Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ (ΕλΣυν) Τεύχος Γ’ 2608/14.10.2022

Τεύχος Γ’ 2608/14.10.2022  


3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Με το από 07.10.2022 Προεδρικό Διάταγμα, που εκδό-

θηκε με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα

με: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Συντάγματος και

των άρθρων: α) 59, 83 και 85 του ν. 4938/2022 «Κώδικας

Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών

Λειτουργών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 109) και β) 24 παρ. 3

του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργα-

να» (Α’ 137) και 2) Την υπ’ αρ. 7/2022 απόφαση και τα

πρακτικά της 7ης/30.06.2022 συνεδρίασης του Εννεαμε-

λούς Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Ελεγκτικού

Συνεδρίου, προάγονται, αναδρομικά από 01.07.2022,

στον βαθμό του Εισηγητή του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι

δόκιμοι Εισηγητές αυτού, Ελευθέριος Καλονόμος του

Κωνσταντίνου, Ιωάννης Μετσοβίτης του Κωνσταντίνου

και Πετρούλα Μούσχουρα του Γεωργίου, επειδή διαθέ-

τουν όλα τα απαιτούμενα για την προαγωγή τους τυπικά

και ουσιαστικά προσόντα.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Ελεγκτικού Συνεδρίου: 56290/ 07.10.2022).

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ