαρπίας της Δημοτικής Ενό−
τητας Ευκαρπίας του Δήμου Παύλου Μελά, της
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Πε−
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, γ) του Δήμου
Νεαπόλεως του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημο−
τικής Κοινότητας Νεαπόλεως της Δημοτικής Ενό−
τητας Νεαπόλεως του Δήμου Νεάπολης−Συκεών,
της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, δ) του Δή−
μου Πεύκων του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δη−
μοτικής Κοινότητας Πεύκων της Δημοτικής Ενό−
τητας Πεύκων του Δήμου Νεάπολης−Συκεών, της
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περι−
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ε) του Δήμου Πο−
λίχνης του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτικής
Κοινότητας Πολίχνης της Δημοτικής Ενότητας
Πολίχνης του Δήμου Παύλου Μελά, της Περιφε−
ρειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας στ) του Δήμου Σταυρου−
πόλεως του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτικής
Κοινότητας Σταυρουπόλεως της Δημοτικής Ενό−
τητας Σταυρουπόλεως του Δήμου Παύλου Μελά,
της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ζ) του Δήμου
Συκεών του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτικής
Κοινότητας Συκεών της Δημοτικής Ενότητας Συ−
κεών του Δήμου Νεάπολης−Συκεών, της Περιφε−
ρειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας και η) του Δήμου Τριαν−
δρίας του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτικής
Κοινότητας Τριανδρίας της Δημοτικής Ενότητας
Τριανδρίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, της Περι−
φερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέ−
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας............................................... 2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"