Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2022

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (ΣτΕ) Τεύχος Γ’ 2531/06.10.2022

 Τεύχος Γ’ 2531/06.10.2022

 

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 3ης Οκτωβρίου 2022, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα άρθρα 89 και 90 του
Συντάγματος, τις παρ. 6, 63 και 80, τα άρθρα 61 του Κώ-
δικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστι-


κών Λειτουργών (ν. 4938/2022 Α’109), το άρθρο 7 του
π.δ 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης
(Α’ 7) και την 35/2022 απόφαση του Ανωτάτου Δικαστι-
κού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης, αποσπάται
στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για ένα (1) έτος με πλήρη και
αποκλειστική απασχόληση, ο Πάρεδρος του Συμβουλίου
της Επικρατείας, Νικόλαος Μαρκόπουλος του Κωνστα-
ντίνου, για τη στελέχωση του Γραφείου Νομοθετικής
Πρωτοβουλίας του Υπουργείου.
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ