Τρίτη 2 Αυγούστου 2022

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ (ΑντιΠρ ΣτΕ) Τεύχος Γ’ 1825/01.08.2022

 Τεύχος Γ’ 1825/01.08.2022

 

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 1ης Αυγούστου 2022, που
εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργικού Συμ-
βουλίου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 90 του Συ-
ντάγματος, την παρ. 3 του άρθρου 59 και την παρ. 4 του
άρθρου 74 του ν. 4938/2022 «Κώδικας Οργανισμού Δικα-
στηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και λοι-
πές διατάξεις» (Α’ 109), καθώς και την υπ’ αρ. 20/28.07.2022
Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, επιλέγονται για την


πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Αντιπροέδρων του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας οι Σύμβουλοι Επικρατείας:
1) Ευθύμιος Αντωνόπουλος του Αργυρίου,
2) Παναγιώτα Καρλή του Ιωάννη,
3) Διομήδης Κυριλλόπουλος του Μιχαήλ, και
4) Κωνσταντίνος Κουσούλης του Δημητρίου,
οι οποίοι έχουν όλα τα νόμιμα προσόντα για να προ-
αχθούν στις θέσεις αυτές.
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ - Υπουργείου Δικαιοσύνης: 23406/
01.08.2022).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ