Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022

ΦΕΚ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ - ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ (Πολ/Ποιν - Εισ) Τεύχος Γ’ 1965/18.08.2022

Τεύχος Γ’ 1965/18.08.2022

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Με προεδρικό διάταγμα της 11ης Αυγούστου 2022,

που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού

Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-

τος, τα άρθρα 59, 60, 63 και 91 του Κώδικα Οργανισμού

Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών

(ν. 4938/2022, Α’ 109), την υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετα-

κινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» την παρ. Δ του

άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) και την υπ’ αρ. 93/2022

απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολι-

τικής και Ποινικής Δικαιοσύνης.

Μετατίθενται οι κάτωθι Πρωτοδίκες, με αίτησή τους,

ως εξής:

1) Στο Πρωτοδικείο Αθηνών, τους Πρωτοδίκες:

1. Τρίπολης, Χαράλαμπο Παππά του Θεοδώρου,

2. Δράμας, Γεώργιο Κυριάκο του Κωνσταντίνου,

3. Πειραιά, Ελένη Μπαντή του Αποστόλου,

4. Ηρακλείου, Αικατερίνη Κοκκορογιάννη του Βασι-

λείου,

5. Χαλκίδας, Αθανασία Ρυσσάκη του Θεόφιλου,

6. Πατρών, Δήμητρα Κόλλια του Θεοδώρου,

7. Ναυπλίου, Θεοδώρα - Γεωργία Μιστριώτη του Κων-

σταντίνου,

8. Κορίνθου, Ειρήνη Σαρτζετάκη του Εμμανουήλ,

9. Χαλκίδας, Ειρήνη Μπινιάρη του Νικολάου,

10. Χαλκίδας, Γεράσιμο Μαφρέδα του Στυλιανού,

11. Χαλκίδας, Παναγιώτα Μπαρμπάτση του Νουρούζ,

12. Χαλκίδας, Μαρία Τσάκαλου του Δημητρίου,

13. Χαλκίδας, Αλεξάνδρα Καρκατζούλη του Κωνστα-

ντίνου,

14. Χαλκίδας, Αικατερίνη Αλιφέρη του Νικολάου,

15. Χαλκίδας, Ελένη Πυργάκη του Βλασίου,

16. Κορίνθου, Παρασκευή Δρόσου του Κωνσταντίνου,

17. Κορίνθου, Καλλιόπη Βαρούχα του Λεωνίδα,

18. Καλαμάτας, Ιωάννη Νικολάου του Ευσταθίου,

19. Κορίνθου, Νάντια Παναγοπούλου του Χαραλά-

μπους,

20. Κορίνθου, Χριστίνα Οικονόμου του Αστέριου -

Φαίδων,

21. Καλαμάτας, Θεοδώρα - Μαρία Μπακώλη του Αν-

δρέα,

22. Χαλκίδας, Ευριδίκη Μαρκοπούλου του Βασιλείου.

2) Στο Πρωτοδικείο Αιγίου, την Πρωτοδίκη Πατρών,

Ευαγγελία Ψυχάρη του Χρήστου.

3) Στο Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης, τους Πρω-

τοδίκες:

1. Πρέβεζας, Δαμιανό Καϊρέτογλου του Χρήστου,

2. Ορεστιάδας, Μαρία Σταματοπούλου του Βασιλείου.

4) Στο Πρωτοδικείο Αμαλιάδος, την Πρωτοδίκη Κεφαλ-

ληνίας, Γεωργία Τσιμιδάκη του Ιωάννη.

5) Στο Πρωτοδικείο Άμφισσας, τις Πρωτοδίκες:

1. Ναυπλίου, Δήμητρα Κίνη του Κωνσταντίνου,

2. Ζακύνθου, Μαριαλένα Χονδροκούκη του Παναγιώτη.

6) Στο Πρωτοδικείο Άρτας, την Πρωτοδίκη Κέρκυρας

Άννα Μπατσίλα του Δημητρίου.

7) Στο Πρωτοδικείο Βέροιας, τους Πρωτοδίκες:

1. Γιαννιτσών, Γαβριήλ Ρίζο του Ιακώβου,

2. Καβάλας, Σοφία Μανώλη του Παναγιώτη,

3. Καβάλας, Ανθούλα Πυξοπούλου του Παναγιώτη,

4. Καβάλας, Αλέξανδρο Παπαδημητρίου του Νικολάου.

8) Στο Πρωτοδικείο Βόλου, τους Πρωτοδίκες:

1. Λαμίας, Ελένη Μπέτα του Στέργιου,

2. Λαμίας, Αθηνά Βαγενά του Αλεξάνδρου,

3. Πρέβεζας, Άννα Τσαβλή του Διονυσίου,

4. Χίου, Άννα Τσαντρούκη του Ιωάννη,

5. Αγρινίου, Θεοδώρα Τραχανά του Δημητρίου.

9) Στο Πρωτοδικείο Γιαννιτσών, τους Πρωτοδίκες:

1. Φλώρινας, Γεώργιο Ρόλη του Αναστασίου,

2. Κατερίνης, Ευαγγελία Παρδάλη του Δημητρίου,

3. Αθηνών, Πέτρο Παπανικολάου του Παύλου.

10) Στο Πρωτοδικείο Γρεβενών, την Πρωτοδίκη Ιωαν-

νίνων, Μαρία Μαζιώτη του Γεωργίου.

11) Στο Πρωτοδικείο Δράμας, την Πρωτοδίκη Ξάνθης,

Ειρήνη Πάτσια του Αθανασίου.

12) Στο Πρωτοδικείο Έδεσσας, την Πρωτοδίκη Φλώ-

ρινας, Δέσποινα Τζιόλα του Αστέριου.

13) Στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου, την Πρωτοδίκη Πει-

ραιά, Ευτυχία Μαρή του Ευσταθίου.

14) Στο Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας, τις Πρωτοδίκες:

1. Άρτας, Χρυσαυγή Γκότοβου του Αθανασίου,

2. Ναυπλίου, Καλλιόπη Ευαγγέλου του Ζαφειρίου,

3. Ρόδου, Άννα Μακράκη του Δημητρίου.

15) Στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, τους Πρωτοδίκες:

1. Γιαννιτσών, Αγγελική Καρακατσάνη του Πέτρου,

2. Λάρισας, Εύα Νάστουλα του Τηλέμαχου,

3. Λάρισας, Αναστασία Μπούλδα του Παντελή,

4. Κω, Νάντια Ρωμανίδου του Λουκά,

5. Χαλκιδικής, Αναστασία Παπαδοπούλου του Σπυ-

ρίδων,

6. Λάρισας, Πέτρο Ιακωβίδη του Νικολάου,

7. Χαλκιδικής, Θεοδώρα Καλούδη του Ελευθέριου,

8. Σερρών, Μαρία - Κλεάνθη Γεωργέλλη του Γεωργίου,

9. Κέρκυρας, Μαρία Γιαγκιώζη του Χρήστου,

10. Βέροιας, Ανδρομάχη Πασχάλη του Δημητρίου,

11. Βέροιας, Ελένη Στεφανίδου του Σταύρου,

12. Καβάλας, Μαρία Κρημνιανιώτου του Νικολάου,

13. Κοζάνης, Ιωάννα Παπαευθυμίου του Τριαντάφυλ-

λου,

14. Κατερίνης, Γλυκερία Γαβρά του Ιωάννη,

15. Βέροιας, Άννα Πολυμέρου του Βασιλείου,

16. Κιλκίς, Άννα Δεληανδρέου του Νικολάου,

17. Αθηνών, Ειρήνη Σισμάνη του Νικολάου,

18. Κατερίνης, Αικατερίνη Μαμαδά του Αθανασίου.

16) Στο Πρωτοδικείο Θηβών, την Πρωτοδίκη Λιβα-

δειάς, Κωνσταντίνα Τσέκου του Γεωργίου.

17) Στο Πρωτοδικείο Ιωαννίνων, τους Πρωτοδίκες:

1. Χανίων, Ασπασία - Μαρία Ρήμου του Αργυρίου,

2. Αγρινίου, Πολυξένη Καριώτη του Εμμανουήλ,

3. Κεφαλληνίας, Βικτώρια Μυτιλέκα του Αναστασίου,

4. Κορίνθου, Ιωάννα Χατζοπούλου του Πέτρου,

5. Λευκάδας, Φοίβη - Αλεξάνδρα Νικολαϊδου του Θε-

μιστοκλή,

6. Χίου, Κωνστανστίνο Γκινάλη του Γρηγορίου,

7. Μυτιλήνης, Αργυρούλα Κοτσοβού του Ιωάννη.

18) Στο Πρωτοδικείο Καβάλας, τους Πρωτοδίκες:

1. Έδεσσας, Βασιλική Γεωργιάδου του Γερβασίου,

2. Ξάνθης, Αναστασία Παντζελιουδάκη του Ευστρατίου,

3. Καλαμάτας, Σπυρίδων Κολιούλη του Ιωάννη,

4. Θεσπρωτίας, Ευγενία Ζεϊμπέκη του Βασιλείου,

5. Ροδόπης, Αθηνά Βασιλειάδου του Δημητρίου,

6. Αλεξανδρούπολης, Ουρανία Παντελιάδου του Κυ-

ρίλλου.

19) Στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας, τους Πρωτοδίκες:

1. Ηρακλείου, Φαίδρα Βαλανίδου του Χριστάκη,

2. Ρόδου, Μαρία Παρασκευά του Νικολάου,

3. Κω, Ουρανία Χόρτη του Χρήστου,

4. Ρόδου, Διονυσία Σάσσαλου του Βασιλείου,

5. Κέρκυρας, Μελίνα Παπανικολάου του Σωτηρίου.

20) Στο Πρωτοδικείο Καρδίτσας, την Πρωτοδίκη Ιωαν-

νίνων, Φερενίκη Μαγουλά του Βασιλείου.

21) Στο Πρωτοδικείο Καστοριάς, τους Πρωτοδίκες:

1. Ιωαννίνων, Ευφροσύνη Παπαστεργίου του Γεωργίου,

2. Σάμου, Αριστείδης Λουλουδόπουλος του Λουλούδη.

22) Στο Πρωτοδικείο Κατερίνης, τους Πρωτοδίκες:

1. Κοζάνης, Γεώργιο Παπαβασιλείου του Κοσμά,

2. Κοζάνης, Κωνσταντίνο Αμπλιανίτη του Ιωάννη,

3. Ξάνθης, Αγγελική Μπαρατά του Αθανασίου.

23) Στο Πρωτοδικείο Κιλκίς, τους Πρωτοδίκες:

1. Λάρισας, Κωνσταντίνα Μπεχτσή του Δημητρίου,

2. Κοζάνης, Μαρία Κορπέτη του Ιωάννη,

3. Σερρών, Ιωάννη Γραμματικό του Ιωάννη.

24) Στο Πρωτοδικείο Κοζάνης, τους Πρωτοδίκες:

1. Καστοριάς, Αναστασία Καφαντάρη του Βάϊου,

2. Ροδόπης, Ιουλία Μπατσιόλα του Ευαγγέλου,

3. Αλεξανδρούπολης, Δήμητρα Μπιτσιάνη του Αντω-

νίου,

4. Λαμίας, Χρυσούλα Δοδακοπούλου του Μιχαήλ.

25) Στο Πρωτοδικείο Κορίνθου, τους Πρωτοδίκες:

1. Καλαμάτας, Βασιλική Πανούση του Διονυσίου,

2. Πατρών, Αντώνιο Σωφρονά του Δημητρίου,

3. Χανίων, Χρήστο Λαγανά του Γεωργίου,

4. Αμαλιάδος, Αναστασία Πέλκα του Κωνσταντίνου,

5. Σπάρτης, Μαρία Τσιρίδη του Λαζάρου,

6. Αμαλιάδος, Βικτωρία Παπαναστασίου του Λεωνίδα,

7. Ηλείας, Δημήτριο Καμπουρίδη του Σταύρου.

26) Στο Πρωτοδικείο Λαμίας, τους Πρωτοδίκες:

1. Κεφαλληνίας, Γεώργιο Γάτσιο του Αντωνίου,

2. Χανίων, Ελένη Κηροπλάστη του Βασιλείου,

3. Ρόδου, Ευμορφίλη Παπαδοπούλου του Θεοδώρου,

4. Ρόδου, Μάριο Θεοδοσιάδη του Δημητρίου,

5. Κέρκυρας, Αικατερίνη Καραγιάννη του Θωμά.

27) Στο Πρωτοδικείο Λάρισας, τους Πρωτοδίκες:

1. Βόλου, Λεοντή Πασχαλίδη του Πασχάλη,

2. Τρικάλων, Αικατερίνη Σοφιανού του Ανδρέα,

3. Βόλου, Αιμιλία - Ελένη Χατζηκώστα του Παναγιώτη,

4. Καρδίτσας, Μαριάννα Χαρίση του Αντωνίου,

5. Βόλου, Ευάγγελο - Αλέξανδρο Λίταινα του Χρήστου,

6. Λαμίας, Αγγελική Γκουτζίκα του Βασιλείου,

7. Βόλου, Ευγενία Τσακλίδου του Θεοδώρου,

8. Λαμίας, Ευάγγελο Νικολάου του Γεωργίου,

9. Λαμίας, Αγνή Γκατζοφλιά του Νικολάου.

28) Στο Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, τους Πρωτοδίκες:

1. Θηβών, Σοφία Φαρασοπούλου του Αντωνίου,

2. Χαλκίδας, Μαρίνα Κάβουρα του Δημητρίου,

3. Άμφισσας, Ιωάννη Γκάτζια του Ευαγγέλου,

4. Σύρου, Παναγιώτα Ασημάκου του Γεωργίου.

29) Στο Πρωτοδικείο Ναυπλίου, τις Πρωτοδίκες:

1. Μυτιλήνης, Χρυσάνθη Καζαρά του Ευστρατίου,

2. Σάμου, Ανδριάννα Παναγοπούλου του Νικολάου.

30) Στο Πρωτοδικείο Ξάνθης, τους Πρωτοδίκες:

1. Ιωαννίνων, Αθανάσιο Θεοδοσιάδη του Δημητρίου,

2. Ιωαννίνων, Ανδρέα Μπακάνο του Ιωάννη,

3. Ορεστιάδας, Αμαλία Παλάσκα του Γεωργίου.

31) Στο Πρωτοδικείο Ορεστιάδας, τους Πρωτοδίκες:

1. Καλαμάτας, Δέσποινα Σιμοπούλου του Αποστόλου,

2. Κέρκυρας, Αστέριο Μυλωνά του Ιωάννη,

3. Μυτιλήνης, Ιωάννα Σαχπατζίδου του Αχιλλέα.

32) Στο Πρωτοδικείο Πατρών, την Πρωτοδίκη Ηλείας,

Αγγελική Γασπαράτου του Χριστοδούλου.

33) Στο Πρωτοδικείο Πειραιά, τους Πρωτοδίκες:

1. Λιβαδειάς, Παναγιώτη Τελωνιάτη του Ηλία,

2. Τρίπολης, Ευγενία Τσαπογά του Κωνσταντίνου,

3. Ναυπλίου, Βενετία - Μαρία Τσομπανίδου του Κων-

σταντίνου,

4. Ναυπλίου, Νικόλαο Χατζημαρούλη του Κυριάκου,

5. Κω, Γεωργία Κουμανάκου του Ηλία,

6. Αθηνών, Ευσταθία Δάφα του Κωνσταντίνου.

34) Στο Πρωτοδικείο Ροδόπης, τους Πρωτοδίκες:

1. Καβάλας, Δημήτριο Βογιατζή του Αγγέλου,

2. Ορεστιάδας, Γεώργιος Μαυράκης του Ιωάννη (YANI).

35) Στο Πρωτοδικείο Σερρών, τους Πρωτοδίκες:

1. Λάρισας, Βασιλική Χαλιασού του Δημητρίου,

2. Καβάλας, Ελένη Πασχάλη του Δημητρίου,

3. Χαλκιδικής, Ιωάννα Τολίκα του Στέργιου,

4. Ξάνθης, Μαρκέλλα Δημητρακοπούλου του Δημη-

τρίου.

36) Στο Πρωτοδικείο Σπάρτης, τους Πρωτοδίκες:

1. Ρεθύμνου, Ανδρέα - Ορέστη Ποττάκη του Δημη-

τρίου,

2. Ρόδου, Αμάντα - Μαγδαληνή Κλαυδιανού του Πα-

ναγιώτη.

37) Στο Πρωτοδικείο Τρικάλων, τους Πρωτοδίκες:

1. Ιωαννίνων, Αρετή Κουκουτίμπα του Βασιλείου,

2. Πειραιά, Όλγα Τίγγα του Δημητρίου,

3. Θεσπρωτίας, Ελευθερία Ράπη του Κωνσταντίνου.

38) Στο Πρωτοδικείο Τρίπολης, τους Πρωτοδίκες:

1. Σπάρτης, Νικόλαο - Γεώργιο Ιωαννίδη του Λεωνίδα,

2. Κορίνθου, Μαρία Νικητάκη του Γεωργίου.

39) Στο Πρωτοδικείο Φλώρινας, τους Πρωτοδίκες:

1. Θεσπρωτίας, Σοφία Σισμανίδου του Ελευθερίου,

2. Ιωαννίνων, Σταυρούλα Πούλιου του Οδυσσέα.

40) Στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας, τους Πρωτοδίκες:

1. Ρόδου, Δήμητρα Ρέβελα του Μιχαήλ,

2. Κέρκυρας, Παναγιώτα Κιουπκιόλη του Δημητρίου,

3. Ζακύνθου, Αγγελική - Λουίζα Ρούσσου του Ανδρέα,

4. Ρόδου, Γεωργία Παπαδάκη του Παναγιώτη,

5. Ρόδου, Αγγελική - Αργυρούλα Κιούση του Γεωργίου.

41) Στο Πρωτοδικείο Χαλκιδικής, τους Πρωτοδίκες:

1. Βόλου, Γεώργιο Γκότση του Δημητρίου,

2. Κιλκίς, Παναγιώτα Μπουρλή του Ελευθερίου.

Με προεδρικό διάταγμα της 11ης Αυγούστου 2022,

που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού

Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο και 90 του Συντάγ-

ματος, τα άρθρα 59, 63, 89, 91 και την παρ. 4 του άρ-

θρου 129 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και

Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (ν. 4938/2022,

Α’ 109), την υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετακινούμενων

εντός και εκτός επικράτειας» την παρ. Δ του άρθρου 2

του ν. 4336/2015 (Α’ 94), και την υπ’ αρ. 64/2022 απόφα-

ση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και

Ποινικής Δικαιοσύνης και την υπ’ αρ. 37/2022 απόφαση

της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.

Προάγονται κατ’ απόλυτη εκλογή στον βαθμό του

Αρεοπαγίτη, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, οι

κάτωθι Πρόεδροι Εφετών που έχουν τα νόμιμα προσό-

ντα, ως εξής:

1. Θεσσαλονίκης, Χρήστο Νάστα του Σωτηρίου,

2. Θεσσαλονίκης, Χριστίνα - Ζαφειρία Γαβριηλίδου του

Σάββα,

3. Αθηνών, Τριανταφύλλη Δρακοπούλου του Μιλτιάδη,

4. Αθηνών, Γεώργιο Σχοινοχωρίτη του Κωνσταντίνου,

5. Αθηνών, Ευτύχιο Νικόπουλο του Αντωνίου,

6. Πειραιά, Γεώργιο Παπαγεωργίου του Γρηγορίου,

7. Αθηνών, Κορνηλία Πανούτσου του Γεωργίου,

8. Ναυπλίου, Σταύρο Μαλαίνο του Βασιλείου,

9. Πειραιά, Χρυσούλα Πλατιά του Γεωργίου,

10. Αθηνών, Μαλαματένια Κουράκου του Γεωργίου,

11. Λαμίας, Βαρβάρα Πάπαρη του Βάιου,

12. Θεσσαλονίκης, Παναγιώτα Γκουδή-Νινέ του Κων-

σταντίνου,

13. Αθηνών, Φώτιο Μουζάκη του Ανάργυρου,

14. Αθηνών, Ελπίδα Σιμιτοπούλου του Διομήδη,

15. Λάρισας, Μαρία - Μάριον Δερεχάνη του Βασιλείου,

16. Αθηνών, Αικατερίνη Χονδρορίζου του Χρήστου.

Της προαγωγής των ανωτέρω λογιζομένης από

1.7.2022.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. - Υπ. Δικαιοσύνης: 23411/9.8.2022).

Με προεδρικό διάταγμα της 11ης Αυγούστου 2022, το

οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού

Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-

τος, τα άρθρα 59, 61, 63 και 91 του Κώδικα Οργανισμού

Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών

(ν. 4938/2022, Α’109), την υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετακι-

νούμενων εντός και εκτός επικράτειας» την παρ. Δ του

άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) και την υπ’ αρ. 25/2022

απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολι-

τικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, αποσπάται για ένα (1)

έτος στο Πρωτοδικείο Κέρκυρας, ο Πρωτοδίκης Ιωαννί-

νων, Ανδρέας Μπακάνος του Ιωάννη.

(Αρ. αποφ. Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Οικο-

νομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης:

18855/29.4.2022, ΑΔΑ: ΨΒΕΔΩ-023 και 18855Α/29.4.2022,

ΑΔΑ: Ψ466Ω-37Ρ) .

Με προεδρικό διάταγμα της 11ης Αυγούστου 2022,

που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουρ-

γού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συ-

ντάγματος, τα άρθρα 59, 60, 63 και 91 του Κώδικα Ορ-

γανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών

λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109), την υποπαρ. Δ9 «Δα-

πάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» την

παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) και την

υπ’ αρ. 111/2022 απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού

Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, μετα-

τίθεται με αίτησή της, η Πρόεδρος Εφετών Πειραιά, Ευ-

γενία Μπιτσακάκη του Μιχαήλ, στο Εφετείο Κρήτης.

Με προεδρικό διάταγμα της 11ης Αυγούστου 2022,

που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού

Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγ-

ματος, των άρθρων 59, 60, 63 και 91 του Κώδικα Ορ-

γανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών

λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109), την υποπαρ. Δ9 «Δα-

πάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» την

παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) και την

υπ’ αρ. 111/2022 απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού

Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης.

Μετατίθενται οι κάτωθι Εφέτες, με αίτησή τους, ως

εξής:

1. Δυτικής Μακεδονίας, Ουρανία Ευαγγελίου του Χρή-

στου, στο Εφετείο Θεσσαλονίκης,

2. Λάρισας, Χριστίνα Ζαπάρτα του Αστερίου, στο Εφε-

τείο Θεσσαλονίκης,

3. Θράκης, Σωτηρία Αρχάκη - Χριστοδουλίδου του

Στυλιανού, στο Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας,

4. Κέρκυρας, Ελένη Σταμπουλίδου του Βασιλείου, στο

Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας.

Με προεδρικό διάταγμα της 11ης Αυγούστου 2022,

που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουρ-

γού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συ-

ντάγματος, τα άρθρα 59, 60, 63 και 91 του Κώδικα Ορ-

γανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών

λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109), την υποπαρ. Δ9 «Δα-

πάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» την

παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) και την

υπ’ αρ. 117/2022 απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού

Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, μετα-

τίθεται με αίτησή της, η Αντεισαγγελέας Εφετών Αθηνών,

Σταυρούλα Στεφανάτου του Στυλιανού, στην Εισαγγελία

Εφετών Πειραιά.

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ