Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022

ΦΕΚ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ (Εισ) - Τεύχος Γ’ 2098/29.08.2022

Τεύχος Γ’ 2098/29.08.2022

 

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 22ης Αυγούστου 2022,
που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργι-

κού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγ-
ματος, τα άρθρα 59, 60, 63, 89, 91 και 129 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109), την υποπαρ. Δ9 «Δα-
πάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας»
της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) και τις
υπ’ αρ. 72/2022, 77/2022 και 118/2022 αποφάσεις του
Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινι-
κής Δικαιοσύνης:


Α. Μετατίθενται οι κάτωθι Εισαγγελείς Πρωτοδικών,
με αίτησή τους ως εξής:
1) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, τους/τις Ει-
σαγγελείς Πρωτοδικών:
1. Κορίνθου, Αντώνιο Παπαματθαίου του Ιωάννη.
2. Σπάρτης, Ειρήνη Πελεκάνου του Βασιλείου.
3. Κέρκυρας, Διονύσιο Λαμπρίδη του Γεωργίου.
4. Χαλκίδας, Αικατερίνη Κοπελάκη του Γουλιέλμου.
5. Ηρακλείου, Σπυρίδωνα Βερυκούκη του Ιωάννη.
2) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας, την Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Αγρινίου, Δέσποινα Σωτηρίου του Γεωργίου.
3) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Γρεβενών, τον Εισαγ-
γελέα Πρωτοδικών Θεσπρωτίας, Αναστάσιο Κεσίση του
Αθανασίου.
4) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου, την Ει-
σαγγελέα Πρωτοδικών Λασιθίου, Ροζίνα Πολυχρονάκη
του Βασιλείου.
5) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας, την Ει-
σαγγελέα Πρωτοδικών Σάμου, Βασιλική Μπούρα του
Γεωργίου.
6) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, τους/
τις Εισαγγελείς Πρωτοδικών:
1. Χαλκιδικής, Βασιλεία Σαριδάκη του Μιχαήλ,
2. Άμφισσας, Αργυρή Κοτίνα του Παναγιώτη.
7) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θηβών, τον Εισαγγε-
λέα Πρωτοδικών Αθηνών, Στυλιανό Μανώλη του Αθα-
νασίου.
8) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καστοριάς, την Ει-
σαγγελέα Πρωτοδικών Άρτας, Ιωάννα Κοσελόγλου του
Περικλή.
9) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λασιθίου, την Εισαγγε-
λέα Πρωτοδικών Χανίων, Ευτυχία Γούναρη του Παύλου.
10) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μεσολογγίου, την
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών, Άννα Μπαλογιάννη
του Χρήστου.
11) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών, την Εισαγ-
γελέα Πρωτοδικών Κεφαλληνίας, Ελένη Αργυροπούλου
του Νικολάου.
12) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά, την Εισαγ-
γελέα Πρωτοδικών Ζακύνθου, Αικατερίνη Παππού του
Χρήστου.
13) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών, την Εισαγ-
γελέα Πρωτοδικών Καστοριάς, Στυλιανή Γιαϊλόγλου του
Αποστόλου.
14) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρικάλων, την Εισαγ-
γελέα Πρωτοδικών Πατρών, Στυλιανή Μπογδάνη του
Αγγέλου.
15) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής, τον Ει-
σαγγελέα Πρωτοδικών Γρεβενών, Θωμά Καρυοφύλη του
Ιωάννη.
Β. Προάγονται, κατ’ εκλογή, στο βαθμό του Εισαγγελέα
Πρωτοδικών, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, οι
κατωτέρω Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών, που έχουν τα
νόμιμα προσόντα και τοποθετούνται ως εξής:
1. Λάρισας, Χρήστο Καραγιάννη του Αναστασίου, στην
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, της προαγωγής του
λογιζομένης από 17.1.2022.
2. Κιλκίς, Απόστολο Δεληγιάννη του Στεφάνου, στην
Εισαγγελία Πρωτοδικών Σάμου, της προαγωγής του λο-
γιζομένης από 19.1.2022.
3. Θεσσαλονίκης, Ολυμπία Αναγνωστοπούλου του
Γεωργίου, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά, της
προαγωγής της λογιζομένης από 19.1.2022.
4. Αθηνών, Ελένη Παπαδοπούλου του Γεωργίου, στην
Εισαγγελία Πρωτοδικών Κορίνθου, της προαγωγής της
λογιζομένης από 19.1.2022.
5. Αθηνών, Γεωργία Μανατάκη του Παύλου, στην Ει-
σαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας, της προαγωγής της
λογιζομένης από 19.1.2022.
6. Λάρισας, Αικατερίνη Παπαϊωάννου του Αριστείδη,
στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άμφισσας, της προαγωγής
της λογιζομένης από 19.1.2022.
7. Χαλκιδικής, Ευστρατία Μέγγε του Αναστασίου, στην
Εισαγγελία Πρωτοδικών Ζακύνθου, της προαγωγής της
λογιζομένης από 14.5.2022,
8. Θεσσαλονίκης, Καλούδα Αντωνάτου του Σπυρίδω-
να, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κέρκυρας, της προα-
γωγής της λογιζομένης από 1.7.2022.
9. Θεσσαλονίκης, Δημήτριο Σταύρου του Αποστόλου,
στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αγρινίου, της προαγωγής
του λογιζομένης από 1.7.2022.
10. Αθηνών, Κωνσταντίνα Κοντογιάννη του Βασιλείου,
στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ναυπλίου, της προαγωγής
της λογιζομένης από 1.7.2022.
11. Αθηνών, Χαρίκλεια Θάνου του Παναγιώτη, στην
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, της προαγωγής της
λογιζομένης από 1.7.2022.
12. Πατρών, Ευγενία Μαγκλάρα του Εμμανουήλ, στην
Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών, της προαγωγής της
λογιζομένης από 1.7.2022,
13. Καρδίτσας, Σοφία Μαντά του Αθανασίου, στην
Εισαγγελία Πρωτοδικών Σπάρτης, της προαγωγής της
λογιζομένης από 1.7.2022.
14. Αθηνών, Σαπφώ Κατσανάκη του Γεωργίου, στην
Εισαγγελία Πρωτοδικών Κεφαλληνίας, της προαγωγής
της λογιζομένης από 1.7.2022.
15. Θεσσαλονίκης, Δημήτριο Χατζηδημητρίου του
Νικολάου, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων, της
προαγωγής του λογιζομένης από 1.7.2022.
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ/Υπουργείου Δικαιοσύνης: 23415/
10.8.2022).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ