Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2021

ΦΕΚ διορισμού Αντεπιτρόπου ΕλΣυν - ΦΕΚ Γ 2178/2020

ΦΕΚ Γ 2178/2020
 

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με το από 21.12.2020 προεδρικό διάταγμα, που εκ-
δόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
σύμφωνα με: 1) τις διατάξεις των άρθρων: α) 90 του Συ-
ντάγματος, β) 32 Α, 32 Β, 49, 71Α και 72 του ν. 1756/1988
(Α’ 35) «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστα-


ση Δικαστικών Λειτουργών», όπως οι διατάξεις των δύο
πρώτων άρθρων προστέθηκαν με την παρ. 9 του άρθρου
112 του ν. 4055/2012 (Α’ 51), γ) παρ. 3 του άρθρου 24
του ν. 1558/1985 (Α’ 137) «Κυβέρνηση και κυβερνητικά
όργανα», όπως ισχύουν και του π.δ. 83/2019 (Α’ 121)
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», 2) την
3/2020 απόφαση και τα Πρακτικά της 3ης/02.11.2020
Συνεδρίασης του Ενδεκαμελούς Ανωτάτου Δικαστικού
Συμβουλίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε συνδυασμό
με το γεγονός ότι από το παρόν διάταγμα δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δι-
ορίζεται σε θέση Αντεπιτρόπου Επικρατείας της Γενικής
Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
για την πλήρωση μίας κενής θέσεως, η Ειρήνη Κατσικέ-
ρη του Φωτίου, Σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
επειδή έχει όλα τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα.
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"