Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022

ΦΕΚ επιλογής Γενικού Επιτρόπου ΕλΣυν - Γ’ 181/04.02.2022

Γ’ 181/04.02.2022

 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 28ης Ιανουαρίου 2022,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις
α) της παρ. 5 του άρθρου 90 του Συντάγματος, β) της
παρ. 3 του άρθρου 49 του Κώδικα οργανισμού δικα-
στηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1756/1988 (Α’ 35),
όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε τελικώς
με το άρθρο 1 του ν. 3841/2010 «Επιλογή δικαστικών


λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και
επαναφορά του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» (Α’ 55),
και της παρ. 5 του άρθρου 71 του ιδίου Κώδικα και γ) της
υπ’ αρ. 2/26-1-2022 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου,
επιλέγεται για την πλήρωση της κενής θέσης Γενικού
Επιτρόπου Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ο Σύμ-
βουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Σταμάτιος Πουλής του
Στυλιανού ο οποίος έχει όλα τα νόμιμα προσόντα για να
προαχθεί στη θέση αυτή.
(Αρ. βεβ. ΓΔΟΥ - Ελεγκτικό Συνέδριο: 4663/3-2-2022).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ