Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ (ΦΕΚ Γ 277/2018)


ΦΕΚ Γ 277/2018 

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Με προεδρικό διάταγμα της 26ης Φεβρουαρίου 2018,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα άρθρα 49, 51, 52 και 78
του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης
Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988,
Α΄ 35), τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παρα-
γράφου Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) «Δα-
πάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας»,
όπως ισχύουν, το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210) και
τις αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου
Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης με αριθμούς 177,
184 και 185/2017.
Α. Αποσπάται στο Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας η Εφέ-
της Θεσσαλονίκης Πηνελόπη Σεραφείμη του Αποστόλου,
για έξι (6) μήνες.
Β. Αποσπάται στο Πρωτοδικείο Κορίνθου η Πρωτοδί-
κης Τριπόλεως Σοφία Δανδουλάκη του Εμμανουήλ, για
έξι (6) μήνες.
(Αριθμ. απόφασης δέσμευσης πίστωσης της Διεύ-
θυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
90956/15-12-2017 - ΑΔΑ: 6ΘΘ9Ω-ΛΙΟ).
Γ. Αποσπάται στο Πρωτοδικείο Πατρών η Πρωτοδίκης
Αγρινίου Χρυσάνθη Σταυροπούλου του Κωνσταντίνου,
για έξι (6) μήνες.

Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"