Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022

ΦΕΚ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Ειρην) Γ’ 160/03.02.2022

Γ’ 160/03.02.2022

 4 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 19ης Ιανουαρίου 2022,
το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα, μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα άρθρα 58 και 59
του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης
Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988,
Α’ 35), και το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121, διορθ. σφαλμ. Α’ 126), γίνεται δε-
κτή η από 23.11.2021 υποβληθείσα αίτηση παραίτησης
από την υπηρεσία, της Ειρηνοδίκη Α’ τάξης, Δήμητρας
Κλωνιά του Κυριάκου, που υπηρετεί στο Πταισματοδι-


κείο Αθηνών.
Η ανωτέρω διατηρεί τιμητικά τον τίτλο της θέσης που
κατέχει.
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5511081326/01.02.2022).
 

Με προεδρικό διάταγμα της 24ης Ιανουαρίου 2022,
το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα, μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα άρθρα 58 και 59
του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης
Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988,
Α’ 35), και το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121, διορθ. σφαλμ. Α’126), γίνεται δε-
κτή η από 29.11.2021 υποβληθείσα αίτηση παραίτησης
από την υπηρεσία, της Ειρηνοδίκη Α’ τάξης, Ανθούλας
Καπνιστή του Παναγιώτη, που υπηρετεί στο Ειρηνοδι-
κείο Αλμωπίας.
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1237761138/01.02.2022).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ