Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (ΦΕΚ Γ 341/2017 )

ΦΕΚ Γ 341/2017 

Με προεδρικό διάταγμα της 14ης Μαρτίου 2017, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του


Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος και τα άρθρα 49, 51, 52 και 78 του Κώδικα Οργα-

νισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λει-
τουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988 Α΄35), όπως αυτά
ισχύουν, και τη με αριθμό 15/25.01.2017 απόφαση του
Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποι-
νικής Δικαιοσύνης, ανακαλείται το από 1 Φεβρουαρί-
ου 2017 προεδρικό διάταγμα με θέμα «Αποσπάσεις Ει-
ρηνοδικών», (περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ Γ 148 της 17ης Φεβρουαρίου 2017), κατά το μέρος
που αφορά στην απόσπαση της Ειρηνοδίκη Γ΄ τάξης Πει-
ραιά, Παναγιώτας Κοκκορίκου του Θεοδώρου, στο Ειρη-
νοδικείο Νάξου.
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"