Σάββατο, 10 Μαρτίου 2018

Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Χανίων (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 119/2018 )

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 119/2018 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Αριθμ. 84505 οικ.
Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Χανίων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ορίζουμε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Προ-
στασίας Ανηλίκων Χανίων, ως εξής:
1. Ελένη Παρπούλα του Σωτηρίου, Εφέτη, με Α.Δ.Τ. ΑΝ
230791, Πρόεδρο, με αναπληρώτρια αυτής την Αθηνά
Κυτρίδου του Γεωργίου, Εφέτη, με Α.Δ.Τ. Ξ 390009.
2. Γεώργιο Γώγουλο του Κωνσταντίνου, Σχολικό Σύμ-
βουλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, με Α.Δ.Τ.
ΑΑ 991589 τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια αυτού τη
Μαρία Μπράβου του Ιωάννη, Καθηγήτρια Μέσης Εκπαί-
δευσης, με Α.Δ.Τ. Φ346215..
3. Μιχαήλ Μπουρνέλη του Ιωάννη, Κοινωνικό Λειτουρ-
γό του Δήμου Ρεθύμνης με Α.Δ.Τ. Ξ 377971 τακτικό μέ-
λος, με αναπληρώτρια αυτού την Αδαμαντία Καστρινάκη
του Θρασύβουλου, Κοινωνική Λειτουργό του Καταστή-
ματος Κράτησης Κρήτη Ι, με Α.Δ.Τ. АН 471127.
4. Ευαγγελία Νικάκη του Γεωργίου, Δικηγόρο, με Α.Δ.Τ.
AB 489214, τακτικό μέλος με αναπληρωτή αυτής τον
Κωνσταντίνο Γκαζή του Αντωνίου, Δικηγόρο με Α.Δ.Τ.
АН 973593.
5. Γεώργιο Περάκη του Εμμανουήλ, Ιερέα με Α.Δ.Τ.
ΑΗ472550 τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια αυτού την
Ευαγγελία Ροζάκη του Στυλιανού, Εκπρόσωπο της Ιε-
ράς Μητρόπολης Κυδωνιάς και Αποκορώνου με Α.Δ.Τ.
Φ347905.
6. Στέφανο Ντουκάκη του Αποστόλου, Ιατρό Παθολό-
γο με ΑΔΤ ΑΙ 473844 τακτικό μέλος με αναπληρωτή αυ-
τού τον Βαγιωνή Γεώργιο του Νικολάου, Παιδοψυχίατρο
του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων, με Α.Δ.Τ. ΑΚ160590.
7. Κονταξάκη Μιχαήλ του Γρηγορίου, Προϊστάμενο του
Παραρτήματος Προστασίας Παιδιών και Νέων Χανίων, με
Α.Δ.Τ. ΑΕ 974436 τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια αυτού
την Ευτυχία Κατσιγαράκη του Αντωνίου, Προϊσταμένη
Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
με Α.Δ.Τ. АН 030857.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και
αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2018
Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"