Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ (ΦΕΚ Γ 1632/2014)

ΦΕΚ Γ 1632/2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(4)

Με Προεδρικό Διάταγμα της 25ης Νοεμβρίου 2014, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα άρθρα
49, 51, 52, 77 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων
και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός
νόμος 1756/1988, Α΄ 35), τα άρθρα 1 και 13 του ν.2685/1999
(Α'35) όπως ισχύουν, και τις με αριθμούς 123, 129, και
139/2014 αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστικού Συμβου−
λίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης,
Α. Αποσπάται, έως 15−9−2015, στο Πρωτοδικείο Αιγί−
ου, η Πρωτοδίκης Πατρών Γεωργία Κιουλέπογλου του
Μιχαήλ, για υπηρεσιακούς λόγους και με δαπάνες του
δημοσίου.
Β. Αποσπάται, έως 15−9−2015, στο Πρωτοδικείο Κεφαλ−
ληνίας, ο Πρωτοδίκης ΄Αμφισσας Δημήτριος Μπαμπα−
λιούτας του Κωνσταντίνου, για υπηρεσιακούς λόγους
και με δαπάνες του δημοσίου.
Γ. Αποσπάται, από 2−1−2015 έως 30−6−2015, στην Ει−
σαγγελία Πρωτοδικών Αμαλιάδας, η Αντεισαγγελέας
Πρωτοδικών Ηλείας Ολυμπία Λαμπροπούλου του Κων−
σταντίνου, για υπηρεσιακούς λόγους και με δαπάνες
του δημοσίου.
Δ. Παρατείνεται η απόσπαση του Εφέτη Αθηνών Ιω−
άννη Δουρουκλάκη του Αθανασίου στο Εφετείο Πειραιά
για έξι (6) μήνες ακόμα και δη έως 15−5−2015.
(Αριθμ. απόφ. Δ/νσης Οικονομικού − Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 56360/9−7−2014)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"