Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Ειρ) ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ (Εισ) Τεύχος Γ’ 1954/18.08.2022

Τεύχος Γ’ 1954/18.08.2022


 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Με προεδρικό διάταγμα της 8ης Ιουλίου 2022, το οποίο

εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δι-

καιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος,

τα άρθρα 59, 61, 63 και 91 του Κώδικα Οργανισμού

Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών

(ν. 4938/2022, Α’109), την υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετα-

κινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της παρα-

γράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015(Α’ 94) και την

υπ’αρ. 62/2022 απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμ-

βουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης του Αρεί-

ου Πάγου, αποσπάται για έξι (6) μήνες στο Ειρηνοδικείο

Σκύδρας, ο Ειρηνοδίκης Γ’ τάξης Νάουσας, Δημήτριος

Καζαντζής του Ιωάννη.

(Αρ. απόφ. της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και

Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύ-

νης: 34902/05.08.2022, ΑΔΑ:ΨΓΤ0Ω-ΜΘ2 και 34902Α/

05.08.2022, ΑΔΑ: 9ΒΧΨΩ-ΠΞΑ).

Με προεδρικό διάταγμα της 09ης Αυγούστου 2022,

που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού

Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου

90 του Συντάγματος, των άρθρων 59, 60, 63 και 91 του

Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δι-

καστικών λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109), της υπο-

παρ. Δ9 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επι-

κράτειας» της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015

(Α’ 94) και με την υπ’ αρ. 124/2022 απόφαση του Ανώ-

τατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής

Δικαιοσύνης, μετατίθενται αμοιβαία οι Αντεισαγγελείς

Πρωτοδικών: α) Τρικάλων, Αδαμαντία Χριστοφοράκου

του Παναγιώτη και β) Λάρισας, Χαρίλαος Ράπης του

Κωνσταντίνου.

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ