Πέμπτη 25 Αυγούστου 2022

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΕΔΡΩΝ (Πολ/Ποιν - Εισ) Τεύχος Γ’ 2071/25.08.2022

Τεύχος Γ’ 2071/25.08.2022

 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 23ης Αυγούστου 2022,
που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δι-
καιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και
90 του Συντάγματος, των άρθρων 41, 43, 59, 63-65, 88 και
91 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστα-
σης Δικαστικών λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109), της
υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός
επικράτειας» της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
(Α’ 94) και τις υπ’ αρ. 79/2022 και 94/2022 αποφάσεις
του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και
Ποινικής Δικαιοσύνης.


Α. Διορίζονται σε θέσεις Πρωτοδικών οι κατωτέρω Πά-
ρεδροι Πρωτοδικείου που έχουν τα νόμιμα προσόντα και
τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις Πρωτοδικών,
ως εξής:
1. Κατερίνα Σταφυλίδου του Χαραλάμπους, στο Πρω-
τοδικείο Λαμίας,
2. Παναγιώτης - Χρήστος Δαρέλλης του Στυλιανού, στο
Πρωτοδικείο Μυτιλήνης,
3. Φίλιππος Λάμπου του Νικολάου, στο Πρωτοδικείο
Χαλκίδας,
4. Νίκη Κόλλια του Λεωνίδα, στο Πρωτοδικείο Ναυ-
πλίου,
5. Εμμανουέλα Μανωλιδάκη του Μαρίνου, στο Πρω-
τοδικείο Ηρακλείου,
6. Ιωάννης Παπαδής του Αθανασίου, στο Πρωτοδικείο
Χαλκίδας,
7. Ιωάννα Ιακώβου του Χριστάκη, στο Πρωτοδικείο
Χαλκίδας,
8. Καλλιόπη Κίντη του Θεοδώρου, στο Πρωτοδικείο
Χαλκίδας,
9. Δήμητρα - Μαρία Καμαρινοπούλου του Βασιλείου,
στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας,
10. Ανθούλα Χαλικιά του Δημητρίου, στο Πρωτοδικείο
Χαλκίδας,
11. Γεώργιος Κολοβός του Θεοδώρου, στο Πρωτοδι-
κείο Πρέβεζας,
12. Κωνσταντίνος Φετφατζής του Νικολάου, στο Πρω-
τοδικείο Σύρου,
13. Αικατερίνη Παναγιώτου του Κωνσταντίνου, στο
Πρωτοδικείο Ναυπλίου,
14. Αργυρούλα Κατσουνάκη του Γεωργίου, στο Πρω-
τοδικείο Ναυπλίου,
15. Λουκία Μησελίδου του Ιωάννη, στο Πρωτοδικείο
Κέρκυρας,
16. Ευγενία - Ελένη Κασωτάκη του Ιωάννη, στο Πρω-
τοδικείο Ηλείας,
17. Σοφία Λαμπουσάκη του Αντωνίου, στο Πρωτοδι-
κείο Ηλείας,
18. Δημήτριος Ζαχαρόπουλος του Παναγιώτη, στο
Πρωτοδικείο Αγρινίου,
19. Ζήσης Χατζηγιαννάκος του Ιωάννη, στο Πρωτοδι-
κείο Θεσσαλονίκης,
20. Θεοδώρα Νέτσκα του Δημητρίου, στο Πρωτοδικείο
Πρέβεζας,
21. Δημήτριος Γομπάκης του Ευστρατίου, στο Πρω-
τοδικείο Αγρινίου,
22. Αγγελική Στεργιούλα του Δημητρίου, στο Πρωτο-
δικείο Μυτιλήνης,
23. Σταύρος Σκαρτούλης του Νικολάου, στο Πρωτο-
δικείο Κέρκυρας,
24. Ελένη Πουλή του Παναγιώτη, στο Πρωτοδικείο
Μυτιλήνης,
25. Χρήστος Ανυφαντής του Γεωργίου, στο Πρωτοδι-
κείο Κεφαλληνίας,
26. Σοφία Φραγκιουδάκη του Μάρκου, στο Πρωτοδι-
κείο Λευκάδας,
27. Μικέλα Φιλιππίδη του Ιωάννη, στο Πρωτοδικείο
Αμαλιάδος,
28. Πετρούλα Κοντοβράκη του Γεωργίου, στο Πρωτο-
δικείο Χανίων,
29. Αναστασία Μπακαλάρου του Διονυσίου, στο Πρω-
τοδικείο Χανίων,
30. Σπυρίδων Παπακωνσταντίνου του Κωνσταντίνου,
στο Πρωτοδικείο Κω,

31. Κορτέσα Τσιούγκου του Αθανασίου, στο Πρωτο-
δικείο Ρόδου,
32. Ευτυχία Καραπάνου του Μηνά, στο Πρωτοδικείο
Ζακύνθου,
33. Χρυσούλα Τζανακάκη του Νικολάου, στο Πρωτο-
δικείο Χανίων,
34. Ηρώ Παπαθεοδώρου του Ιωάννη, στο Πρωτοδικείο
Σάμου,
35. Μαρία Μαυρικάκη του Αλεξάνδρου, στο Πρωτο-
δικείο Ρόδου,
36. Μαρία Τσαούση του Νικολάου, στο Πρωτοδικείο
Χίου,
37. Χρυσούλα Μπεγιάζη του Κωνσταντίνου, στο Πρω-
τοδικείο Χίου,
38. Ασπασία Πολυμεροπούλου του Κωνσταντίνου, στο
Πρωτοδικείο Ρόδου,
39. Θεοδόσιος Πάπαρης του Δημητρίου, στο Πρωτο-
δικείο Κέρκυρας,
40. Λύδια Κουφάκη του Γεωργίου, στο Πρωτοδικείο
Κω,
41. Λεώνη Περέπη του Θεοδώρου, στο Πρωτοδικείο
Ρόδου,
42. Ελένη Χρυσικού του Χρήστου, στο Πρωτοδικείο
Κέρκυρας,
43. Μαρία Τσακριού του Σκευοφύλακα, στο Πρωτο-
δικείο Κέρκυρας,
44. Στυλιανή Τσακνάκη του Τιμόθεου - Θεοδώρου, στο
Πρωτοδικείο Κέρκυρας,
45. Ορέστης Τοπαλίδης του Συμεών, στο Πρωτοδικείο
Ρόδου,
46. Νικολέτα Κωνσταντάκη του Γρηγορίου, στο Πρω-
τοδικείο Σάμου,
47. Κυριακή Ιορδανίδου του Δημητρίου, στο Πρωτο-
δικείο Κω,
48. Νικολέττα Βλάχου του Δημητρίου, στο Πρωτοδι-
κείο Ρόδου,
49. Ελένη Καλλίτση του Ευαγγέλου, στο Πρωτοδικείο
Ζακύνθου,
50. Ευανθία Χατζηχαρίση του Ιωάννη, στο Πρωτοδι-
κείο Ρόδου,
51. Μαρία Μαρίνου του Βασιλείου, στο Πρωτοδικείο
Ρόδου,
52. Κωνσταντίνος Μαντζαβίνος του Γεωργίου, στο
Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας,
53. Γεώργιος Παπαγεωργίου του Αποστόλου, στο Πρω-
τοδικείο Κεφαλληνίας.
Β. Διορίζονται Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών οι κατω-
τέρω Παρέδροι Εισαγγελίας που έχουν τα νόμιμα προ-
σόντα και τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις
Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών, ως εξής:
1. Βασιλική Λώλα του Λεωνίδα, στην Εισαγγελία Πρω-
τοδικών Κέρκυρας,
2. Σοφία Κοντογιώργου του Αποστόλου, στην Εισαγ-
γελία Πρωτοδικών Κορίνθου,
3. Ιωάννα Σκούφη του Ελευθερίου, στην Εισαγγελία
Πρωτοδικών Χαλκίδας,
4. Βασίλειος Γκουτζουρέλας του Γεωργίου, στην Εισαγ-
γελία Πρωτοδικών Ναυπλίου,
5. Αικατερίνη Καπετανγιάννη του Ιωάννη, στην Εισαγ-
γελία Πρωτοδικών Κέρκυρας,
6. Μυροφόρα Τουμανίδου του Κυριάκου, στην Εισαγ-
γελία Πρωτοδικών Αγρίνιου,
7. Μαρία Σίτα του Ηλία, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών
Ρόδου,
8. Φανή Πέτκογλου του Βασιλείου, στην Εισαγγελία
Πρωτοδικών Κέρκυρας,
9. Αικατερίνη Βουτεκάκη του Γεωργίου, στην Εισαγγε-
λία Πρωτοδικών Κορίνθου,
10. Ηλιάνα Καραγιάννη του Γεωργίου, στην Εισαγγελία
Πρωτοδικών Σύρου,
11. Στυλιανή Πουλάκη του Νικολάου, στην Εισαγγελία
Πρωτοδικών Σπάρτης,
12. Νικόλαος Ζδράγκας του Αντωνίου, στην Εισαγγελία
Πρωτοδικών Χανίων,
13. Κωνσταντίνος Αποστολάκης του Νικολάου, στην
Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων,
14. Κωνσταντίνος Κουλουκάτσης του Αθανασίου, στην
Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης,
15. Θωμάς Θεοχαρόπουλος του Αντωνίου, στην Εισαγ-
γελία Πρωτοδικών Ναυπλίου,
16. Χρυσούλα - Αντιγόνη Τομαρά του Αλεξίου, στην
Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαμάτας,
17. Βασίλειος Φαρμάκης του Χριστοδούλου, στην Ει-
σαγγελία Πρωτοδικών Καλαμάτας,
18. Αθηνά Χρήστου του Βασιλείου, στην Εισαγγελία
Πρωτοδικών Χίου.
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. - Υπουργείο Δικαιοσύνης: 23410/
09.08.2022)
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ