Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 2022

Δηλώσεις περιουσιακής καστάστασης 2021 (ΠΌΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)

 


 

 

5. 12-2-2022

 

Ν. 4890/2022 

ΦΕΚ A’ 23/11.02.2022

Άρθρο 8
Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων
περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών
συμφερόντων - Τροποποίηση άρθρου 68 του
ν. 4871/2021
Το άρθρο 68 του ν. 4871/2021 (Α’ 246) τροποποιείται
ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
δηλώσεων και διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 68


Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων
περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών
συμφερόντων
Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου
1 και στο άρθρο 19 του ν. 3213/2003 (Α’ 309), δηλώσεις
περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερό-
ντων, αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από
την 1η.1.2021 έως και τη 30ή.11.2021 και ετήσιες του
έτους 2021 (χρήση 2020), υποβάλλονται μέχρι και την
28η.2.2022.»

 

 

4. 7-2-2022

 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

 

 


υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων έως τις 28-2-2022


Αρ. Τροπολογίας: 1209/177 7.2.2022 


 3. 11-12-2021

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


N. 4871/2021 Φ.Ε.Κ. Α 246/10-12-2021

Άρθρο 68
Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων
περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών
συμφερόντων
Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου
1 και στο άρθρο 19 του ν. 3213/2003 (Α’ 309), δηλώσεις
περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερό-
ντων, αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από
την 1η.1.2021 έως και τη 16η.11.2021 και ετήσιες του
έτους 2021 (χρήση 2020), υποβάλλονται μέχρι και τη
16η.2.2022.

 2. 8-12-2021 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 

 

για 31-1-2022


https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/11807834.pdf


1. 8-9-2021

Οι φορολογικές δηλώσεις για το 2021 πρέπει να υποβληθούν έως και 10-9-2021

 (N. 4826/2021 ΦΕΚ A 160/2021 Άρθρο 96 .)

https://dikastis.blogspot.com/2021/05/2021_27.html
 
 
Επομένως η ΝΕΑ καταληκτική ημερομηνία υποβολής του πόθεν έσχες για το 2021 είναι η 
10-12-2021  «Άρθρο 1 Ν 3213/2003 
 
 
 «2. Η δήλωση της παραγράφου 1 υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητάς τους (αρχική δήλωση). Τα επόμενα έτη, η δήλωση υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων και για το επόμενο έτος. Ειδικά για τους υπόχρεους των περιπτώσεων α έως και ε και ιβ της παραγράφου 1 η δήλωση υποβάλλεται για τρία (3) έτη μετά από την απώλεια της ιδιότητας ή τη λήξη της θητείας. Η δήλωση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ