Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022

ΦΕΚ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ (Πολ/Ποιν - Ειρην) Τεύχος Γ’ 2091/26.08.2022

Τεύχος Γ’ 2091/26.08.2022

 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 23ης Αυγούστου 2022,
που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 59, 60, 63 και 91 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών
(ν. 4938/2022, Α’ 109), την υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετα-
κινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ του
άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) και με την υπ’ αρ. 119/
2022 απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου
Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, μετατίθενται αμοι-
βαία οι Πρωτοδίκες:

α) Βόλου, Άννα Τσαβλή του Διονυσίου και
β) Τρικάλων, Ελευθερία Ράπη του Κωνσταντίνου.


Με προεδρικό διάταγμα της 23ης Αυγούστου 2022,
που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 59, 60, 63 και 91 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών
(ν. 4938/2022, Α’ 109), την υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετα-
κινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ του
άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) και με την υπ’ αρ. 135/
2022 απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου
Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, μετατίθενται με αί-
τησή τους, οι κάτωθι Ειρηνοδίκες Α’ Τάξης ως εξής:
1) Στο Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων, τις Ειρηνοδίκες Α’ Τάξης:
1. Την Ειρηνοδίκη Α’ Τάξης Ειρηνοδικείου Άρτας,
Βαγγέλη-Αραμπατζή Αικατερίνη του Λαζάρου.
2. Την Ειρηνοδίκη Α’ Τάξης Ειρηνοδικείου Πρέβεζας,
Καψάλη Χρυσάνθη του Παναγιώτη.
2) Στο Πταισματοδικείο Καρδίτσας, την Ειρηνοδίκη
Α’ Τάξης Ειρηνοδικείου Καρδίτσας, Μιχάλη Βασιλική του
Κωνσταντίνου.
3) Στο Πταισματοδικείο Θεσσαλονίκης, τους Ειρηνο-
δίκες Α’ Τάξης:
1. Ειρηνοδικείου Λαγκαδά, Γαλάτου Ταρσή του Νικολάου,
2. Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, Θωμαΐδη Ιωάννη του
Δημητρίου.
Μετατίθενται με αίτησή τους, οι κάτωθι Ειρηνοδίκες
Β’ Τάξης ως εξής:
1) Στο Πταισματοδικείο Αγρινίου, την Ειρηνοδίκη
Β’ Τάξης Ειρηνοδικείου Αγρινίου, Βούλγαρη Ελένη του
Θεοφάνη.
2) Στο Πταισματοδικείο Αθηνών, τις Ειρηνοδίκες Β’ Τάξης:
1. Πταισματοδικείου Πειραιά, Χριστοπούλου Αγγελική
του Χρήστου,
2. Πταισματοδικείου Πειραιά, Ζαχαρίου Σταματία του
Νικολάου,
3. Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου, Δήμου Χριστίνα του
Ξενοφώντα,
4. Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου, Σταματάκη Έλλη του
Αδαμαντίου.
3) Στο Πταισματοδικείο Βέροιας, τον Ειρηνοδίκη Β’ Τά-
ξης Πταισματοδικείου Καρδίτσας, Αγατιανό Ευάγγελο
του Χριστόφορου.
4) Στο Ειρηνοδικείο Πειραιά, την Ειρηνοδίκη Β’ Τάξης
Πταισματοδικείου Αθηνών, Δασκαλοπούλου Ελένη του
Γεωργίου.
5) Στο Πταισματοδικείο Πατρών, τον Ειρηνοδίκη Β’ Τά-
ξης Πταισματοδικείου Αμαλιάδας, Σουγλέρη Σπυρίδωνα-
Αθανάσιο του Μιχαήλ.
6) Στο Ειρηνοδικείο Λάρισας, τον Ειρηνοδίκη Β’ Τάξης
Ειρηνοδικείου Ελασσόνας, Μυστρίδη Θεόδωρο του
Βασιλείου.
7) Στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, την Ειρηνοδίκη Β’ Τά-
ξης Ειρηνοδικείου Θηβών, Κάππου Δήμητρα του
Κωνσταντίνου.
8) Στο Πταισματοδικείο Αιγιαλείας, την Ειρηνοδίκη
Β’ Τάξης Πταισματοδικείου Πειραιά, Γαραντζιώτη Στυ-
λιανή του Δημητρίου.
Μετατίθενται με αίτησή τους, οι κάτωθι Ειρηνοδίκες
Γ’ Τάξης ως εξής:
1) Στο Ειρηνοδικείο Σπετσών, την Ειρηνοδίκη Γ’ Τάξης
Ειρηνοδικείου Καλλιθέας, Πούλη Ελένη-Βαρβάρα του
Βασιλείου.
2) Στο Ειρηνοδικείο Λαγκαδά, τις Ειρηνοδίκες Γ’ Τάξης:
1. Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, Τσαρουχίδου Ευαγ-
γελία του Κωνσταντίνου,

2. Ειρηνοδικείου Βέροιας, Σιδηροπούλου Μαρία του
Θεολόγου.
3) Στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, τους Ειρηνοδίκες
Γ’ Τάξης:
1. Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων, Στασινούλα Δημήτριο του
Γεωργίου,
2. Ειρηνοδικείου Σερρών, Καραούλη Βασίλειο του
Γεωργίου.
4) Στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, τους Ειρηνοδίκες Γ’ Τάξης:
1. Ειρηνοδικείου Χανίων, Γαζουλέα Μάρθρα του
Δημητρίου,
2. Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου, Σακελλαρίου Αγγελική
του Αθανασίου,
3. Ειρηνοδικείου Καλαμάτας, Παζαρίδη Αγνή του
Ιωάννη,
4. Ειρηνοδικείου Καλλιθέας, Αυγουστινάκη Ελένη του
Εμμανουήλ,
5. Ειρηνοδικείου Κομοτηνής, Παράσχου Σοφία του
Θεοδώρου,
6. Ειρηνοδικείου Μαραθώνος, Νταή Μαρία-Αμαλία του
Δημητρίου,
7. Ειρηνοδικείου Καλλιθέας, Ζορμπά Ηλία του Ιωάννη.
5) Στο Πταισματοδικείο Αθηνών, τους Ειρηνοδίκες
Γ’ Τάξης:
1. Ειρηνοδικείου Αθηνών, Μηταυτσή Γλυκερία του
Ιωάννη,
2. Ειρηνοδικείου Αθηνών, Λάλα Δημήτριο του Γεωργίου,
3. Ειρηνοδικείου Αθηνών, Παλαιοκρασσά Ειρήνη του
Ευστρατίου,
4. Ειρηνοδικείου Αιγίνης, Στρατή Μαρία-Λήδα του
Δημητρίου,
5. Ειρηνοδικείου Αθηνών, Παπαγεωργίου Ελένη του
Ιωάννη.
6) Στο Ειρηνοδικείο Λαυρίου, την Ειρηνοδίκη Γ’ Τάξης
Ειρηνοδικείου Χαλκίδας, Παπαϊωάννου Χριστίνα του
Ιωάννη.
7) Στο Ειρηνοδικείο Βέροιας, τον Ειρηνοδίκη Γ’ Τάξης
του Ειρηνοδικείου Πολύγυρου, Καραφωτιά Ορέστη του
Ιωάννη.
8) Στο Ειρηνοδικείο Χανίων, την Ειρηνοδίκη Γ’ Τάξης
του Ειρηνοδικείου Λασιθίου - Νεάπολης, Καλλιγιαννάκη
Στέλλα του Ευάγγελου.
9) Στο Ειρηνοδικείο Πολύγυρου, την Ειρηνοδίκη Γ’ Τά-
ξης του Ειρηνοδικείου Μουδανιών, Γιαννακάρα Αικατε-
ρίνη του Δημητρίου.
10) Στο Ειρηνοδικείο Καστελλίου, τις Ειρηνοδίκες Γ’ Τάξης:
1. Ειρηνοδικείου Ρεθύμνου, Μακαρόνα Σοφία του
Αδάμ,
2. Ειρηνοδικείου Ρεθύμνου, Χαλκιαδάκη Μαρία του
Ιωάννη.
11) Στο Ειρηνοδικείο Νιγρίτας, την Ειρηνοδίκη Γ’ Τά-
ξης του Ειρηνοδικείου Σερρών, Λιούβα Δέσποινα του
Θεοφάνη.
12) Στο Ειρηνοδικείο Νάουσας, την Ειρηνοδίκη Γ’ Τάξης
του Ειρηνοδικείου Σερρών, Τζίρα Γεωργία του Παύλου.
13) Στο Ειρηνοδικείο Αχαρνών, την Ειρηνοδίκη Γ’ Τά-
ξης του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, Στάμου Μαρία του
Ευθυμίου.
14) Στο Ειρηνοδικείο Σερρών, τις Ειρηνοδίκες Γ’ Τάξης:
1. Ειρηνοδικείου Νάουσας, Τσιούρδα Ελένη του
Βασιλείου,
2. Ειρηνοδικείου Νιγρίτας, Κοβάτση Δήμητρα του
Ευσταθίου,
3. Ειρηνοδικείου Καβάλας, Σαλταρή Γραμματούλα του
Θεοδώρου.
15) Στο Πταισματοδικείο Πειραιά, τους Ειρηνοδίκες
Γ’ Τάξης:
1. Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου, Παπάζογλου Δήμητρα
του Μαρίνου,
2. Ειρηνοδικείου Μαραθώνος, Κουστένη Παναγιώτη
του Πολύβιου,
3. Ειρηνοδικείου Καλλιθέας, Γιούργα Αλεξάνδρα του
Μιχαήλ,
4. Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου, Μιστιλίογλου Εβελίνη
του Ακίλα.
16) Στο Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου, την Ειρηνοδίκη
Γ’ Τάξης Ειρηνοδικείου Χαλκίδας, Γιουβαλάρη Αγγελική-
Ερμιόνη του Δημοσθένη.
17) Στο Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου, την Ειρηνοδίκη
Γ’ Τάξης Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, Οικονομίδου
Άννα-Ιωάννα του Ευάγγελου.
18) Στο Ειρηνοδικείο Μαραθώνος, την Ειρηνοδίκη
Γ’ Τάξης Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, Σολωμάκου
Κωνσταντίνα-Ιωάννα του Μιχαήλ.
19) Στο Πταισματοδικείο Αμαλιάδας, την Ειρηνο-
δίκη Γ’ Τάξης Ειρηνοδικείου Πατρών, Αντωνοπούλου
Αναστασία του Δημητρίου.
20) Στο Ειρηνοδικείο Ελασσόνας, τον Ειρηνοδίκη
Γ’ Τάξης Ειρηνοδικείου Καρδίτσας, Σπανούλη Βασίλειο
του Ιωάννη.
21) Στο Ειρηνοδικείο Καλλιθέας, τις Ειρηνοδίκες
Γ’ Τάξης:
1. Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, Καλούδη Βασιλική του
Χρήστου,
2. Ειρηνοδικείου Πειραιά, Ντόκα Σοφία του Ιωάννη.
22) Στο Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς, την Ειρηνοδίκη Γ’ Τά-
ξης Ειρηνοδικείου Ευρυτανίας, Παναγοπούλου Γεωργία
του Κωνσταντίνου.
Μετατίθενται με αίτησή τους, οι κάτωθι Ειρηνοδίκες
Δ’ Τάξης ως εξής:
1) Στο Ειρηνοδικείο Καλλιθέας, τον Ειρηνοδίκη Δ’ Τά-
ξης Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, Δημουλέα Αντώνιο του
Τζανέτου.
2) Στο Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου, τις Ειρηνοδίκες Δ’ Τά-
ξης ως εξής:
1. Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, Κουρεμπανά Γεωργία
του Ηλία,
2. Ειρηνοδικείου Κρωπίας, Νικολάκη Αικατερίνη του
Αντωνίου.
3) Στο Ειρηνοδικείο Μαραθώνος, την Ειρηνοδίκη
Δ’ Τάξης Ειρηνοδικείου Θηβών, Μελαδάκη Μαρία του
Ελευθερίου.
4) Στο Ειρηνοδικείο Μουδανιών, την Ειρηνοδίκη
Δ’ Τάξης Ειρηνοδικείου Αρναίας, Παρίτση Θεοφανή του
Αποστόλου.
5) Στο Ειρηνοδικείο Λέρου, την Ειρηνοδίκη Δ’ Τάξης
Ειρηνοδικείου Καβάλας, Αυγουστίδου Σμαράγδα του
Γεωργίου.

Μετατίθενται με αίτησή τους, οι κάτωθι Δόκιμοι Ειρη-
νοδίκες ως εξής:
1) Στο Ειρηνοδικείο Αρναίας, τη δόκιμη Ειρηνοδίκη
του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας, Σαμαρά Κωνσταντίνα του
Βασιλείου.
2) Στο Ειρηνοδικείο Καλλιθέας, τη δόκιμη Ειρηνοδίκη
Ειρηνοδικείου Κρωπίας, Τυρίδη Μαρία του Χρήστου.
3) Στο Ειρηνοδικείο Κομοτηνής, τη δόκιμη Ειρηνοδί-
κη Ειρηνοδικείου Ρόδου, Καλοδημίδου Αθανασία του
Πέτρου.
4) Στο Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου, τους δόκιμους Ειρη-
νοδίκες ως εξής:
1. Ειρηνοδικείου Μεσολογγίου, Δεληγιάννη Κωνστα-
ντίνα του Δημητρίου,
2. Ειρηνοδικείου Κορίνθου, Χαλβαντζή Χριστίνα του
Γεωργίου,
3. Ειρηνοδικείου Κρωπίας, Παναγόπουλο Γεώργιο του
Αντωνίου,
5) Στο Ειρηνοδικείο Καρδίτσας, τους δόκιμους Ειρη-
νοδίκες ως εξής:
1. Ειρηνοδικείου Πατρών, Καλφούντζο Κωνσταντίνο
του Γεωργίου,
2. Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης, Κακαλιά Ευανθία του
Αποστόλου,
6) Στο Ειρηνοδικείο Πατρών, τη δόκιμη Ειρηνοδίκη
του Ειρηνοδικείου Πύργου, Κουτρούλη Νικολίτσα του
Στασινού.
7) Στο Ειρηνοδικείο Μεγάρων, τη δόκιμη Ειρηνοδίκη
του Ειρηνοδικείου Ξυλοκάστρου, Αλβανού Βασιλική του
Ιωάννη.
8) Στο Ειρηνοδικείο Καβάλας, τους δόκιμους Ειρηνο-
δίκες ως εξής:
1. Ειρηνοδικείου Καλαμάτας, Μπάτιο Ευάγγελο του
Γεωργίου,
2. Ειρηνοδικείου Παγγαίου, Σταυρίδου Ευαγγελία του
Πελάγιου.
9) Στο Ειρηνοδικείο Πρέβεζας, τη δόκιμη Ειρηνοδίκη
Ειρηνοδικείου Μεσολογγίου, Αποστόλου Λαμπρινή του
Παναγιώτη.
10) Στο Ειρηνοδικείο Πατρών, τους δόκιμους Ειρηνο-
δίκες ως εξής:
1. Ειρηνοδικείου Αμαλιάδας, Αποστολοπούλου Μαρία-
Κωνσταντίνα του Γεωργίου,
2. Ειρηνοδικείου Δύμης, Σωτηράκο Κυριάκο του
Γεωργίου,
11) Στο Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου, τους δόκιμους Ει-
ρηνοδίκες ως εξής:
1. Ειρηνοδικείου Κορίνθου, Γεωργόπουλο Ευθύμιο-
Φοίβο του Μιχαήλ,
2. Ειρηνοδικείου Κορίνθου, Χαραλαμπίδη Μάριο-
Μηνά του Ανδρέα,
3. Ειρηνοδικείου Κρωπίας, Μωυσή Ασπασία του
Ευστρατίου,
4. Ειρηνοδικείου Ταμινέων, Ευστρατιάδου Θεοπούλα
του Γεωργίου,
12) Στο Ειρηνοδικείο Θηβών, τις δόκιμες Ειρηνοδίκες
ως εξής:
1. Ειρηνοδικείου Νίκαιας, Παπαστάμου Κλεοπάτρα του
Αναστασίου.
2. Ειρηνοδικείου Αχαρνών, Ζευγολάτη Αικατερίνη του
Νικολάου.
13) Στο Ειρηνοδικείο Κρωπίας, τις δόκιμες Ειρηνοδίκες
ως εξής:
1. Ειρηνοδικείου Νάξου, Παπαγιαννακοπούλου Παρα-
σκευή του Δημητρίου,
2. Ειρηνοδικείου Κύμης, Παλλαδινού Παναγιώτα του
Διονυσίου,
3. Ειρηνοδικείου Ξυλοκάστρου, Ξηροκώστα Ευαγγελία
του Κωνσταντίνου,
4. Ειρηνοδικείου Σικυώνος, Καββαδία Κορίνα-Αγγελική
του Αθανασίου.
14) Στο Ειρηνοδικείο Κέρκυρας, τους δόκιμους Ειρη-
νοδίκες ως εξής:
1. Ειρηνοδικείου Ρόδου, Βασταρούχα Παναγιώτη του
Παύλου,
2. Ειρηνοδικείου Λέρου, Τσολακίδου Χρυσάνθη του
Γεωργίου.
15) Στο Ειρηνοδικείο Νίκαιας, τη δόκιμη Ειρηνοδίκη Ει-
ρηνοδικείου Κορίνθου, Πισσάκη Ελισάβετ του Παντελή.
16) Στο Ειρηνοδικείο Παγγαίου, τη δόκιμη Ειρηνο-
δίκη Ειρηνοδικείου Πύργου, Πινακίδου Αντιγόνη του
Νικολάου.
17) Στο Ειρηνοδικείο Άρτας, τη δόκιμη Ειρηνοδίκη
Ειρηνοδικείου Κέρκυρας, Παπαδιά Ευδοξία του Θωμά.
18) Στο Ειρηνοδικείο Χαλκίδας, τις δόκιμες Ειρηνοδίκες
ως εξής:
1. Ειρηνοδικείου Ιστιαίας, Ταπόγλου Σπυριδούλα-Αλε-
ξάνδρα του Κωνσταντίνου,
2. Ειρηνοδικείου Κύμης, Νικολακοπούλου Σοφία του
Γεωργίου.
19) Στο Ειρηνοδικείο Αγρινίου, τη δόκιμη Ειρηνοδί-
κη Ειρηνοδικείου Ζακύνθου, Γκιτσίδου Δήμητρα του
Κωνσταντίνου.
20) Στο Ειρηνοδικείο Αργοστολίου, τη δόκιμη Ειρηνο-
δίκη Ειρηνοδικείου Σαμαίων, Μπισμπίκη Βασιλική του
Θωμά.
21) Στο Ειρηνοδικείο Ιστιαίας, τη δόκιμη Ειρηνοδίκη
Ειρηνοδικείου Κορίνθου, Καινούργιου Ευαγγελία του
Κωνσταντίνου.
22) Στο Ειρηνοδικείο Άμφισσας, τη δόκιμη Ειρηνοδίκη
Ειρηνοδικείου Κορίνθου, Βογιατζή Παναγιώτα του Ηλία.
23) Στο Ειρηνοδικείο Κορίνθου, τους δόκιμους Ειρη-
νοδίκες ως εξής:
1. Ειρηνοδικείου Πύλου, Χατζηδάκη Χριστίνα του
Γεωργίου,
2. Ειρηνοδικείου Πύργου Κρήτης, Ευαγγελάτου
Βιργινία του Διονυσίου,
3. Ειρηνοδικείου Σπάρτης, Ξηνταβελόνη Αικατερίνη
του Ευάγγελου,
4. Ειρηνοδικείου Ολυμπίων, Μίτζα Ιουλία του Γρηγόριου,
5. Ειρηνοδικείου Νεμέας, Νταϊφά Στέλλα του Δημη-
τρίου,
6. Ειρηνοδικείου Αρήνης, Καμπισιούλη Γεώργιο του
Παναγιώτη.
24) Στο Ειρηνοδικείο Μυτιλήνης, τον δόκιμο Ειρηνοδί-
κη του Ειρηνοδικείου Χίου, Δρίζη Ιωάννη του Δημητρίου.
25) Στο Ειρηνοδικείο Βόνιτσας, τη δόκιμη Ειρηνοδίκη
Ειρηνοδικείου Αργοστολίου, Οικονομίδη Ιωάννα του
Θεοδώρου.

26) Στο Ειρηνοδικείο Σπάρτης, τη δόκιμη Ειρηνοδίκη
Ειρηνοδικείου Ιεράπετρας, Κοσμά Αθηνά του Μιχαήλ.
27) Στο Ειρηνοδικείο Ξυλοκάστρου, τις δόκιμες Ειρη-
νοδίκες ως εξής:
1. Ειρηνοδικείου Κω, Τόλη Μαρία-Πολυτίμη του Γεωρ-
γίου,
2. Ειρηνοδικείου Σάμου, Καραδοσίδου Μαρία-Ελισά-
βετ του Βασιλείου.
28) Στο Ειρηνοδικείο Σικυώνος, τη δόκιμη Ειρηνοδίκη
Ειρηνοδικείου Βάμου, Γκούμα Βασιλική του Ιωάννη.
29) Στο Ειρηνοδικείο Μοιρών, τη δόκιμη Ειρηνοδί-
κη Ειρηνοδικείου Λασιθίου Νεάπολης, Χριστοπούλου
Αθανασία του Βασιλείου.
30) Στο Ειρηνοδικείο Καλλονής, τη δόκιμη Ειρηνοδίκη
Ειρηνοδικείου Πλωμαρίου, Τζουρτζουκλή Ευγενία του
Γεωργίου.
31) Στο Ειρηνοδικείο Καλαμάτας, τις δόκιμες Ειρηνο-
δίκες ως εξής:
1. Ειρηνοδικείου Καστελλίου, Μπούκουρη Φωτεινή
του Αριστείδη,
2. Ειρηνοδικείου Λέρου, Μουρελάτου Μαρία του Ζή-
σιμου.
32) Στο Ειρηνοδικείο Μεσολογίου, τη δόκιμη Ειρηνο-
δίκη Ειρηνοδικείου Σητείας, Βαθρακογιάννη Δήμητρα
του Χρήστου.
33) Στο Ειρηνοδικείο Σαλαμίνας, τη δόκιμη Ειρηνοδίκη
Ειρηνοδικείου Χανίων, Γκοτσοπούλου Αποστολία του
Παναγιώτη.
34) Στο Ειρηνοδικείο Νεμέας, τον δόκιμο Ειρηνοδί-
κη Ειρηνοδικείου Καστελλίου, Δάτσικα Παναγιώτη του
Στέφανου.
35) Στο Ειρηνοδικείο Ταμυνέων, τη δόκιμη Ειρηνο-
δίκη Ειρηνοδικείου Καλλονής, Καβούλη Μαρία του
Σπυρίδωνα.
36) Στο Ειρηνοδικείο Γυθείου, τη δόκιμη Ειρηνο-
δίκη Ειρηνοδικείου Μυκόνου, Ζέρβα Αγγελική του
Γεωργίου.
37) Στο Ειρηνοδικείο Πύργου, τις δόκιμες Ειρηνοδίκες
ως εξής:
1. Ειρηνοδικείου Καλύμνου, Μουσελίμη Παρασκευή-
Ναταλία του Κωνσταντίνου,
2. Ειρηνοδικείου Ζακύνθου, Πλατή Αθηνά του Χρή-
στου.
38) Στο Ειρηνοδικείο Αμαλιάδας, τη δόκιμη Ειρη-
νοδίκη Ειρηνοδικείου Καρπάθου, Μπίθα Γεωργία του
Διονυσίου.
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ