Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022

ΦΕΚ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ (Εισ) Τεύχος Γ’ 1926/12.08.2022

 Τεύχος Γ’ 1926/12.08.2022


2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Με προεδρικό διάταγμα της 9ης Αυγούστου 2022, που

εκδόθηκε στην Αθήνα, με πρόταση του Υπουργού Δικαι-

οσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του Συ-

ντάγματος, των άρθρων 59, 60, 63, 89, 91 και της παρ. 4

του άρθρου 129 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων

και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (ν. 4938/2022,

Α΄ 109), της υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός

και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ του άρθρου 2 του

ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και τις υπ’ αρ. 68/2022 και 73/2022

αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πο-

λιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης

Α. Μετατίθενται οι κάτωθι Εισαγγελείς Εφετών, με αί-

τησή τους, ως εξής:

1. Θράκης, Γεώργιος Σαπαντζής του Βασιλείου, στην

Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης,

2. Θεσσαλονίκης, Μαρία Τιντικάκη του Νικολάου, στην

Εισαγγελία Εφετών Ανατολικής Κρήτης,

3. Καλαμάτας, Νικολίτσα Νικολοπούλου του Θεοδώ-

ρου, στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης.

Β. Προάγονται κατ’ απόλυτη εκλογή στον βαθμό του

Εισαγγελέα Εφετών, για πλήρωση κενών οργανικών θέ-

σεων, οι κάτωθι Αντεισαγγελείς Εφετών, που έχουν τα

νόμιμα προσόντα και τοποθετούνται ως εξής:

1. Αθηνών, Νικόλαος Ποιμενίδης του Αντωνίου, στην

Εισαγγελία Εφετών Αθηνών,

2. Αθηνών, Ευγενία Κυβέλου του Ευστρατίου, στην

Εισαγγελία Εφετών Αθηνών,

3. Αθηνών, Ελισάβετ Βίδρα του Γεωργίου, στην Εισαγ-

γελία Εφετών Αθηνών,

4. Λάρισας, Αγορίτσα Καράτζιου του Βασιλείου, στην

Εισαγγελία Εφετών Αθηνών,

5. Αθηνών, Αικατερίνη Αντωνίου του Σπυρίδωνα, στην

Εισαγγελία Εφετών Αθηνών,

6. Αθηνών, Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος του Χρήστου,

στην Εισαγγελία Εφετών Καλαμάτας,

7. Δωδεκανήσου, Ιωάννης Σφέτκος του Αχιλλέα, στην

Εισαγγελία Εφετών Θράκης,

8. Αθηνών, Βασιλική Κρίνα του Χρυσοστόμου, στην

Εισαγγελία Εφετών Πειραιά,

9. Ευβοίας, Βασιλική Δεληστάθη του Κωνσταντίνου,

στην Εισαγγελία Εφετών Ευβοίας.

H προαγωγή λογίζεται για τον πρώτο από 17.1.2022

και για τους λοιπούς από 1.7.2022.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. / Υπουργείου Δικαιοσύνης: 23412/

9.8.2022).

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ