Τρίτη, 4 Απριλίου 2017

Ν. 4465/2017 Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ
Ν. 4465/2017
Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδη

γίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για
τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται
με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογα-
ριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογα-
ριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά
και άλλες διατάξεις.


Τροποποιήσεις 

του  ΚΦΕ ν. 4172/2013

του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

του Ν. 4446/2016  - Πτωχευτικός Κώδικας

των διατάξεων για το παράβολο αναβολής  (Κώδικας Διοικητικής
Δικονομίας, Κωδικοποίηση διατάξεων ΣτΕ, ΚΠολΔ)


του Ν. 2523/1997: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"