Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2021

ΦΕΚ ΑΝΑΚΡΙΤΩΝ - ΔΙΚΑΣΤΩΝ/ΑΝΑΚΡΙΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ -ΦΕΚ Γ 2210/2020

ΦΕΚ Γ 2210/2020 

 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 18ης Δεκεμβρίου 2020,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης σύμφωνα με:

 

Α. Ορίζονται τακτικοί δικαστές ανηλίκων για μια τριετία


ως ακολούθως:
1. Στο Εφετείο Αθηνών η Πρόεδρος Εφετών Φωτεινή
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Χαράλαμπου, σε αντικατάσταση της
Εφέτη Σπυριδούλας ΛΙΑΤΗ του Χρήστου, λόγω λήξεως
της θητείας της.
2. Στο Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας η Εφέτης Χρυσού-
λα ΠΑΝΑ του Γεωργίου, σε αντικατάσταση της Εφέτη
Βασιλικής ΤΣΑΜΠΑΖΗ του Ιωάννη, η οποία μετατέθηκε
στο Εφετείο Θεσσαλονίκης.
3. Στο Εφετείο Ευβοίας η Εφέτης Στυλιανή ΚΑΡΑΜΑΝ-
ΛΙΔΟΥ του Ιωάννη, σε αντικατάσταση της Εφέτη Αλεξάν-
δρας ΛΙΟΛΙΟΥ του Ελευθερίου, η οποία μετατέθηκε στο
Εφετείο Λάρισας.
4. Στο Εφετείο Θεσσαλονίκης ο νεοπροαχθείς Πρόε-
δρος Εφετών Σωκράτης ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ του Χρυσοστόμου.
5. Στο Εφετείο Λαμίας ο Εφέτης Παναγιώτης
ΜΠΟΛΤΕΤΣΟΣ του Κωνσταντίνου, σε αντικατάσταση
της προαχθείσης σε Πρόεδρο Εφετών Αθηνών, Μαρίας
ΛΙΑΝΟΥ του Δημητρίου.
6. Στο Εφετείο Λάρισας η Εφέτης Βασιλική ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
του Γρηγορίου, σε αντικατάσταση του Εφέτη Σωτηρίου
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ του Πέτρου, η οποία μετατέθηκε στο Εφε-
τείο Λαμίας.
7. Στο Πρωτοδικείο Άρτας ο Πρόεδρος Πρωτοδικών
Νικόλαος ΡΑΠΤΗΣ του Χρήστου, σε αντικατάσταση του
προαχθέντος σε Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών, Κων-
σταντίνου ΠΑΝΟΥ του Δημητρίου.
8. Στο Πρωτοδικείο Βόλου ο Πρόεδρος Πρωτοδικών
Παναγιώτης ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ του Ιωάννη, σε αντικατάσταση
της προαχθείσης σε Εφέτη Αθηνών, Παναγιώτας ΡΑΠΤΗ
του Ευαγγέλου.
9. Στο Πρωτοδικείο Ευρυτανίας ο Πρόεδρος Πρω-
τοδικών Διονύσιος ΔΑΛΛΑΣ του Δημητρίου, σε αντι-
κατάσταση της Προέδρου Πρωτοδικών Παρασκευής
ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΝΗ του Παναγή, η οποία μετατέθηκε στο
Πρωτοδικείο Αθηνών.
10. Στο Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας ο Πρόεδρος Πρωτο-
δικών Απόστολος ΚΟΛΩΝΗΣ του Ιωάννη, σε αντικατά-
σταση της Προέδρου Πρωτοδικών Σοφίας ΛΥΜΠΕΡΙΑ-
ΔΟΥ του Χρήστου, η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο
Θεσσαλονίκης.
11. Στο Πρωτοδικείο Καστοριάς η Πρόεδρος Πρωτο-
δικών Ευαγγελία ΑΛΕΞΑΚΙΔΟΥ του Γεωργίου, σε αντικα-
τάσταση του προαχθέντος σε Εφέτη Κρήτης, Γεωργίου
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ του Ιωάννη.
12. Στο Πρωτοδικείο Κοζάνης η Πρόεδρος Πρωτοδι-
κών Ελένη ΚΕΧΑΓΙΑ του Ιωάννη, σε αντικατάσταση της
Προέδρου Πρωτοδικών Αργυρώς ΚΙΤΣΟΥ του Ευστα-
θίου, λόγω λήξεως της θητείας της.
13. Στο Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας η Πρόεδρος Πρω-
τοδικών Αναστασία ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ του Νικολάου, σε
αντικατάσταση της προαχθείσης σε Εφέτη Ναυπλίου,
Αρχοντίας ΛΑΜΠΟΥ του Μάρκου.
14. Στο Πρωτοδικείο Λάρισας η Πρόεδρος Πρωτο-
δικών Σταυρούλα ΚΟΥΤΑΝΤΕΛΙΑ του Αποστόλου, σε
αντικατάσταση της Προέδρου Πρωτοδικών Φωτεινής
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ του Ιωάννη, λόγω λήξεως της θητείας της.
15. Στο Πρωτοδικείο Λιβαδειάς η Πρόεδρος Πρωτοδι-
κών Ουρανία - Αικατερίνη ΚΩΤΣΙΟΥ του Ιωάννη, σε αντι-
κατάσταση της προαχθείσης σε Εφέτη Πατρών, Ιωάννας
ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗ του Βασιλείου.
16. Στο Πρωτοδικείο Ορεστιάδας ο Πρόεδρος Πρω-
τοδικών Δούκας ΔΟΥΚΑΣ του Αθανασίου, σε αντικατά-
σταση του Προέδρου Πρωτοδικών Νικολάου ΠΑΥΛΟΥ
του Κυριάκου, ο οποίος μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο
Σερρών.
17. Στο Πρωτοδικείο Σπάρτης η Πρόεδρος Πρωτο-
δικών Ευαγγελία ΤΣΑΠΑΛΙΑΡΗ του Ελευθερίου, σε
αντικατάσταση της Προέδρου Πρωτοδικών Ουρανίας
ΚΑΡΑΝΤΖΙΚΗ του Ιωάννη, η οποία μετατέθηκε στο Πρω-
τοδικείο Χαλκίδας.
18. Στο Πρωτοδικείο Τρικάλων ο Πρόεδρος Πρωτοδι-
κών Χρήστος ΑΛΜΠΑΝΗΣ του Κωνσταντίνου, σε αντι-
κατάσταση του προαχθέντος σε Εφέτη Θράκης, Αλέξαν-
δρου ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ του Γεωργίου.
Β. Ορίζονται αναπληρωτές δικαστές ανηλίκων για μια
τριετία ως ακολούθως:
1. Στο Εφετείο Αθηνών η Πρόεδρος Εφετών Αικατε-
ρίνη ΧΟΝΔΡΟΡΙΖΟΥ του Χρήστου, σε αντικατάσταση
της Χριστίνας ΤΖΙΜΑ του Δημητρίου, λόγω λήξεως της
θητείας της.
2. Στο Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας η Εφέτης Μυρσίνη
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ του Παντελή, σε αντικατάσταση της Εφέ-
τη Μαρίας ΠΕΤΡΙΔΟΥ του Γεωργίου, η οποία μετατέθηκε
στο Εφετείο Θεσσαλονίκης.
3. Στο Εφετείο Ευβοίας ο Εφέτης Κωνσταντίνος ΒΟΥΛ-
ΓΑΡΙΔΗΣ του Αριστείδη, σε αντικατάσταση της Εφέτη
Άννας ΚΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ του Δημητρίου, η οποία μετα-
τέθηκε στο Εφετείο Θράκης.
4. Στο Εφετείο Θεσσαλονίκης ο Πρόεδρος Εφετών Κλε-
όβουλος - Δημήτριος ΚΟΚΚΟΡΟΣ του Άγη, σε αντικατά-
σταση του προαχθέντος σε Πρόεδρο Εφετών Πειραιά,
Κωνσταντίνου ΤΡΑΝΟΥ του Αγγελή.
5. Στο Εφετείο Θράκης η Εφέτης Ολυμπία ΚΟΡΕΑ του
Κωνσταντίνου, σε αντικατάσταση της Εφέτη Κυριακού-
λας ΣΑΡΑΝΤΟΥΔΑ του Βασιλείου, η οποία μετατέθηκε
στο Εφετείο Λάρισας.
6. Στο Εφετείο Λαμίας ο Εφέτης Σωτήριος ΠΑΠΑΚΩΣ-
ΤΑΣ του Πέτρου, σε αντικατάσταση του προαχθέντος σε
Πρόεδρο Εφετών Αθηνών, Ευάγγελου ΣΟΥΦΛΑ του Ηλία.
7. Στο Εφετείο Λάρισας η Εφέτης Κυριακούλα ΣΑΡΑ-
ΝΤΟΥΔΑ του Βασιλείου, σε αντικατάσταση του Εφέτη
Ηλία ΤΟΥΛΙΓΚΟΥ του Αναστασίου, ο οποίος μετατέθηκε
στο Εφετείο Θεσσαλονίκης.
8. Στο Εφετείο Πατρών η Εφέτης Αγγελική ΚΑΓΙΟΥΛΗ
του Νικολάου, σε αντικατάσταση του Εφέτη Γεωργίου

ΑΝΔΡΕΑΔΗ του Βασιλείου, ο οποίος μετατέθηκε στο
Εφετείο Αθηνών.
9. Στο Πρωτοδικείο Άρτας ο Πρωτοδίκης Γεώργιος ΠΙ-
ΝΑΚΟΥΛΑΣ του Μενελάου.
10. Στο Πρωτοδικείο Γρεβενών η Πρωτοδίκης Ελένη-
Μαριλένα ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ του Λαζάρου, σε αντικατάσταση
της Πρωτοδίκη Βασιλικής ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ του Γεωργίου,
λόγω λήξεως της θητείας της.
11. Στο Πρωτοδικείο Ευρυτανίας η Πρωτοδίκης Θωμαή
ΓΙΑΝΝΕΚΟΥ του Δημητρίου, σε αντικατάσταση της προ-
αχθείσης σε Πρόεδρο Πρωτοδικών Πειραιώς, Ειρήνης
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ του Χρήστου.
12. Στο Πρωτοδικείο Καλαβρύτων η Πρωτοδίκης Πα-
ρασκευή ΣΧΟΙΝΑ του Δρόσου, σε αντικατάσταση της
Πρωτοδίκη Μαρίας ΚΡΙΤΣΙΝΕΛΙΑ του Βασιλείου, λόγω
λήξεως της θητείας της.
13. Στο Πρωτοδικείο Καστοριάς η Πρωτοδίκης Αγλαΐα
ΔΟΤΑ του Ηλία, σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Ανα-
στασίας ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ του Ιωάννη, η οποία μετατέθηκε
στο Πρωτοδικείο Έδεσσας.
14. Στο Πρωτοδικείο Κιλκίς ο Πρωτοδίκης Νικόλαος
ΚΑΣΜΕΡΙΔΗΣ του Γεωργίου, σε αντικατάσταση της προ-
αχθείσης σε Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών, Παναγιώτας
ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ του Νικολάου.
15. Στο Πρωτοδικείο Κοζάνης ο Πρωτοδίκης Γεώργιος
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Κοσμά, σε αντικατάσταση του Πρω-
τοδίκη Δημητρίου ΠΑΧΑΚΗ, λόγω λήξεως της θητείας του.
16. Στο Πρωτοδικείο Κορίνθου η Πρωτοδίκης Ειρήνη
ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ του Εμμανουήλ, σε αντικατάσταση του
Πρωτοδίκη Σταύρου ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του Θεοδώρου,
στον οποίο ανατέθηκαν ανακριτικά καθήκοντα.
17. Στο Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας η Πρωτοδίκης Μα-
ρία ΤΣΟΥΚΑΛΑ του Θεοδώρου, σε αντικατάσταση της
Πρωτοδίκη Ελένης ΣΙΨΑ του Παναγιώτη, η οποία τελεί
σε νόμιμη άδεια.
18. Στο Πρωτοδικείο Λασιθίου ο Πρωτοδίκης Ζαχαρίας
ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ του Ιωάννη, σε αντικατάσταση του Πρω-
τοδίκη Ευάγγελου ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Γεωργίου, ο οποίος
μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Λαμίας.
19. Στο Πρωτοδικείο Ορεστιάδας η Πρωτοδίκης Αδα-
μαντία ΚΡΟΚΟΥ του Χαραλάμπους, σε αντικατάσταση
της Πρωτοδίκη Αναστασίας ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ του Βάιου, η
οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Ροδόπης.
20. Στο Πρωτοδικείο Πατρών για μια τριετία η Πρω-
τοδίκης Βασιλική ΜΟΥΡΓΚΟΓΙΑ του Γεωργίου, σε αντι-
κατάσταση του Πρωτοδίκη Αθανασίου ΤΖΙΟΥΜΗ του
Βασιλείου, λόγω λήξεως της θητείας του.
21. Στο Πρωτοδικείο Ροδόπης η Πρωτοδίκης Μαρία
ΦΤΑΚΑ του Αθανασίου, σε αντικατάσταση της Πρωτο-
δίκη Ελένης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ του Θεοδοσίου, η οποία
μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης.
22. Στο Πρωτοδικείο Ρόδου η Πρωτοδίκης Αικατερί-
νη-Παρασκευή ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ του Παναγιώτη, σε αντι-
κατάσταση του Πρωτοδίκη Σπυρίδωνα ΚΟΛΙΟΥΛΗ του
Ιωάννη, ο οποίος μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας.
Γ. Ορίζονται τακτικοί ανακριτές ως ακολούθως:
1. Στο Πρωτοδικείο Αθηνών για μια τριετία:
α) ο Πρωτοδίκης Θεόδωρος ΚΑΖΑΖΑΚΗΣ του Ιωάννη
ως 3ος τακτικός ανακριτής,
β) ο Πρωτοδίκης Κωνσταντίνος ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ του
Γεωργίου ως 5ος τακτικός ανακριτής,
γ) ο Πρωτοδίκης Παναγιώτης ΤΖΙΟΥΒΑΣ του Δημη-
τρίου ως 9ος τακτικός ανακριτής,
δ) η Πρωτοδίκης Ελένη ΓΚΙΝΗ του Αργυρίου ως 10η
τακτική ανακρίτρια,
ε) η Πρωτοδίκης Ελένη ΜΠΕΛΛΟΥ του Δημητρίου ως
11η τακτική ανακρίτρια,
στ) ο Πρωτοδίκης Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του Ιω-
άννη ως 12ος τακτικός ανακριτής,
ζ) η Πρωτοδίκης Αγγελική ΛΙΑΚΟΥΡΗ του Βασιλείου
ως 17η τακτική ανακρίτρια,
η) η Πρωτοδίκης Παρασκευή ΜΠΟΤΣΗ του Κωνστα-
ντίνου ως 19η τακτική ανακρίτρια,
θ) η Πρωτοδίκης Ελένη ΖΑΪΡΑ του Στυλιανού ως 21η
τακτική ανακρίτρια,
ι) η Πρωτοδίκης Ευτυχία ΜΠΕΛΕΝΙΩΤΗ του Νικολάου
ως 24η τακτική ανακρίτρια,
ια) η Πρωτοδίκης Αργυρώ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ του Αλεξάν-
δρου ως 28η τακτική ανακρίτρια,
ιβ) η Πρωτοδίκης Καλλιόπη ΣΜΠΥΡΟΥΝΙΑ του Ιωάννη
ως 29η τακτική ανακρίτρια,
ιγ) η Πρωτοδίκης Ευγενία ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΥ του Ανδρέα
ως 35η τακτική ανακρίτρια.
2. Στο Πρωτοδικείο Βόλου για μια διετία ο Πρωτοδίκης
Λεοντής ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ του Πασχάλη, σε αντικατάσταση
του Πρωτοδίκη Ιωάννη ΜΠΑΝΤΙΔΗ του Σπυρίδωνος, ο
οποίος μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Λάρισας.
3. Στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης για μια τριετία η
Πρωτοδίκης Αικατερίνη ΚΑΪΔΟΓΛΟΥ του Αλεξάνδρου
ως τακτική ανακρίτρια του 1ου Ειδικού Ανακριτικού
Τμήματος, σε αντικατάσταση της προαχθείσης σε Πρό-
εδρο Πρωτοδικών Πειραιά, Ελένης ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
του Δημητρίου.
4. Στο Πρωτοδικείο Κορίνθου για μια διετία:
α) η Πρωτοδίκης Αδαμαντία ΠΑΧΟΥΜΙΟΥ του Ανδρέα
ως τακτική ανακρίτρια του Α’ Τμήματος, σε αντικατάστα-
ση της Πρωτοδίκη Ελένης ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του Ηλία, η
οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών,
β) ο Πρωτοδίκης Σταύρος ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του
Θεοδώρου ως τακτικό ανακριτή του Β’ Τμήματος, σε
αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Ελένης ΓΚΑΡΔΙΑΚΟΥ του
Χαριλάου, η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
5. Στο Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας για μια διετία η Πρω-
τοδίκης Μαρία ΤΣΟΥΚΑΛΑ του Θεοδώρου, σε αντικα-
τάσταση της Πρωτοδίκη Ελένης ΣΙΨΑ του Παναγιώτη, η
οποία τελεί σε νόμιμη άδεια.
6. Στο Πρωτοδικείο Μεσολογγίου για μια διετία η
Πρωτοδίκης Σπυριδούλα ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ του Λεωνίδα,
σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Αλεξάνδρας ΟΡΦΑ-
ΝΙΔΟΥ του Αρίσταρχου, λόγω λήξεως της θητείας της.
7. Στο Πρωτοδικείο Πατρών για μια διετία:
α) ο Πρωτοδίκης Κωνσταντίνος ΡΗΓΑΣ του Ηρακλή ως
τακτικού ανακριτή του Α’ Τμήματος, σε αντικατάσταση
της Πρωτοδίκη Ευαγγελίας ΨΥΧΑΡΗ του Χρήστου, λόγω
λήξεως της θητείας της,
β) ο Πρωτοδίκης Χαράλαμπος ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ του
Αντωνίου ως τακτικό ανακριτή του Β’ Τμήματος, σε
αντικατάσταση του Πρωτοδίκη Πρόδρομου ΠΙΠΕΡΙΔΗ

του Γρηγορίου, ο οποίος μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο
Αθηνών.
8. Στο Πρωτοδικείο Πειραιά για μια τριετία η Πρωτοδί-
κης Χρυσούλα ΓΚΟΤΟΒΟΥ του Χρυσοστόμου ως τακτική
ανακρίτρια του Δ’ Ανακριτικού Τμήματος, σε αντικατά-
σταση του προαχθέντος σε Πρόεδρο Πρωτοδικών Πει-
ραιά, Γεωργίου ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ του Ιωάννη.
9. Στο Πρωτοδικείο Φλώρινας για μια διετία η Πρωτο-
δίκης Ηλιάνα ΡΑΠΤΗ του Δημητρίου, σε αντικατάσταση
της Πρωτοδίκη Ανθούλας ΠΥΞΟΠΟΥΛΟΥ του Παναγιώ-
τη, η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Καβάλας.
Δ. Ορίζονται τακτικοί ανακριτές και ανακριτές ανηλί-
κων
για μια διετία ως ακολούθως:
1. Στο Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης ο Πρωτοδίκης
Ανδρέας ΑΘΗΝΑΙΟΣ του Αντωνίου, σε αντικατάσταση
του προαχθέντος σε Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών,
Δημητρίου ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του Κωνσταντίνου.
2. Στο Πρωτοδικείο Άρτας ο Πρωτοδίκης Ευάγγελος
ΜΑΚΡΗΣ του Αθανασίου, λόγω λήξεως της θητείας της
Πρωτοδίκη Χρυσαυγής ΓΚΟΤΟΒΟΥ του Αθανασίου.
3. Στο Πρωτοδικείο Ζακύνθου η Πρωτοδίκης Δέσποινα
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ του Αποστόλου, σε αντικατάσταση της
Πρωτοδίκη Θεοδώρας-Μαρίας ΜΠΑΚΩΛΗ του Ανδρέα,
η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας, με
αναπληρωτή της τον Πρωτοδίκη Ιωάννη ΓΚΑΤΖΙΑ του
Ευαγγέλου, σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Ελένης
ΠΥΡΓΑΚΗ του Βλασίου, η οποία μετατέθηκε στο Πρω-
τοδικείο Λαμίας.
4. Στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας ο Πρωτοδίκης Τιμόθεος
ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου ως τακτικό ανακριτή
του Α’ Τμήματος και Β’ ανακριτή ανηλίκων, σε αντικατά-
σταση αντιστοίχως της Πρωτοδίκη Δέσποινας ΠΑΝΔΗ
του Βασιλείου, η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο
Τρίπολης, και της Πρωτοδίκη Μαρίας ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ
του Θεοδώρου, η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο
Αθηνών.
5. Στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας η Πρωτοδίκης Θεο-
δώρα - Μαρία ΜΠΑΚΩΛΗ του Ανδρέα ως τακτική ανα-
κρίτρια του Β’ Τμήματος και Α’ ανακρίτρια ανηλίκων, σε
αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Μαρίας ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ
του Θεοδώρου, η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο
Αθηνών.
6. Στο Πρωτοδικείο Λασιθίου η Πρωτοδίκης Μαρία
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ του Εμμανουήλ, σε αντικατάσταση του
Πρωτοδίκη Μιχαήλ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ του Ελευθερίου, ο
οποίος μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης.
7. Στο Πρωτοδικείο Λευκάδας η Πρωτοδίκης Ευρυδίκη
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ του Βασιλείου, σε αντικατάσταση της
Πρωτοδίκη Ελένης ΜΕΓΑ του Νικολάου, λόγω λήξεως
της θητείας της.
8. Στο Πρωτοδικείο Ξάνθης η Πρωτοδίκης Αγγελική
ΜΠΑΡΑΤΑ του Αθανασίου, σε αντικατάσταση της Πρω-
τοδίκη Αγγελικής ΓΚΟΥΤΖΙΚΑ του Βασιλείου, η οποία
μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Λαμίας.
9. Στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας ο Πρωτοδίκης Δημήτριος
ΖΑΧΟΣ του Ζαχαρία ως τακτικό ανακριτή Α’ Τμήματος και
αναπληρωματικό ανακριτή ανηλίκων, σε αντικατάσταση
του Πρωτοδίκη Γεωργίου ΜΠΟΤΩΝΗ του Διονυσίου, ο
οποίος μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
10. Στο Πρωτοδικείο Χίου η Πρωτοδίκης Άννα ΤΣΑ-
ΝΤΡΟΥΚΗ του Ιωάννη, σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη
Σωτηρίας ΦΡΑΓΚΑΚΗ του Γεωργίου, η οποία μετατέθηκε
στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας.
Ε. Ανανεώνεται για μια ακόμη τριετία η θητεία:
1. Της Εφέτη Σαλώμης ΜΟΥΖΟΥΡΑ του Σάββα ως τα-
κτικής δικαστή ανηλίκων στο Εφετείο Πατρών.
2. Της Προέδρου Πρωτοδικών Ελένης ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ
του Βασιλείου ως τακτικής δικαστή ανηλίκων στο Πρω-
τοδικείο Αγρινίου.
3. Της Προέδρου Πρωτοδικών Ουρανίας ΒΑΣΙΛΕΙΑ-
ΔΟΥ του Χρήστου ως τακτικής δικαστή ανηλίκων στο
Πρωτοδικείο Γρεβενών.
4. Της Προέδρου Πρωτοδικών Πρέβεζας Αλεξάνδρας
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του Κωνσταντίνου ως τακτικής δικα-
στή ανηλίκων στο Πρωτοδικείο Πρέβεζας.
ΣΤ. Ανανεώνεται για μια ακόμη διετία η θητεία:
1. Των κάτωθι ανακριτών στο Πρωτοδικείο Αθηνών:
α) της Ευγνωσίας ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ του Χρήστου ως 14ης
τακτικής ανακρίτριας, β) της Παναγιώτας ΜΑΝΤΗ του Δη-
μητρίου ως 1ης ανακρίτριας ανηλίκων, γ) του Ελευθέριου
ΑΓΓΕΛΙΔΗ του Βασιλείου ως 2ου ανακριτή ανηλίκων,
δ) του Φωτεινού ΚΑΛΑΦΑΤΗ του Γερασίμου ως 1ου
ανακριτή ναρκωτικών.
2. Του Πρωτοδίκη Νικολάου ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ του
Ανδρέα ως τακτικού ανακριτή και ανακριτή ανηλίκων
στο Πρωτοδικείο Άμφισσας.
3. Της Πρωτοδίκη Αγγελικής ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΥ του Χρι-
στόδουλου ως τακτικής ανακρίτριας και ανακρίτριας
ανηλίκων στο Πρωτοδικείο Ηλείας.
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"