Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022

ΦΕΚ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ (Πολ/Ποιν) Τεύχος Γ’ 2108/30.08.2022

 Τεύχος Γ’ 2108/30.08.2022

 

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 25ης Αυγούστου 2022,
που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
90 του Συντάγματος, των άρθρων 59, 60, 63, 89, 91 και
της παρ. 4 του άρθρου 129 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών
(ν. 4938/2022, Α’ 109), της υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετα-
κινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ του
άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) και τις υπ΄ αρ. 71/2022,
90/2022 και 111/2022 αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστι-
κού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και
τις υπ΄ αρ. 57/2022, 58/2022 και 59/2022 αποφάσεις της
Διοικητικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.
Α. Μετατίθενται οι κάτωθι Πρόεδροι Πρωτοδικών, με
αίτησή τους ως εξής:


1) Στο Πρωτοδικείο Αγρινίου, οι Πρόεδροι Πρωτοδι-
κών:
1. Αθηνών, Βασιλική Μυλωνά του Παναγιώτη.
2. Αθηνών, Θωμαή Γιαννέκου του Στεργίου.
2) Στο Πρωτοδικείο Βόλου, ο Πρόεδρος Πρωτοδικών
Λαμίας, Ηρακλής Μέτσκας του Περικλή.
3) Στο Πρωτοδικείο Γιαννιτσών, η Πρόεδρος Πρωτο-
δικών Μυτιλήνης, Στέλλα Νακοπούλου του Γεωργίου.
4) Στο Πρωτοδικείο Γρεβενών, ο Πρόεδρος Πρωτοδι-
κών Φλώρινας, Νικόλαος Τσίτρος του Αναστασίου.
5) Στο Πρωτοδικείο Δράμας, ο Πρόεδρος Πρωτοδικών
Αθηνών, Χρήστος Μακρυκώστας του Ευαγγέλου.
6) Στο Πρωτοδικείο Έδεσσας, η Πρόεδρος Πρωτοδικών
Ρόδου, Παναγιώτα Κολάρη του Δημητρίου - Λαζάρου

7) Στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου, οι κάτωθι Πρόεδροι
Πρωτοδικών:
1. Αθηνών, Ευδοκία Γκιόγκη του Νικολάου.
2. Αθηνών, Μαρία Δαμιανάκη του Ζαχαρία.
8) Στο Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας, η Πρόεδρος Πρωτο-
δικών Κεφαλληνίας, Μαρία Βασδέκη του Ιωάννη.
9) Στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, οι κάτωθι Πρόε-
δροι Πρωτοδικών:
1. Σερρών, Αποστολία Τσιαλάνη του Πέτρου.
2. Καβάλας, Ελισάβετ Κούτρα του Παναγιώτη.
3. Ορεστιάδας, Δούκας Δούκας του Αθανασίου.
4. Ρόδου, Φίλιππος Τσιώτας του Στεργίου.
5. Ιωαννίνων, Ευανθία Αντωνάκη του Νικολάου.
6. Ιωαννίνων, Μαρία - Σύλβια Αναγνωστοπούλου του
Ανδρέα.
7. Αθηνών, Σπυρίδωνας Παπαζαχαρής του Γεωργίου.
8. Ιωαννίνων, Ουρανία Καλατζαντωνάκη του Παντελή.
9. Ρόδου, Μαρία Κορυφίδου του Ερμόφιλου.
10. Αθηνών, Μαρία Τσάνα του Γεωργίου.
11. Αθηνών, Παναγιώτα Συριοπούλου του Νικολάου.
12. Πειραιά, Ελένη Αντωνοπούλου του Δημητρίου.
10) Στο Πρωτοδικείο Θηβών, ο Πρόεδρος Πρωτοδικών
Χαλκίδας, Ιωάννης Πετρόπουλος του Κωνσταντίνου.
11) Στο Πρωτοδικείο Ιωαννίνων, οι κάτωθι Πρόεδροι
Πρωτοδικών:
1. Αθηνών, Λεμονιά Τσαβίδη του Βασιλείου.
2. Αθηνών, Κωνσταντίνος Πάνου του Δημητρίου.
3. Αθηνών, Πέτρος Κομισόπουλος του Σωτηρίου.
12) Στο Πρωτοδικείο Καβάλας, οι κάτωθι Πρόεδροι
Πρωτοδικών:
1. Κέρκυρας, Δημήτριος Χριστόπουλος του Γεωργίου.
2. Πειραιά, Αγγελική Μάτζιαρη του Ευαγγέλου.
13) Στο Πρωτοδικείο Καλαβρύτων, η Πρόεδρος Πρω-
τοδικών Ηλείας, Αικατερίνη Τσουρούτη του Λάμπρου.
14) Στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας, η Πρόεδρος Πρωτο-
δικών Αθηνών, Αναστασία Βλάχου του Ανδρέα.
15) Στο Πρωτοδικείο Καστοριάς, η Πρόεδρος Πρωτο-
δικών Αθηνών, Βιργινία Μπέλλου του Αναστασίου.
16) Στο Πρωτοδικείο Κατερίνης, η Πρόεδρος Πρωτο-
δικών Κορίνθου, Μαρία Τσομπίκου του Σωτηρίου.
17) Στο Πρωτοδικείο Κιλκίς, ο Πρόεδρος Πρωτοδικών
Δράμας, Χρήστος Τριανταφυλλίδης του Δημητρίου.
18) Στο Πρωτοδικείο Κοζάνης, η Πρόεδρος Πρωτοδι-
κών Αθηνών, Τριανταφυλλιά Φαγκρίδα του Αθανασίου.
19) Στο Πρωτοδικείο Λάρισας, οι κάτωθι Πρόεδροι
Πρωτοδικών:
1. Βόλου, Δημήτριος Βασιλόπουλος του Ζήση.
2. Τρικάλων, Μαρία Γάκη του Κωνσταντίνου.
3. Κοζάνης, Θεοδώρα Τέτσιου του Κωνσταντίνου.
4. Πατρών, Σταύρος Κουκουγιάννης του Αργυρίου.
20) Στο Πρωτοδικείο Λευκάδας, η Πρόεδρος Πρωτοδι-
κών Κέρκυρας, Λαμπρινή Ταλάρου του Γεωργίου.
21) Στο Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, η Πρόεδρος Πρωτοδι-
κών Αθηνών, Ερασμία - Γεωργία Τσαούση του Δαμιανού.
22) Στο Πρωτοδικείο Μυτιλήνης, ο Πρόεδρος Πρωτο-
δικών Ζακύνθου, Κωνσταντίνος Χαρίσης του Δημητρίου.
23) Στο Πρωτοδικείο Ορεστιάδας, ο Πρόεδρος Πρω-
τοδικών Αθηνών, Δημήτριος Θεοδωρακόπουλος του
Κωνσταντίνου.
24) Στο Πρωτοδικείο Πατρών, οι κάτωθι Πρόεδροι
Πρωτοδικών:
1. Αθηνών, Μαρία Κριτσινέλια του Βασιλείου.
2. Αθηνών, Ζωή Γαλούνη του Νικολάου.
3. Αθηνών, Αικατερίνη Καρτσιούνη του Μιλτιάδη.
25) Στο Πρωτοδικείο Πειραιά, οι κάτωθι Πρόεδροι
Πρωτοδικών:
1. Χαλκίδας, Ευθύμιος Κατσαλούλης του Νικολάου.
2. Αθηνών, Αθηνά Λάλλη του Λεάνδρου.
3. Αθηνών, Ηλίας Δελαζάνος του Δημητρίου.
4. Αθηνών, Δημήτριος Δάγλας του Κωνσταντίνου.
5. Αθηνών, Ελεάνα Σταυγιανουδάκη του Στυλιανού.
6. Αθηνών, Αντωνία Μεγγούλη του Χαραλάμπους.
7. Αθηνών, Δημήτριος Μπαμπαλιούτας του Κωνστα-
ντίνου.
8. Αθηνών, Ειρήνη Πουλιδάκη του Νικολάου,
26) Στο Πρωτοδικείο Ρεθύμνου, η Πρόεδρος Πρωτο-
δικών Ηρακλείου, Ευθυμία Δανιά του Νικολάου.
27) Στο Πρωτοδικείο Σερρών οι κάτωθι Πρόεδροι
Πρωτοδικών:
1. Χανίων, Αλεξάνδρα Γιάκα του Γεωργίου.
2. Αθηνών, Ιωάννης Πάλλας του Δημητρίου.
28) Στο Πρωτοδικείο Τρικάλων, η Πρόεδρος Πρωτοδι-
κών Κατερίνης, Μαρία Ζάχου του Θεόφιλου.
29) Στο Πρωτοδικείο Φλώρινας, η Πρόεδρος Πρωτο-
δικών Σάμου, Ελένη Αναστασίου του Φιλίππου.
30) Στο Πρωτοδικείο Χαλκιδικής, η Πρόεδρος Πρωτο-
δικών Πατρών, Αμαλία Καραμήτρου του Γεωργίου.
Β. Προάγονται κατ’ εκλογή, στο βαθμό του Προέδρου
Πρωτοδικών, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, οι
κατωτέρω Πρωτοδίκες, που έχουν τα νόμιμα προσόντα
και τοποθετούνται ως εξής:
1. Θεσσαλονίκης, Παναγιώτα Χριστοφίλη του Δημη-
τρίου, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
2. Αθηνών, Βικτωρία Δελή του Δημητρίου, στο Πρω-
τοδικείο Αθηνών.
3. Αθηνών, Κωνσταντίνα Μπαϊρακτάρη του Αναστασί-
ου, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
4. Αθηνών, Ελένη Οικονόμου του Γεωργίου, στο Πρω-
τοδικείο Αθηνών.
5. Αθηνών, Πανωραία Γιαννοπούλου του Βασιλείου,
στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
6. Αθηνών, Φωτεινή Τριανταφύλλου του Αθανασίου,
στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
7. Αθηνών, Ζωή Πριστούρη του Παναγιώτη, στο Πρω-
τοδικείο Αθηνών.
8. Αθηνών, Αντώνιος Αραποστάθης του Νικολάου, στο
Πρωτοδικείο Αθηνών.
9. Άμφισσας, Σμαράγδα Μωραΐτη του Κωνσταντίνου,
στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας.
10. Αθηνών, Ελπίδα Κυρίμη του Γεωργίου, στο Πρω-
τοδικείο Κορίνθου.

11. Θεσσαλονίκης, Δημήτριος Ταμπάρης του Βασιλεί-
ου, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
12. Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Γκόφας του Δημη-
τρίου, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
13. Σερρών, Αικατερίνη Τσιτσεκλίδου του Στεφάνου,
στο Πρωτοδικείο Κέρκυρας.
14. Αθηνών, Δέσποινα Ιωσηφίδου του Στεφάνου, στο
Πρωτοδικείο Αθηνών.
15. Θεσσαλονίκης, Ευαγγελία Καπετανοπούλου του
Κωνσταντίνου, στο Πρωτοδικείο Μεσολογγίου.
16. Πειραιά, Βασιλική Πετροπούλου του Γεωργίου, στο
Πρωτοδικείο Χαλκίδας.
17. Θεσσαλονίκης, Αθανάσιος Μπασμπαλέρης του
Αντωνίου, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
18. Αθηνών, Χρυσούλα Φιλιππίδου του Δημητρίου, στο
Πρωτοδικείο Αθηνών.
19. Γιαννιτσών, Ελισάβετ Λαφάρα του Δημητρίου, στο
Πρωτοδικείο Ρόδου.
20. Αθηνών, Χριστόφορος Μάρκου του Σωτηρίου, στο
Πρωτοδικείο Αθηνών.
21. Θεσσαλονίκης, Σεμέλη Ορφανίδου του Σταύρου,
στο Πρωτοδικείο Κέρκυρας.
22. Πειραιά, Νικόλαος Σταυρόπουλος του Αθανασίου,
στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
23. Θεσσαλονίκης, Μαρία Καραπά του Ιωάννη, στο
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
24. Λάρισας Ανθή Πεΐδου του Ιωάννη, στο Πρωτοδι-
κείο Αθηνών.
25. Θεσσαλονίκης, Ειρήνη Χωριανοπούλου του Χρή-
στου στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
26. Αθηνών, Μιχαήλ Φίλιππας του Γεωργίου, στο Πρω-
τοδικείο Αθηνών.
27. Χαλκίδας, Ζωή Κουρκάκη του Βασιλείου, στο Πρω-
τοδικείο Ηλείας.
28. Αθηνών, Μαρία Νταγκονίκου του Παύλου, στο
Πρωτοδικείο Αθηνών.
29. Λιβαδειάς, Παναγιώτα Ντζούφα του Βασιλείου, στο
Πρωτοδικείο Αθηνών.
30. Θεσσαλονίκης, Ιωάννης Αρβανίτης του Αντωνίου,
στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
31. Σερρών, Αλεξάνδρα Μπατσαρά του Θωμά, στο
Πρωτοδικείο Αθηνών.
32. Γρεβενών, Κωνσταντίνος Μάντζιος του Βασιλείου,
στο Πρωτοδικείο Πρέβεζας.
33. Σερρών, Μαρία Κακαβά του Γεωργίου, στο Πρω-
τοδικείο Αθηνών.
34. Αθηνών, Σοφία Καβαρίνου του Νικολάου, στο Πρω-
τοδικείο Αθηνών.
35. Θεσσαλονίκης, Άρτεμις Τσολάκη του Σταύρου, στο
Πρωτοδικείο Ρόδου.
36. Πειραιά, Χαρίλαος Παππάς του Ευσταθίου, στο
Πρωτοδικείο Αθηνών.
37. Αθηνών, Ιωάννα Κρουσανιωτάκη του Ιπποκράτη,
στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
38. Θεσσαλονίκης, Κασσιανή Μπουροδήμου του Αθα-
νασίου, στο Πρωτοδικείο Χανίων.
39. Πειραιά, Γεωργία Γκίντζου του Νικολάου, στο Πρω-
τοδικείο Αθηνών.
40. Θεσσαλονίκης, Εργίνα Θεοφιλίδου του Πέτρου, στο
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
41. Θεσσαλονίκης, Μαρία Κωτούλα του Θεοδώρου,
στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
42. Λάρισας, Μαρία Νέσση του Γεωργίου, στο Πρωτο-
δικείο Κεφαλληνίας.
43. Πειραιά, Μαρία Λουτράρη του Θεοδώρου, στο
Πρωτοδικείο Αθηνών.
44. Λάρισας, Χριστίνα Κουλούλα - Παπαγιάννη του
Ελευθερίου, στο Πρωτοδικείο Λαμίας.
45. Λιβαδειάς, Γεωργία Κοταδήμου του Μιλτιάδη, στο
Πρωτοδικείο Αθηνών.
46. Τρικάλων, Κωνσταντία Κιούση του Αθανασίου, στο
Πρωτοδικείο Αθηνών.
47. Γιαννιτσών, Αγγελική Καρακατσάνη του Πέτρου
στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
48. Θεσσαλονίκης, Ιωάννα Αναγνωσταρά του Αναστα-
σίου, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
49. Αθηνών, Χριστίνα Αυγέρη του Αθανασίου, στο
Πρωτοδικείο Αθηνών.
50. Αθηνών, Κωνσταντίνα Αλεξοπούλου του Αλεξάν-
δρου, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
51. Αθηνών, Ανδρέας Λίλος του Νικολάου, στο Πρω-
τοδικείο Αθηνών.
52. Θεσσαλονίκης, Αρίστη Χρονοπούλου του Δημο-
σθένη, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
53. Βέροιας, Ανδρομάχη Καρακώστα του Αριστοτέλη,
στο Πρωτοδικείο Ρεθύμνου.
54. Τρικάλων, Όλγα Γιουβρή του Γεωργίου, στο Πρω-
τοδικείο Σάμου.
55. Αιγίου, Πανωραία Σπανού του Δημητρίου, στο
Πρωτοδικείο Ηλείας.
56. Αθηνών, Αντιγόνη - Καλλιόπη Αδάμ του Κωνστα-
ντίνου, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
57. Θεσσαλονίκης, Πηνελόπη Κεχαγιόγλου του Γεωρ-
γίου, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
58. Θεσσαλονίκης, Ελένη Μπαρκούκη του Ιωάννη, στο
Πρωτοδικείο Αθηνών.
59. Θεσσαλονίκης, Αικατερίνη Κεραμίδα του Δημητρί-
ου, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
60. Θεσσαλονίκης, Γεώργιος Καραγιάννης του Χαρίλα-
ου, στο Πρωτοδικείο Ζακύνθου.
61. Θεσσαλονίκης, Γεώργιος Λαζαρίδης του Ελευθερί-
ου, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
62. Αθηνών, Απόστολος Τσουκαλάς του Ευσταθίου,
στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
63. Λάρισας, Ανδρέας Ζιούνας του Βασιλείου, στο Πρω-
τοδικείο Αθηνών.
64. Κιλκίς, Αθανάσιος Τερζούδης του Παναγιώτη, στο
Πρωτοδικείο Ρόδου.
65. Θεσσαλονίκης, Αικατερίνη Καϊδόγλου του Αλεξάν-
δρου, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
66. Αθηνών, Ζαφειρούλα Βιττωράτου του Αγγέλου, στο
Πρωτοδικείο Αθηνών.
67. Αθηνών, Στέλλα - Αθανασία Μεσσήνη του Νικολά-
ου, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

68. Θεσσαλονίκης, Μαρία Τζέκη του Αγγέλου, στο
Πρωτοδικείο Αθηνών.
69. Αθηνών, Ευαγγελία - Μαρία Θωμά του Ιωάννη, στο
Πρωτοδικείο Αθηνών.
70. Αθηνών, Ελένη - Μαρία Βογιατζάκη του Ευαγγέλου,
στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
71. Αθηνών, Ευγνωσία Κελεσίδου του Χρήστου, στο
Πρωτοδικείο Αθηνών.
72. Αθηνών, Γεώργιος Ευαγγέλου του Χρυσοστόμου,
στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
73. Πειραιά, Νικόλαος Πολυζωγόπουλος του Αθανασί-
ου, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
74. Θεσσαλονίκης, Βασίλειος Καραναστάσης του Ιω-
άννη, στο Πρωτοδικείο Αθηνών,
της προαγωγής τους λογιζομένης για την υπό στοι-
χείο 1 από 01.02.2022, για τους υπό στοιχεία 2 έως 25
από 11.2.2022, για τους υπό στοιχεία 26 και 27 από
02.04.2022, για την υπό στοιχείο 28 από 14.05.2022 και
για τους υπό στοιχεία 29 έως 74 από 01.07.2022.
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Δικαιοσύνης: 23414/
10-08-2022).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ