Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017

ΦΕΚ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ (ΦΕΚ Γ 327/2017)

ΦΕΚ Γ 327/2017


3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 22ας Μαρτίου 2017, το

οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 49, 50, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988 Α΄35), όπως αυτά ισχύουν,
και τη με αριθμό 11/25.01.2017 απόφαση του Ανωτάτου
Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαι-
οσύνης, μετατίθεται ο δόκιμος Ειρηνοδίκης Δ΄ τάξης
Κύμης, Ανδρέας Παπανδρέου του Γεωργίου, στο Ειρη-
νοδικείο Περιστερίου, με αίτηση του.
Με προεδρικό διάταγμα της 22ας Μαρτίου 2017, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος,
τα άρθρα 49 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρί-
ων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός
ν. 1756/1988 Α΄35), όπως αυτά ισχύουν, και τη με αριθμό
9/25.01.2017 απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμ-
βουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, προάγο-
νται κατ' εκλογή στο βαθμό του Ειρηνοδίκη Γ΄ τάξης οι
κάτωθι Ειρηνοδίκες Δ΄ τάξης: 1) Γιαννιτσών, Χρυσούλα
Γκολέμη του Κωνσταντίνου, 2) Περιστερίου, Μαγδαληνή
Μπίρκου του Δημητρίου, 3) Μαραθώνος, Ευανθία Μπε-
νάκη του Γεωργίου, 4) Αλμυρού, Καλή Καραμπίνη του
Ιωάννη και 5) Ναυπλίου, Αγγελική Ψάρρη του Φιλίππου
και καθορίζεται η αρχαιότητα τους στη σειρά που κατεί-
χαν κατά το διορισμό τους.
(Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων 22348/27.03.2017).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"