Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022

Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων για δυο (2) θέσεις Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαννελέων (ΕΕΕ) δευτέρου βαθμού δικαιοδοσίας

 


 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2022

Αρ. Πρωτ.: 917

Προς

Τους κ.κ. Διευθύνοντες τις Εισαγγελίες Εφετών της Χώρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων για δυο (2) θέσεις των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαννελέων (ΕΕΕ) δευτέρου βαθμού δικαιοδοσίας κατά τα άρθρα 8, 9 και 11 Ν. 4786/2021 (ΦΕΚ Α' 43/23-3-2021) «Εφαρμονή διατάξεων του Κανονισμού (EE) 2017/1939 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας νια τη

σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ρυθμίσεις για τη λειτουργία των δικαστηρίων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» και τις υπ' αριθμ. 13529/24-3-2021 και 13530/26-3- 2021 Αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β" 1202/29-3- 2021), σύμφωνα και με την υπ' αρ. 1/2022 Απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης του Αρείου Πάγου

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 8 του Ν. 4786/2021 «Προσόντα των υποψηφίων για τις θέσεις των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΤΗΛ.:+30 210 6419366

(ΕΕΕ)» 

2.            Το άρθρο 9 του ιδίου Νόμου «Επιλογή υποψηφίων για τις θέσεις των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ)»

3.            Το άρθρο 11 του ιδίου Νόμου «Αριθμός και καθεστώς απασχόλησης των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων

(ΕΕΕ)»

4.            Τις υπ' αριθμ. 13529/24-3-2021 και 13530/26-3-2021 Αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β' 1202/29-3- 2021)

5.            Τα υπ' αρ. πρωτ. 56749 οικ./19-11-2021 και 676/10-01 - 2022 ερωτήματα του Υπουργού Δικαιοσύνης προς το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης του Αρείου Πάγου και

6.            Την υπ' αριθμ. 1/2022 Απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης του Αρείου Πάγου

προσκαλούμε

τους Εισαγγελικούς Λειτουργούς, που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για δύο (2) θέσεις Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων δευτέρου βαθμού δικαιοδοσία   με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στο ομώνυμο Γραφείο, καθώς και για την επιλογή αντίστοιχου αριθμού επιλαχόντων του ιδίου βαθμού

να υποβάλουν, εφόσον διαθέτουν τα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα και πληρούν τις προϋποθέσεις που διαλαμβάνονται σ' αυτόν (άρθρο 8 Ν. 4786/2021), εντός της οριζόμενης από τον ίδιο νόμο προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών, αρχομένης από την επομένη της ανάρτησης της παρούσης πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, σε ηλεκτρονική ή και σε έντυπη μορφή: α) αίτηση, β) βιογραφικό σημείωμα και γ) φάκελο δικαιολογητικών (άρθρο 9 Ν. 4786/2021) στη Γραμματεία του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης (Αρειος Πάγος, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 121, Τ.Κ.

11522 Αθήνα, Γραφείο 402, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ads@areiospagos.gr), προκειμένου να ακολουθήσει η προβλεπόμενη διαδικασία επιλογής τους (άρθρα 9 Ν. 4786/2021).

Προς τούτο, αναρτούν την εν λόγω πρόσκληση στην ιστοσελίδα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου (www.eisap.gr) και την αποστέλλουμε στους Διευθύνοντες τις Εισαγγελίες Εφετών της χώρας για γνώση τους και προκειμένου να ενημερώσουν άμεσα και ει δυνατόν αυθημερόν τους Εισαγγελικούς Λειτουργούς της Υπηρεσίας τους (είτε υπηρετούν σε αυτήν είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλες Υπηρεσίες), ενημερώνοντάς μας σχετικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: edp@eisap.gr

 

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

 

Βασίλειος Πλιώτας

 

=================================================

σσ. Επειδή το κείμενο έχει ληφθεί από pdf μέσω OCR, υπάρχει  περίπτωση να έχουν εμφιλοχωρήσει σφάλματα. Το πρωτότυπο κείμενο βρίσκεται 

https://eisap.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae%cf%82-%ce%b1%ce%b9%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%af-3/


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ