Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022

ΕυρΕλΣυν: Ετήσιες εκθέσεις για το οικονομικό έτος 2021

 


13/10/2022

Κάθε χρόνο το ΕΕΣ υποβάλλει σε έλεγχο τα σκέλη των εσόδων και των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ και διατυπώνει γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των ετήσιων λογαριασμών, καθώς και σχετικά με τη συμμόρφωση των εσόδων και των δαπανών με τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές διατάξεις.

Το 2021, οι συνολικές δαπάνες της ΕΕ ανήλθαν σε 181,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 1,3% του συνδυασμένου ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος των 27 κρατών μελών της ΕΕ. Συνυπολογιζομένων των δαπανών στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (46,5 δισεκατομμύρια ευρώ) για την αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας, οι πληρωμές της ΕΕ ανήλθαν συνολικά το 2021 σε 228,0 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο προϋπολογισμός
της ΕΕ εγκρίνεται ετησίως —βάσει επταετούς πλαισίου— από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Το προηγούμενο έτος, το 2021, ήταν το πρώτο έτος του νέου πολυετούς πλαισίου.


Η διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης των δαπανών του προϋπολογισμού αποτελεί πρωτίστως αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από κοινού με τα άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΕ. Ωστόσο, για τα δύο τρίτα περίπου των δαπανών —ως επί το πλείστον στους τομείς των φυσικών πόρων και της συνοχής— η αρμοδιότητα αυτή είναι επιμερισμένη με τα κράτη μέλη.

Οι ελεγκτές μας υποβάλλουν σε ελεγκτικές δοκιμασίες δείγματα πράξεων, με σκοπό τον κατ' εκτίμηση υπολογισμό, βάσει στατιστικών δεδομένων, του βαθμού στον οποίο τα έσοδα και οι διάφοροι τομείς δαπανών περιέχουν σφάλμα («ποσοστό σφάλματος»).
Ετήσιες εκθέσεις για το οικονομικό έτος 2021

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ