Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018

ΑΠΔΠΧ: Επετειακή Ημερίδα 22 Μαρτίου 2018 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Προσέλευση - Eγγραφές
Χαιρετισμοί:
Νικόλαος Βούτσης, Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων (προς επιβεβαίωση)
Σταύρος Κοντονής, Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων (προς επιβεβαίωση)
Κωνσταντίνος Mενουδάκος, Πρόεδρος της Α.Π.Δ.Π.Χ., Επίτιμος Πρόεδρος του ΣτΕ
Κωνσταντίνος Δαφέρμος, Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, πρώην
Προέδρος της Α.Π.Δ.Π.Χ.

Α’ ΕΝΟΤΗΤΑ: To νέο θεσμικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων
της ΕΕ
Προεδρεύων: Πέτρος Χριστόφορος, Επίτιμος Σύμβουλος της Επικρατείας, τέως
Πρόεδρος της Α.Π.Δ.Π.Χ.
Λίλιαν Μήτρου, Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και
Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου, Mέλος του ΕΣΡ, πρώην Μέλος
της Α.Π.Δ.Π.Χ.
«Το νέο πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων: μια αναγκαία και
δύσκολη προσαρμογή»
Φίλιππος Μίτλεττον, Δικηγόρος, DEA Διεθνούς Δικαίου, τέως Προϊστάμενος
τμήματος Ελεγκτών της Α.Π.Δ.Π.Χ.
«Προβλήματα εναρμόνισης του ελληνικού δικαίου στον Γενικό Κανονισμό
Προστασίας Δεδομένων»
Βασίλης Ζορκάδης, Δρ Πληρ., Ηλ. Μηχ., Διευθυντής Γραμματείας της Α.Π.Δ.Π.Χ.
«Tεχνολογίες και διαδικασίες ως μέσα συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό
Προστασίας Δεδομένων»
Διάλειμμα καφέ
Β’ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ειδικές πτυχές της προστασίας προσωπικών δεδομένων
Προεδρεύων: Xρίστος Γεραρής, Επίτιμος Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας,
πρώην Πρόεδρος της Α.Π.Δ.Π.Χ.
Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, τακτικό Μέλος της Α.Π.Δ.Π.Χ.
«Προστασία προσωπικών δεδομένων και δημόσια διοίκηση»
Ιωάννης Ιγγλεζάκης, αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου
Θεσσαλονίκης
«Τα δικαιώματα του υποκειμένου σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679»
Zωή Καρδασιάδου, Δ.Ν. Δικηγόρος, πρώην Προϊσταμένη τμήματος Ελεγκτών της
Α.Π.Δ.Π.Χ., Εθν. Εμπειρογνώμων στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (EDPS)
«Η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών: Οφειλόμενη και αναγκαία συμπλήρωση των γενικών
διατάξεων;»
Διάλειμμα καφέ - Ελαφρύ Σνακ
Γ’ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ποινική διάσταση της προστασίας προσωπικών δεδομένων
Προεδρεύων: Δημήτριος Γουργουράκης, Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου,
πρώην Πρόεδρος της Α.Π.Δ.Π.Χ.
Λεωνίδας Κοτσαλής, Ομότιμος Καθηγητής Ποινικού Δικαίου Νομικής Σχολής Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τέως τακτικό Μέλος της Α.Π.Δ.Π.Χ.
«Η ποινική διάσταση του ν.2472/1997 και η νομολογιακή αντιμετώπιση»
Γεώργιος Νούσκαλης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αν. Μέλος της Α.Π.Δ.Π.Χ.
«H ποινική προστασία προσωπικών δεδομένων μετά τον Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016»
Γρηγόρης Τσόλιας, Δικηγόρος, ΜΔ Ποινικών Επιστημών, αν. Μέλος της Α.Π.Δ.Π.Χ.
«Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την πρόληψη,
διερεύνηση, ανίχνευση ή δίωξη ποινικών αδικημάτων καθώς, και για την εκτέλεση
ποινικών κυρώσεων, σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/680»
Δ’ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θέματα Ιδιωτικού Δικαίου
Προεδρεύων: Γεώργιος Μπατζαλέξης, αν. Πρόεδρος της Α.Π.Δ.Π.Χ., Επίτιμος
Αρεοπαγίτης
Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τακτικό Μέλος της Α.Π.Δ.Π.Χ., τέως αν.
Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
«Προσωπικά Δεδομένα και Επιχειρηματικότητα»
Ευγενία Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Καθηγήτρια, Τμήμα Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Διευθύντρια Διιδρυματικού
Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Δίκαιο και Πληροφορική», τέως αναπληρώτρια
Πρύτανης Παν/μίου Μακεδονίας
«Η προστασία των προσωπικών δεδομένων ανηλίκων πριν και μετά τον Γενικό
Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679»
Εμμανουήλ Δημογεροντάκης, Δικηγόρος, ΜΔ Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής
Επιστήμης, αν. Μέλος της Α.Π.Δ.Π.Χ.,
Πέτρος Τσαντίλας, Δ.Ν. Δικηγόρος, τέως τακτικό Μέλος της Α.Π.Δ.Π.Χ.
«H προστασία των προσωπικών δεδομένων στον εργασιακό τομέα»
Διάλειμμα καφέ
E’ EΝΟΤΗΤΑ: Ειδικά Θέματα
Προεδρεύων: Αναστάσιος - Ιωάννης Μεταξάς, τακτικό Μέλος της Académie
Européenne Interdisciplinaire des Sciences
Κωνσταντίνος Λαμπρινουδάκης, Καθηγητής, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
Πανεπιστημίου Πειραιώς, τακτικό Μέλος της Α.Π.Δ.Π.Χ.,
Ελένη Μαρτσούκου, Δικηγόρος, Yale Law School Fellow, τακτικό Μέλος της Α.Π.Δ.Π.Χ.
«Ηλεκτρονικό εισιτήριο: Κινδυνεύει η ιδιωτικότητα του επιβάτη;»
Χαράλαμπος Ανθόπουλος, Καθηγητής Δικαίου και Διοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου, τακτικό Μέλος της Α.Π.Δ.Π.Χ.
«Ελευθερία της πληροφόρησης, Internet και fake news»
Ευάγγελος Παπακωνσταντίνου, Δ.Ν. Δικηγόρος, Επιστημονικός Συνεργάτης Νομικής
Σχολής Πανεπιστημίου Βρυξελλών, αν. Μέλος της Α.Π.Δ.Π.Χ.
«Το μέλλον των Ανεξάρτητων Αρχών Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα»
Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με κεντρικό θέμα:
«Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στον 21ο αιώνα»
Συμμετέχοντες:
Ευάγγελος Βενιζέλος, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Νομικής Σχολής Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Βουλευτής Α’
Θεσσαλονίκης
Σωκράτης Κάτσικας, Πρύτανης Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου
Κωνσταντίνος Mενουδάκος, Πρόεδρος της Α.Π.Δ.Π.Χ., Επίτιμος Πρόεδρος του ΣτΕ
Βασίλειος Σκουρής, Ομότιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τέως Πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, Πρόεδρος του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου
Συντονισμός: Ιωάννα Μάνδρου, Δημοσιογράφος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"