Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021

ΦΕΚ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ - ΦΕΚ Γ 22/2021

ΦΕΚ Γ 22/2021 

 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 29ης Δεκεμβρίου 2020,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 90 του Συντάγματος, του άρθρου 33 παρ. 1 του
ν. 4620/2019 «Κώδικα Ποινικής Δικονομίας» (Α’ 96), όπως


ισχύει, το π.δ. 83/9-7-2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Α’ 121) και την υπ’ αρ. 207/3-12-2020
απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολι-
τικής και Ποινικής Δικαιοσύνης.
Τοποθετούνται στο Τμήμα Οικονομικού Εγκλήματος
της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, για θητεία τριών (3)
ετών, οι κάτωθι εισαγγελικοί λειτουργοί:
Α. Ως τακτικά μέλη, με πλήρη και αποκλειστική απα-
σχόληση, οι:
1) Χρήστος Μπαρδάκης του Δημητρίου, Εισαγγελέας
Εφετών Αθηνών, ως Προϊστάμενος του Τμήματος.
2) Παναγιώτης Καψιμάλης του Γεωργίου, Αντεισαγγε-
λέας Εφετών Αθηνών.
3) Αθανασία Βλάχου του Νικολάου, Αντεισαγγελέας
Εφετών Αθηνών.
4) Νικόλαος Ποιμενίδης του Αντωνίου, Αντεισαγγελέας
Εφετών Πειραιά.
Β. Ως αναπληρωτές αυτών, με μερική απασχόληση, οι:
1) Κυριακή Στεφανάτου του Νικολάου, Εισαγγελέας
Εφετών Αθηνών.
2) Παναγιώτα Φάκου του Ανδρέα, Αντεισαγγελέας
Εφετών Αθηνών.
3) Δημήτριος Πιέρρος του Νικολάου, Αντεισαγγελέας
Εφετών Αθηνών.
4) Ελένη Μαυροπούλου του Ηλία, Αντεισαγγελέας
Εφετών Αθηνών, και
Γ. Ως επίκουρα μέλη, οι:
1) Αντωνία Γεωργίου του Σωτηρίου, Εισαγγελέας Πρω-
τοδικών Αθηνών.
2) Παναγιώτα Ιωαννίδου του Κωνσταντίνου, Εισαγγε-
λέας Πρωτοδικών Αθηνών.
3) Ελένη Παπαδοπούλου του Γεωργίου, Αντεισαγγελέ-
ας Πρωτοδικών Αθηνών.
4) Κωνσταντίνα Κοντογιάννη του Βασιλείου, Αντεισαγ-
γελέας Πρωτοδικών Αθηνών.
5) Κατερίνα Κολιοκώστα του Γεωργίου, Αντεισαγγελέας
Πρωτοδικών Αθηνών.
6) Βελισσάριος Χολής του Σπυρίδωνα, Αντεισαγγελέας
Πρωτοδικών Αθηνών.
7) Μιχαήλ Μιχαλόπουλος του Δήμου, Αντεισαγγελέας
Πρωτοδικών Αθηνών.
8) Σοφία Διπλοΐδου του Φωτίου, Αντεισαγγελέας Πρω-
τοδικών Θεσσαλονίκης.
9) Χαρίκλεια Χοβαρδά του Θεοδοσίου, Αντεισαγγελέας
Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"