Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022

ΦΕΚ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ (Πολ/Ποιν) Τεύχος Γ’ 2546/07.10.2022

 

 Τεύχος Γ’ 2546/07.10.2022

 7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Διορθώσεις Σφαλμάτων
Στο από 11.08.2022 προεδρικό διάταγμα, που εκδόθη-
κε με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και δημοσι-
εύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Γ’ 1977) στη
σελ. 11497, στην Α’ στήλη, διορθώνεται:
το εσφαλμένο:
«4. Θράκης, Ιωάννα Ζάσκα του Παύλου»,
στο ορθό:


«4. Θράκης, Ιωάννα Ζάσκα του Δημητρίου».
Στο από 22.08.2022 προεδρικό διάταγμα, που εκδό-
θηκε με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και δημο-
σιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Γ’ 2130),
- στη σελ. 12276, στην Α’ στήλη, διορθώνεται:
το εσφαλμένο:
«Β. Προάγονται κατ’ απόλυτη εκλογή στον βαθμό του
Προέδρου Εφετών, για πλήρωση κενών οργανικών θέ-
σεων, οι κάτωθι Εφέτες, που έχουν τα νόμιμα προσόντα
και τους τοποθετούμε ως εξής»,
στο ορθό:
«Προάγονται κατ’ απόλυτη εκλογή στον βαθμό του
Προέδρου Εφετών, για πλήρωση κενών οργανικών θέ-
σεων, οι κάτωθι Εφέτες, που έχουν τα νόμιμα προσόντα
και τοποθετούνται ως εξής»,
- στη σελ. 12276, στην Α’ στήλη, διορθώνεται:
το εσφαλμένο:
«12. Αθηνών, Άλκηστι Σιάννου του Παναγιώτη, στο
Εφετείο Αθηνών»,
στο ορθό:
«Αθηνών, Άλκηστη Σιάννου του Παναγιώτη, στο Εφε-
τείο Αθηνών».
Στο από 23.08.2022 προεδρικό διάταγμα, που εκδόθη-
κε με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και δημοσι-
εύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Γ’ 2071) στη
σελ. 11978, στη Β’ στήλη, διορθώνεται:
το εσφαλμένο:
«9. Αικατερίνη Βουτεκάκη του Γεωργίου»,
στο ορθό:
«9 Αικατερίνη Βουτετάκη του Γεωργίου».

Στο από 8.9.2022 προεδρικό διάταγμα, που εκδόθη-
κε με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και δημοσι-
εύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Γ’ 2212) στη
σελ. 12659, στην Α’ στήλη, διορθώνεται:
το εσφαλμένο:
«2) Ζαμπέτα Στράτα του Νικολάου»,
στο ορθό:
«2) Ζαμπέττα Στράτα του Νικολάου».
Στο από 16.03.2022 προεδρικό διάταγμα, που εκ-
δόθηκε με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
(Γ’ 853),
- Στη σελ. 3829, στη Β’ στήλη, διορθώνεται:
το εσφαλμένο:
«4. Αθηνών, Θωμάς Μασιάλας του Βασιλείου στο Πρω-
τοδικείο Αθηνών, της προαγωγής του λογιζομένης από
24.2.2022»,
στο ορθό:
«4. Αθηνών, Θωμάς Μασιάλας του Βασιλείου στο Πρω-
τοδικείο Αθηνών, της προαγωγής του λογιζομένης από
01.02.2022».
- Στη σελ. 3829, στη Β’ στήλη, διορθώνεται:
το εσφαλμένο:
«5. Αθηνών, Αλεξάνδρα Καζάρα του Νικολάου στο
Πρωτοδικείο Αθηνών»,
στο ορθό:
«5. Αθηνών, Αλεξάνδρα Καζάρα του Νικολάου στο
Πρωτοδικείο Αθηνών, της προαγωγής της λογιζομένης
από 01.02.2022».
Στο από 28.02.2022 προεδρικό διάταγμα, που εκδόθη-
κε με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και δημοσι-
εύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Γ’ 619) στη
σελ. 2736, στη Β’ στήλη, διορθώνεται:
το εσφαλμένο:
«4. Αθηνών, Κωνσταντίνο Δεμεστίχα του Ζαφειρίου
στο Εφετείο Πατρών, της προαγωγής του λογιζομένης
από 16.02.2022»,
στο ορθό:
«4. Αθηνών, Κωνσταντίνο Δεμέστιχα του Ζαφειρίου
στο Εφετείο Πατρών, της προαγωγής του λογιζομένης
από 01.02.2022».
Στο από 26.08.2022 προεδρικό διάταγμα, που εκδό-
θηκε με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και δημο-
σιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Γ’ 2179),
γίνονται οι εξής διορθώσεις:
- Στη σελ. 12487, στην Α’ στήλη, διορθώνεται:
το εσφαλμένο:
«1) Παπαθεοδώρου Ελισάβετ»,
στο ορθό:
«1) Παπαθεοδώρου Ελισσάβετ».
- Στη σελ. 12487, στη Β’ στήλη, διορθώνεται:
το εσφαλμένο:
«8) Λαϊνά Αλεξάνδρα του Θεοδώρου και της Σπυρι-
δούλας»,
στο ορθό:
«8) Λαΐνα Αλεξάνδρα του Θεοδώρου και της Σπυρι-
δούλας».
- Στη σελ. 12488, στη Β’ στήλη, διορθώνεται:
το εσφαλμένο:
«22) Μάλαμα Γεωργία του Γεωργίου και της Μαρίας»
στο ορθό:
«22) Μάλαμα Γεωργία του Γεωργίου και της Ιωάν-
νας».
(Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης)

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ